Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europese steden en regio's in de kijker tijdens de Groene Week 2019  
CvdR-lid Adam Struzik, voorzitter van het regiobestuur van Mazovië, zit officiële opening van de Groene Week 2019 in Warschau voor

In Warschau is de Groene Week, de grootste jaarlijkse conferentie over het Europese klimaatbeleid, van start gegaan. De openingszitting werd voorgezeten door Adam Struzik (PL/EVP) . Dit jaar ligt de focus op de uitvoering van de milieuwetgeving. Regio's en steden, die in grote mate bevoegd zijn voor het uitvoeren van het Europese klimaatbeleid, krijgen hier de gelegenheid om te bespreken waar de uitvoering van het klimaatbeleid nog tekortschiet, maar ook om voorbeelden van een succesvolle implementering onder de aandacht te brengen. De voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Karl-Heinz Lambertz, zal op 17 mei in Brussel de successen op milieugebied en de komende uitdagingen schetsen tijdens de slotsessie van de Groene Week .

Het milieubeleid is ongetwijfeld een van de meest solide resultaten van het Europese integratieproces. Europa heeft het grootste gecoördineerde netwerk van beschermde gebieden ter wereld en slaagt er goed in bedreigde soorten en habitats te beschermen, ecosystemen te herstellen en meer duurzame landbouw, visserij en bosbouw tot stand te brengen. Toch gaat het natuurlijk kapitaal achteruit: de luchtvervuiling heeft verregaande gevolgen voor de volksgezondheid, een derde van het Europese grondgebied kampt met waterstress en waterschaarste is een probleem in tal van lidstaten.

Dit jaar plaats zoomt de Groene Week in op de implementering van het milieubeleid. CvdR-voorzitter Karl-Heinz Lambertz en meerdere leden van het Europees Comité van de Regio's zullen het woord nemen om hun ervaringen te delen en hun zorgen te uiten.

Adam Struzik (PL/EVP) , voorzitter van de regioraad van Mazovië, heeft de openingsplechtigheid van de Groene Week 2019 in Warschau voorgezeten. Struzik: " De achteruitgang van de biodiversiteit en de negatieve gevolgen van de klimaatverandering op het milieu gaan ons allen aan. Aangezien het om een wereldwijd probleem gaat, is het een collectieve opdracht om het milieu waar ook ter wereld beter te beschermen. Als lokale en regionale leiders moeten we echter individueel optreden om ervoor te zorgen dat de milieuwetgeving doeltreffend wordt uitgevoerd op ons grondgebied, zodat de burgers in een zo gezond mogelijke omgeving kunnen leven ."

Roby Biwer (LU/PSE) , lid van de gemeenteraad van Bettembourg, nam in Warschau het woord als CvdR-rapporteur voor biodiversiteit . Rapporteur Biwer: " Biodiversiteit moet als de hoeksteen van onze gezondheid en ons welzijn worden beschouwd. De biodiversiteit ondersteunt het functioneren van de ecosystemen waarvan we afhankelijk zijn en vormt het milieu waarin we leven. Daarom moeten we de biodiversiteit beschermen en in harmonie met onze ecosystemen leren leven. Ondanks de uitdagingen bij de uitvoering van de milieuwetgeving blijven wij als lokale en regionale overheden het voortouw nemen in het milieubeleid. Wij ijveren dan ook vastberaden voor een doeltreffendere en doelmatigere naleving van de milieuwetgeving in onze gemeenschappen ."

Op 15 mei vindt in het CvdR-gebouw (Brussel) de uitreikingsceremonie plaats van de awards in het kader van de Europese Week van de afvalvermindering . Onder meer André van de Nadort (NL/PSE) , burgemeester van Weststellingwerf en CvdR-rapporteur van het advies " Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie " tekent daar present als lid van de jury.

Het Europees Comité van de Regio's hechtte onlangs zijn goedkeuring aan het advies " 'Ontwikkeling van een 8e milieuactieprogramma ". Rapporteur Cor Lamers (NL/EVP) , burgemeester van Schiedam en voorzitter van de CvdR-commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) zal op 16 mei in het kader van de Groene Week de belangrijkste voorstellen presenteren in verband met "De toekomst van het milieubeleid – een betere integratie en uitvoering op lokaal en regionaal niveau" . Klik hier voor een samenvatting van het CvdR-voorstel voor het toekomstige Milieuactieprogramma.

In april 2019 heeft de Europese Commissie in een reeks verslagen gekeken hoe het is gesteld met de uitvoering van de milieuwetgeving in Europa. Deze Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid omvat een overzicht van de vorderingen van elke lidstaat bij de uitvoering van de milieuwetgeving, wijst de belangrijkste tekortkomingen aan en bevat aanbevelingen voor prioritaire acties.

Contact: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Delen: