Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU-begroting: regionale en lokale leiders zijn blij met het bereikte akkoord en roepen ertoe op om in de eerste helft van 2021 middelen vrij te maken ter ondersteuning van burgers en bedrijven die door de tweede COVID-19-golf zijn getroffen.  

Het Comité juicht het toe dat het Parlement er bij de EU op aandringt om de inspanningen op het gebied van gezondheidsonderzoek, Erasmus+ en het democratisch toezicht op de herstelplannen op te voeren en nieuwe financiële middelen voor de Unie vrij te maken.

“De overeenkomst is een teken van hoop voor lokale gemeenschappen die hebben af te rekenen met de tweede golf van de pandemie. Het akkoord moet nu snel definitief worden goedgekeurd zodat deze gemeenschappen in de eerste helft van 2021 gebruik kunnen maken van de afgesproken middelen. In geval van vertraging moeten vitale investeringen die in 2021 – nog voor de inwerkingtreding van de nieuwe begroting – worden gedaan, met terugwerkende kracht in aanmerking komen voor financiering. Anders is het voor de EU te laat om de lokale gemeenschappen te helpen beschermen en onze economieën in stand te houden ", aldus de voorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR), Apostolos Tzitzikostas , in zijn commentaar op de interinstitutionele onderhandelingen over het meerjarig financieel kader van de EU voor 2021-2027 en het herstelplan.

De voorzitter van de CvdR-commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting ( COTER ), 
Isabelle Boudineau (FR/PSE) , reageerde als volgt: “Dit is een historisch akkoord. Voor het eerst is het Europees Parlement erin geslaagd het meerjarig financieel kader met 16 miljard euro te verhogen. Zo kunnen onderzoekers en deelnemers aan het Erasmus+-programma van de toename profiteren en kunnen de in deze crisistijden zo essentiële middelen van het EU4Health-programma verdrievoudigd worden. Sommige zaken zijn echter nog steeds onzeker. De ad-hocoplossing voor het gebruik van de inkomsten uit de mededingingsboetes van de EU mag niet slechts een tijdelijke optie zijn; de EU-regels moeten worden aangepast om deze mogelijkheid op de lange termijn te behouden. Hetzelfde geldt voor het overeengekomen tijdschema voor nieuwe eigen middelen voor de EU-begroting. We moeten er zeker van zijn dat het ambitieuze tijdschema wordt gevolgd door daden. Ingrijpende economische tijden vragen om ingrijpende oplossingen – we moeten zorgen voor een duurzaam herstel op lange termijn voor de EU”.

De CvdR-rapporteur voor het meerjarig financieel kader, Nikola Dobroslavić (HR/EVP) , zei: Wij zijn verheugd over het akkoord dat de Raad en het Parlement over het nieuwe MFK en het herstelpakket hebben bereikt. De snelle goedkeuring van deze instrumenten vóór het begin van de nieuwe financieringsperiode 2021-2027 is voor steden en regio's van het grootste belang om concrete projecten te kunnen uitvoeren. Europa kan er pas weer bovenop komen als steden en regio's een actieve rol kunnen spelen. Het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn voor regio's en steden en hun herstel nog steeds van essentieel belang. Cohesie moet dan ook worden aangemerkt als een kernwaarde en als een hoofddoelstelling voor het beleid en de investeringen op alle terreinen.

Achtergrond:

Om de pandemie aan te pakken dringt het Europees Comité van de Regio’s vooral aan op:

1) een plan voor een duurzaam, veerkrachtig en sociaal Europa, met inbegrip van een Europees herstelfonds, dat verbonden is aan een ambitieuze EU-begroting en gebaseerd is op een Europese schuldverzekering, met een waarde van minstens 500 miljard EUR;

2) een EU-gezondheidsmechanisme voor de aankoop van medisch materiaal en om de capaciteit van de regionale gezondheidsstelsels te evalueren, te herstellen en te monitoren, en om te investeren in de veerkracht en duurzaamheid van de gezondheidszorg;

3) financieringsregelingen om regionale en lokale gemeenschappen te helpen hun belastingverliezen te compenseren en openbare diensten te digitaliseren, duurzaam en veerkrachtig te maken;

4) vereenvoudigde procedures voor de financiering van duurzame lokale infrastructuur;

5) specifieke faciliteiten en juridische regelingen ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen, toerisme en cultuur;

6) een plan voor een “inclusief platteland” om innovatie, ondernemerschap en connectiviteit in plattelandsgebieden te stimuleren.

Contact:

pressecdr@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

De sociale en economische samenhang loopt gevaar als afgelegen gebieden worden veronachtzaamd in het beleid van de EU
De sociale en economische samenhang loopt gevaar als afgelegen gebieden worden veronachtzaamd in het beleid van de EU
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Europese regio’s en steden zijn ingenomen met inspanningen van lidstaten om cohesiebeleid als dragende zuil van EU te behouden
Europese regio’s en steden zijn ingenomen met inspanningen van lidstaten om cohesiebeleid als dragende zuil van EU te behouden
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Europa heeft een sterker, modern en vereenvoudigd cohesiebeleid nodig om toenemende ongelijkheid te bestrijden
Europa heeft een sterker, modern en vereenvoudigd cohesiebeleid nodig om toenemende ongelijkheid te bestrijden
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Europa heeft een sterker, modern en vereenvoudigd cohesiebeleid nodig om toenemende ongelijkheid te bestrijden
Europa heeft een sterker, modern en vereenvoudigd cohesiebeleid nodig om toenemende ongelijkheid te bestrijden
12.10.2022