Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Gelderland wint de prijs voor de Europese Ondernemende Regio 2019  

Alleen regio's met de meest geloofwaardige en veelbelovende visie op ondernemerschap ontvangen de jaarlijkse prijs van de Europese Ondernemende Regio (EOR), een initiatief van het Europees Comité van de Regio's (CvdR). Dit jaar selecteerde de jury het vorstendom de provincie Gelderland, Asturië en de regio Thessalië als waardige winnaars, wegens hun bijzondere strategieën en inzet voor het stimuleren van ondernemerschap op hun grondgebied.

"De winnaars van 2019 leveren het bewijs dat de Europese regio's de belangrijkste motor zijn voor groei en het scheppen van banen. De regio's tonen een duidelijke ondernemersvisie voor de toekomst, gebaseerd op innovatie, samenwerking en investering in onderwijs. Door het juiste klimaat te scheppen waarin bedrijven kunnen floreren, versterken ze het sociale en economische weefsel van onze gebieden", aldus Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, bij de bekendmaking van de prijswinnaars.

Gelderland behoort tot de top 20 economisch meest concurrerende Europese regio's. Deze regio’s streven ernaar een internationaal concurrerende en duurzame economie te ontwikkelen die in staat is technologisch geavanceerde producten en processen te ontwikkelen waarmee de maatschappelijke uitdagingen van morgen het hoofd kan worden geboden. De EOR-strategie van Gelderland is gebaseerd op vier belangrijke actielijnen: meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling; meer werkgelegenheid; duurzame economische groei en innovatief ondernemerschap. Met zijn universiteiten, maakindustrie en campussen is Gelderland een ‘proeftuin’ voor de economie van de toekomst.

Michiel Scheffer , gedeputeerde Economie, Innovatie en Europa van provincie Gelderland: "Ik ben trots dat Gelderland zich Europese Ondernemende Regio 2019 mag noemen. Het is een beloning voor de goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers voor duurzame economische groei in Gelderland. Samen maken we werk van een ‘groene’ economie in Gelderland. Een slimme en schone economie waarin afval de nieuwe grondstof is" ,

Andere winnaars

Het Prinsdom Asturië in het noordwesten van Spanje heeft ingrijpende economische herstructureringen ondergaan, waarbij het is overgestapt van een economie die gebaseerd was op traditionele industrieën naar een economie op basis van vaardigheden. De regio werd geselecteerd op basis van een indrukwekkende reeks specifieke acties, gericht op de oprichting en groei van ondernemingen, de verbetering van de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) tot financiering en de bevordering van onderwijs in ondernemersvaardigheden.

De regio Thessalië wil de gevolgen van de langdurige daling van haar economische output aanpakken om haar ondernemerspotentieel weer op te bouwen en de hoge werkloosheid terug te dringen. Onder het motto “Ondernemerschap aanwakkeren” is de strategie van de regio het resultaat van een collectief bottom-up-proces. Dit proces, waarbij alle belangrijke regionale belanghebbenden betrokken zijn, is erop gericht de ondernemingsgeest van de bevolking te bevorderen en concrete maatregelen te nemen om slim, door innovatie aangestuurd ondernemerschap te ondersteunen.

Prijs Europese Ondernemende Regio 2019

De Europese Ondernemende Regio (EOR) is een project waarbij elk jaar drie EU-regio's, -steden of -gebieden die, ongeacht hun omvang, rijkdom en competenties, getuigen van een uitzonderlijke en innovatieve beleidsstrategie voor ondernemerschap, worden onderscheiden en beloond. De gebieden met het meest geloofwaardige, toekomstgerichte en veelbelovende plan krijgen het label "Europese Ondernemende Regio" (EOR) voor het volgende jaar.

De EOR-jury, die bestaat uit CvdR-leden, vertegenwoordigers van EU-instellingen, sociale partners en territoriale verenigingen, ziet toe op de uitvoering van de prijswinnende strategieën in 2019. Na afloop van het jaar bezoekt de jury de bekroonde gebieden om de geboekte vooruitgang na te gaan en hen een blik van buitenaf op hun beleid te bieden. De belangrijkste resultaten en verwezenlijkingen van de EOR 2019-winnaars zullen ook worden uitgewisseld en besproken met regionale en lokale overheden in het hele EOR-netwerk .

Foto’s van het evenement zijn beschikbaar op flickr

Contact:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

Mobiel +32 (0)494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu