Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU-begroting: besparen op regionale EU-investeringen zal lokaal klimaatbeleid schaden  

De Europese Unie moet een krachtig regionaal beleid blijven voeren teneinde te kunnen voldoen aan haar internationale verplichtingen om de koolstofuitstoot te verminderen, aldus de leider van de lokale en regionale politici van de EU op 22 februari.

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR), sprak tijdens de viering van het tienjarig bestaan van het Europees Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie , dat, zo zei hij, "alle verwachtingen heeft overtroffen" en "een echt Europees succesverhaal" is geworden. Het Burgemeestersconvenant is in 2008 in Europa 2008 tot stand gebracht ter ondersteuning van steden en regio's die op vrijwillige basis willen proberen om de emissiereductiedoelstellingen van de EU te overtreffen. Het werd een wereldwijd initiatief in 2016 toen het werd samengevoegd met het Compact of Mayors.

Voorzitter Lambertz zei in het Europees Parlement, naast zijn ambtgenoot Antonio Tajani: "Tien jaar geleden had niemand kunnen denken dat dit van onderaf vormgegeven initiatief ter bestrijding van de klimaatverandering door meer dan 9 000 steden en regio's zou zijn ondertekend en dat het mondiaal zou worden opgepakt. Lokale leiders hebben echter ingezien dat de levenskwaliteit van onze burgers verbetert als onze economie wordt vergroend, onze lucht schoner wordt en een duurzame voorziening met gezond voedsel wordt gewaarborgd. Steden en regio's vormen het antwoord op de klimaat- en energie-uitdaging en nemen het voortouw. Nationale overheden moeten dit formeel erkennen door steden en regio's een formele plaats aan de onderhandelingstafel te geven bij mondiale besprekingen over klimaatverandering."

Tijdens de bijeenkomst, één dag voor de Top van EU-leiders waar de volgende EU-begroting op de agenda staat, wees voorzitter Lambertz nog op het volgende: "Wil Europa een voortrekkersrol blijven spelen op klimaatgebied, willen we Europa weer groen maken, dan moeten we ervoor zorgen dat lokale en regionale leiders over de juiste middelen beschikken. Dit vereist dat het cohesiebeleid van de EU sterk en doeltreffend blijft, want momenteel gaat meer dan 25 % van het cohesiebudget naar klimaatactie. Het cohesiebeleid zorgt voor de financiering van lokale actieplannen inzake klimaat en energie en voor investeringen in energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en duurzaam openbaar vervoer in onze regio's en steden. Ondermijning van het cohesiebeleid zou ernstige gevolgen hebben voor ons vermogen om groene arbeidsplaatsen te creëren, onze koolstofuitstoot te reduceren en werk te maken van een koolstofarme economie."

Hij drong er bij voorstanders van klimaatactie op aan om te pleiten voor een krachtig, efficiënter en zichtbaar EU-cohesiebeleid voor de periode na 2020 dat voor alle regio's en steden toegankelijk is. Het CvdR – de EU-assemblee van 350 lokale en regionale leiders – heeft uitvoerige aanbevelingen gepresenteerd om het beleid te verbeteren. Het heeft samen met de voornaamste Europese verenigingen van regio's en steden ook de #CohesionAlliance opgezet, een coalitie van betrokkenen die vinden dat het EU-cohesiebeleid ook in de toekomst een pijler van de EU moet blijven. Dit was eveneens de belangrijkste boodschap van voorzitter Lambertz in een op 21 februari gestuurde brief aan Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, waarin hij tevens verzoekt om de EU-begroting "te verhogen naar 1,3 % van het bruto nationaal inkomen van de EU27".

Achtergrondinformatie voor redacteurs:

• Onder de sprekers op de ceremonie ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Europees Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie waren burgemeesters uit Europese landen en drie Europese commissarissen: vicevoorzitter Maroš Šefčovič, commissaris Miguel Arias Cañete en commissaris Carlos Moedas. De Europese Commissie financiert het Europese Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie.

Naast voorzitter Lambertz waren er nog drie andere CvdR-leden als spreker aanwezig: Fernando López Miras (ES/EVP), minister-president van de regio Murcia; Juan Espadas Cejas (ES/PSE), burgemeester van Sevilla; en Andrea Turčanová (SK/EVP), burgemeester van Prešov. In 2015 heeft het CvdR, politiek beschermheer van het Burgemeestersconvenant, een aantal aanbevelingen opgesteld als bijdrage aan het debat over de mondialisering van de beweging. Rapporteur was Kata Tüttő (HU/PSE).

In Europa hebben ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant hun uitstoot met ca. 23 % verminderd t.o.v. 1990. Dit is vergelijkbaar met de algemene doelstelling van de EU om voor 2020 tot een vermindering van 20 % te komen.

De EU streeft ernaar om minstens 20 % van haar budget aan klimaatactie te besteden. Uit cijfers van de Europese Commissie voor 2017 blijkt dat sinds 2014 ruim 25 % van de financiële middelen van het cohesiebeleid naar klimaatgerelateerde projecten is gegaan. Van de 73 miljard euro die daaraan sinds 2014 is besteed, is 22 miljard gegaan naar milieubescherming, 16,5 miljard naar projecten voor aanpassing aan de klimaatverandering en risicopreventie, 15,5 miljard naar vervoer- en energienetwerken en 11 miljard naar acties – bijv. op het vlak van energie-efficiëntie – om een koolstofarme economie te ondersteunen. De bijdrage van Europese cohesiegelden aan de verwezenlijking van de in 2015 Parijs afgesproken klimaatbeleidsdoelstellingen was het onderwerp van een studie van het Europees Parlement in 2017.

• Foto’s zijn beschikbaar op Flickr.

Contactpersoon:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-LOCAL-CLIMATE-ACTION-WILL-SUFFER-IF-EU-REGIONAL-INVESTMENT-IS-CUT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023