Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De EU-begrotings- en herstelplannen onder de loep ‎ tijdens de zitting van het Europees Comité van de Regio's  

De Europese commissarissen voor begroting, interne markt, crisisbeheer en democratie en demografie spreken de leden toe tijdens de eerste hybride zitting.

Johannes Hahn, Europees commissaris voor de EU-begroting, bespreekt op 2 juli met de lokale en regionale leiders het herstelplan en de nieuwe langetermijnbegroting van de Europese Unie tijdens een zitting van het Europees Comité van de Regio's die in het teken staat van de door de pandemie veroorzaakte economische en gezondheidsproblemen. Drie andere Europese commissarissen bespreken ook de politieke en beleidsreacties van de EU op de crisis, waarbij vicevoorzitter van de Europese Commissie Dubravka Šuica ingaat op kwesties op het gebied van democratie en demografie, commissaris Thierry Breton antwoordt op vragen over de interne markt en commissaris Janez Lenarčič een aantal van de crisisbeheersingsmaatregelen van de EU zal evalueren.

De lokale en regionale leiders zullen stemmen over een resolutie over de langetermijnbegroting van de EU - het meerjarig financieel kader voor 2021-2027 (MFK) - en het investeringsplan voor een duurzaam Europa, de investeringspijler van de Green Deal die de Europese Commissie heeft uitgewerkt om de EU tegen 2050 koolstofneutraal te maken.

De leden van het Europees Comité van de Regio's (CvdR), dat uit zes fracties bestaat, nemen ook een besluit over de beleidsprioriteiten van het CvdR voor 2020-2025. Bij zijn verkiezing tot voorzitter van het Comité in februari verklaarde Apostolos Tzitzikostas (EL/EVP), gouverneur van de regio Centraal-Macedonië, voorstander te zijn van een "gemoderniseerde" Europese democratie, van inspanningen om in te spelen op de "ingrijpende veranderingen" die de "huidige groene, digitale en demografische revoluties" met zich meebrengen, en van EU-beleid - zoals het cohesiebeleid - dat "van zeer groot regionaal en lokaal belang" is.

De Green Deal - en de noodzaak om deze tot de kern van de herstelplannen voor de lokale en regionale economieën te maken - komt aan de orde in een apart debat.

De leden van het Europees Comité van de Regio's stemmen ook over acht adviezen met aanbevelingen van lokale en regionale overheden aan de besluitvormingsinstellingen van de EU. Sommige adviezen stonden oorspronkelijk gepland voor goedkeuring tijdens de zitting van mei, maar die werd geannuleerd vanwege de lockdown in de hele EU.

De nog altijd geldende gezondheidsgerelateerde beperkingen betekenen dat slechts een beperkt aantal leden persoonlijk bij de zitting aanwezig zal kunnen zijn. De anderen zullen online deelnemen. De overstap naar dit hybride vergaderformaat betekent ook dat er volledig elektronisch gestemd zal worden. De zitting wordt gespreid over drie dagen, in plaats van de gebruikelijke twee.

De zitting wordt op 29 juni voorafgegaan door een vergadering van het bureau van het CvdR, waar vertegenwoordigers van de volgende drie voorzitterschappen van de Raad van de Europese Unie hun gemeenschappelijke agenda zullen toelichten. Ambassadeur Michael Clauss zal Duitsland vertegenwoordigen, dat in de tweede helft van 2020 het roulerend voorzitterschap bekleedt, ambassadeur Nuno Brito zet de prioriteiten van Portugal voor januari-juli 2021 uiteen, terwijl ambassadeur Iztok Jarc ingaat op de doelstellingen van het Sloveense halfjaarlijkse voorzitterschap in de tweede helft van 2021.

Debatten

  • Dinsdag 30 juni (15-16 uur): Beheer van de COVID-19-crisis en het herstelplan, met Janez Lenarčič , Europees commissaris voor Crisisbeheer
  • Dinsdag 30 juni (16-16.30 uur): De Green Deal in het centrum van het lokale en regionale herstel na COVID-19
  • Woensdag 1 juli (12.15-13.30 uur): Demografie, met Dubravka Šuica , Europees commissaris voor Democratie en Demografie
  • Donderdag 2 juli (10.15-12 uur): Het toekomstige MFK in het licht van het herstel na de COVID-19-crisis, met Johannes Hahn , Europees commissaris voor Begroting en Administratie
  • Donderdag 2 juli (12.45-14.15 uur): Economische aspecten van het herstel na COVID-19, met Thierry Breton , Europees commissaris voor de Interne markt

Adviezen :

Praktische informatie:

Plaats: Europees Parlement, Paul-Henri Spaakgebouw – grote vergaderzaal

Data: dinsdag 30 juni - donderdag 2 juli 2020

Achtergrondmateriaal: de agenda & documenten van de zitting.

Contactpersoon:

PresseCdr@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-AND-RECOVERY-PLANS-UNDER-SCRUTINY-AT-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-PLENARY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023