Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
EU-begroting 2021-2027: lokale leiders en Bulgaars voorzitterschap van de EU op de bres voor toekomstig cohesiebeleid  

Lokale en regionale leiders van de EU kwamen op 7 juni in Sofia bijeen om te pleiten voor het afwenden van een bezuiniging van 10 % op het cohesiebeleid, zoals de Europese Commissie in haar voorstel voor de EU-begroting 2021-2027 vermeldt. Samen met het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU riepen zij op tot het veiligstellen van voldoende middelen en verbetering van de regels om ervoor te zorgen dat terugdringing van ongelijkheden met inbreng van lokale actoren de belangrijkste doelstelling en functie blijft van de toekomstige Europese structuur- en investeringsfondsen.

Op 6 en 7 juni heeft de commissie Territoriale Samenhang (COTER) van het Europees Comité van de Regio's samen met de Nationale Vereniging van Gemeenten van de Republiek Bulgarije (NAMBR) een conferentie georganiseerd over de gevolgen van de ontwerpvoorstellen van de Europese Commissie voor het volgende meerjarig financieel kader (MFK), waarin de jaarlijkse uitgavenplafonds voor alle EU-beleidsgebieden tussen 2021-2027 en de nieuwe fondsenverordeningen worden vastgesteld.

" Wij waarderen de inzet van het Bulgaarse voorzitterschap van de EU voor een sterk cohesiebeleid door samenwerking tussen de EU, nationale overheden en lokale bestuurders; Bulgarije is een voorbeeld dat toont hoe het cohesiebeleid het leven van de burgers kan verbeteren, voor betere infrastructuur en beter onderwijs kan zorgen, de armoede kan bestrijden, de hervorming van overheidsdiensten kan ondersteunen en klimaatverandering kan aanpakken. We weten dat het verschil maakt en dat het een investering in de burgers en de toekomst van Europa is; daarom moeten we alle zeilen bijzetten om bezuinigingen tot een minimum te beperken en regels in te voeren om het cohesiebeleid nog effectiever te maken ”, aldus Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's.

Verwijzend naar de komende begrotingsonderhandelingen zei de vice-premier van de Republiek Bulgarije, Tomislav Donchev : " Het Bulgaarse voorzitterschap aarzelt niet om "kwesties op tafel te leggen" en een openhartige en eerlijke discussie over onze gemeenschappelijke toekomst te voeren. Dit geldt ook voor het debat over de toekomst van het cohesiebeleid - een beleid dat een antwoord moet bieden op onze problemen en moet leiden tot welvaart en gedeelde waarden .”

Daniel Panov , voorzitter van de NAMBR en burgemeester van Veliko Tarnovo, zei: “ Wij zijn van mening dat de gezamenlijke inspanningen van de leden van het Comité van de Regio's en de steun van nationale verenigingen van lokale overheden uit heel Europa een eerste vereiste zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van miljoenen Europese burgers voor onze gemeenschappelijke toekomst . Ons doel en onze politieke inzet is het streven om de middelen op de juiste wijze te richten op lokale gemeenschappen die in moeilijkheden verkeren.”

Tijdens het debat stelde de rapporteur van het CvdR voor het MFK, Nikola Dobroslavić (EVP/HR), prefect van het district Dubrovnik-Neretva, het volgende: " Lokale leiders beschouwen het MFK-voorstel als een positief uitgangspunt en steunen de verhoogde investeringen in onderwijs, onderzoek, jeugd en migratie . Maar de voor het cohesiebeleid voorgenomen bezuinigingen dreigen het vermogen van regio's en steden om ongelijkheden aan te pakken en innovatie op het hele continent te stimuleren, te beperken, terwijl de voorgestelde criteria voor de toewijzing van middelen en de grotere budgettaire flexibiliteit zorgvuldig moeten worden beoordeeld .”

De centralisatie van investeringen en de toenemende scheiding tussen de structuurfondsen van de EU, waarbij het Europees Sociaal Fonds en het Fonds voor Plattelandsontwikkeling steeds verder verwijderd raken van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Cohesiefonds, bleken de lokale leiders de meeste zorgen te baren.

DE WERKZAAMHEDEN VAN HET CVDR VOOR HET TOEKOMSTIGE COHESIEBELEID

De commissie-COTER van het CvdR voert een grondige evaluatie van de nieuwe verordeningen uit. Het Comité zal zijn voorstellen voor de verbetering daarvan tegen februari uitwerken en goedkeuren. Naast het advies over het MFK van de hand van de heer Dobroslavić staan de volgende adviezen op stapel:

- - de Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen, corapporteurs Catiuscia Marini (PSE/IT), voorzitter van de regioraad van Umbrië, Michael Schneider (EVP/DE), staatssecretaris van de deelstaat Saksen-Anhalt;

- - het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling: Michiel Rijsberman (EVP/NL), lid van de Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland;

- - Europese territoriale samenwerking: Marie-Antoinette Maupertuis , lid van de regionale bestuursraad van Corsica;

- - Grensoverschrijdende samenwerking: Bouke Arends (PSE/NL), lid van de gemeenteraad van Emmen;

- - Europees Sociaal Fonds Plus: Susana Díaz (PSE/ES), voorzitter van de regioraad van Andalusië;

- - Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen: Isabelle Boudineau, vicevoorzitter van de regioraad van Nouvelle-Aquitaine.

COHESIEALLIANTIE

Om een sterker cohesiebeleid na 2020 kracht bij te zetten, heeft het CvdR samen met toonaangevende territoriale verenigingen van de EU de #CohesionAlliance gevormd: een basisbeweging die openstaat voor iedereen die vindt dat het EU-cohesiebeleid als pijler van de toekomst van de EU moet dienen. Sinds de alliantie in oktober vorig jaar van start ging, trekt zij elke dag weer nieuwe ondertekenaars aan, waaronder regionale en lokale overheden, bedrijfsverenigingen, academische instellingen, vakbonden en denktanks.

Meer informatie over de initiatieven van de #CohesionAlliance, verklaringen en standpuntnota's zijn te vinden op http://cohesionalliance.eu

Contactpersoon:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobile: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Delen :