Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
#EURegionsWeek Europese en lokale leiders willen een samenhangende, duurzame en inclusieve toekomst voor Europa  

Solidariteit, duurzaamheid en een Europa dat dichter bij de burgers staat. Dat waren de drie hoofdthema's tijdens de opening van de Europese Week van regio's en steden 2019 . In aanwezigheid van meer dan 600 lokale, regionale en EU-politici, deskundigen en wetenschappers riepen Karl-Heinz Lambertz (voorzitter van het Europees Comité van de Regio's), Klára Dobrev (lid en ondervoorzitter van het Europees Parlement), Elżbieta Bieńkowska (EU-commissaris) en vijf jonge gekozen politici op tot meer Europese solidariteit en meer regionale investeringen om alle burgers een betere toekomst te bieden.

Dit jaar wordt de Europese Week van regio's en steden gehouden op een moment dat er een wisseling van de politieke wacht plaatsvindt in de Europese Unie. Nu het nieuwe Europees Parlement is geïnstalleerd en de nieuwe Europese Commissie in de startblokken staat, is de EU-agenda momenteel vooral gericht op het vaststellen van de toekomstige prioriteiten, waaronder een meer sociaal inclusief Europa, een duurzaam Europa en een Europa dat dichter bij de burgers staat. De conferentie, die een week duurt, wordt ook gehouden op een moment dat de lidstaten nog steeds onderhandelen over de volgende langetermijnbegroting van de EU, nl. voor de periode 2021-2027, waarin zal worden vastgesteld hoeveel geld de EU de komende jaren zal uittrekken voor deze prioriteiten.

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, zei hierover: " In de loop der jaren is het regionaal beleid van de EU veranderd, als reactie op de nieuwe uitdagingen waarvoor Europa zich vandaag de dag gesteld ziet. Het cohesiebeleid van de EU - dat regio's en steden de nodige middelen biedt om kwesties als klimaatverandering, sociale integratie en ongelijkheid aan te pakken - moet de ‘core business’ van de Europese Unie blijven. De EU moet echter niet alleen voor stabiele investeringen zorgen, maar ook dringend op een heel andere manier wetten en regels gaan uitvaardigen, waarbij lokale en regionale overheden - die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 70% van de EU-wetgeving - een volwaardige plaats krijgen aan de besluitvormingstafel van de EU".

Klára Dobrev , ondervoorzitter van het Europees Parlement, zei: “ Er breekt een nieuw tijdperk aan. Politici hebben het altijd lastig gevonden om hun politieke kortetermijnbelangen te verenigen met echte langetermijndoelstellingen. Er zijn echter nieuwe gamechangers op het toneel verschenen. Zij zijn jong, energiek en enthousiast en zijn zich bewust van de dreiging die uitgaat van de klimaatverandering. Voortaan zal de toekomst van gekozen politici sterk afhangen van hun vermogen om deze enorme bedreiging voor de mensheid het hoofd te bieden. Met andere woorden, zij zullen gedwongen worden om veel meer te doen. En ik zal uw bondgenoot zijn in deze strijd.

Elżbieta Bieńkowska , commissaris voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf, zei tijdens het debat: "Cohesiebeleid draait om solidariteit en om het bouwen aan een betere toekomst voor iedere burger. In het nieuwe cohesiebeleid voor 2021-2027 zal iedereen zijn beste beentje voor moeten zetten, zodat we samen resultaat boeken. Het cohesiebeleid moet regio's en steden, die een voortrekkersrol spelen in een duurzaam Europa, blijven versterken en ervoor zorgen dat we klaar zijn om de klimaatverandering te verzachten en ons eraan aan te passen.

Aan de discussie werd deelgenomen door vijf jonge politici, als vertegenwoordigers van de meer dan 100 jonge gekozen politici die voor de conferentie waren uitgenodigd. Laura Sparavigna , stadsraadslid in Florence, Italië (PSE), Radosław Swoł , stadsraadslid in Mielec, Polen (ECR), Vincent Chauvet , burgemeester van Autun, Frankrijk (RE), Miia Eskelinen-Fingerroos , stadsraadslid in Kuopio, Finland (EVP), en Kirsteen Currie , lid van de Highland Council in het Verenigd Koninkrijk (EA), deelden hun ervaringen en hun standpunten ten aanzien van de mogelijkheden en middelen waarover steden en regio's zouden moeten beschikken om de toekomst van de Europese Unie vorm te helpen geven.

Achtergrond

De Europese Week van regio's en steden (#EURegionsWeek) is een jaarlijkse vierdaagse conferentie die door het CvdR en de Europese Commissie samen wordt georganiseerd. Het is het grootste evenement over regionale ontwikkeling in Europa. Dit jaar worden meer dan 9 000 deelnemers waaronder wetenschappers, openbare bestuurders, deskundigen en meer dan 600 lokale, regionale, nationale en Europese politici verwacht. Zij gaan tijdens bijna 400 workshops en debatten, tentoonstellingen en netwerkgelegenheden in debat over de verschillende aspecten van het cohesiebeleid.

Foto’s en een opname van het evenement kunt u hier gratis downloaden.

Contactpersoon:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023