Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De energiecrisis mag de mondiale klimaatambities van de EU niet ondermijnen  

Minder dan een maand voor de COP27, de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (UNFCCC), heeft het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) er opnieuw op aangedrongen dat subnationale overheden een grotere rol krijgen in de mondiale klimaatonderhandelingen, alsook meer erkenning bij de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs. Het CvdR stelt een wereldwijd systeem voor om de koolstofemissiereducties van steden en regio’s te verzamelen en te volgen, en roept de lidstaten en de Raad van de EU op om ondubbelzinnig te steunen dat in de conclusies van COP27 wordt gewezen op de dringende noodzaak om op meerdere niveaus samen te werken en om de lokale en regionale overheden volledig te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs.

Na een zomer van massale droogte, overstromingen en branden in de hele EU en met stijgende energieprijzen, inflatie en miljoenen Europeanen die deze winter in energiearmoede dreigen te vervallen, staat de energie- en klimaatcrisis bovenaan de agenda van de CvdR-zitting van oktober en van de Europese Week van regio’s en steden 2022.

In de aanloop naar de VN-klimaatconferentie, die op 6 november in Sharm El Sheikh van start gaat, hielden CvdR-leden een plenair debat over de rol van subnationale overheden tijdens de COP27 met Bas Eickhout, vicevoorzitter van de commissie-ENVI in het Europees Parlement, Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht en ICLEI-gezant tijdens de COP27, en met Mohamed Sefiani, de burgemeester van Chefchaouen en ICLEI-regiovoorzitter voor Afrika.

Vasco Alves Cordeiro, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, opende debat aldus: “De klimaatcrisis wordt voor iedereen steeds duidelijker: we moeten dringend in actie komen en toezeggingen inruilen voor resultaten. De besluiten van de COP27 zullen bepalend zijn voor het klimaat- en energiebeleid en gevolgen hebben voor alle lokale en regionale overheden. De COP27 van dit jaar vindt plaats midden in de energiecrisis, een crisis die nog is verergerd door de oorlog van Poetin tegen Oekraïne, maar die we al decennia geleden hadden moeten aanpakken door over te schakelen op een klimaatneutrale economie. Het Europees Comité van de Regio’s zal zich tijdens de COP27 nadrukkelijk laten horen en zich blijven inzetten om zijn allianties op EU- en mondiaal niveau te versterken om dit doel te bereiken.”

Rafał Trzaskowski (PL/EVP), burgemeester van Warschau en de nieuwe voorzitter van de CvdR-commissie ENVE en van de werkgroep Green Deal Going Local, zei: “Dankzij enorme investeringen in LED-straatverlichting in Warschau hebben we het energieverbruik en de overheidsuitgaven fors teruggedrongen. Veel andere Europese steden en regio’s zetten zich in voor duurzame oplossingen die van lokale gemeenschappen een gezondere en betere plek maken om te wonen. Daarom vragen wij om rechtstreekse middelen om het werk van lokale en regionale overheden bij het versnellen van de energietransitie te vergemakkelijken. Voorts dringen wij erop aan dat de COP27 rekening houdt met de stem van steden en regio's en verwelkomen wij de steun van het Europees Parlement voor verdere samenwerking op meerdere niveaus. We roepen nu de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, op om zich in te zetten voor een sterkere rol voor steden en regio’s aan de COP27-onderhandelingstafel.”De ENVI COP27-resolutie van het Europees Parlement, waarover op maandag 3 oktober is gestemd, steunt de voorstellen van het CvdR voor samenwerking op meerdere niveaus en een grotere rol voor steden en regio’s bij de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs.

Via adviezen van Alison Gilliland (IE/PSE) en Olgierd Geblewicz (PL/EVP) streeft de EU-assemblee van steden en regio’s naar een grotere rol voor de lokale en regionale overheden in de mondiale klimaatonderhandelingen en de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs. Subnationale autoriteiten en stedendiplomatie kunnen de huidige knelpunten in de mondiale klimaatonderhandelingen oplossen en aantonen dat meer ambitie mogelijk is om de energie-efficiëntie en de inzet van hernieuwbare energiebronnen te versnellen als de enige oplossing voor de huidige energie- en klimaatcrisis.

Alison Gilliland (IE/PES), lid van de stadsraad van Dublin en rapporteur van het advies ‘Naar een structurele inclusie van steden en regio’s in de UNFCCC COP 27’, zei: “Onze ecosystemen zijn beschadigd en kwetsbaar en veel gevolgen van de klimaatcrisis zijn nu al onomkeerbaar. We mogen niet toestaan dat de oorlog en de energiecrisis de rechtvaardige transitie naar een schonere en duurzamere planeet tegenhouden. Steden en regio’s hebben meer directe financiering en meer steun nodig om onze klimaatdoelstellingen te halen. Zoals vastgelegd in het klimaatpact van Glasgow hebben we behoefte aan inclusief bestuur. We roepen alle CvdR-leden op om er bij hun nationale delegaties met klem op aan te dringen dat in de conclusies van de Raad expliciet wordt verwezen naar de sleutelrol die subnationale overheden in deze transitie spelen.

Olgierd Geblewicz (PL/EVP), voorzitter van het provinciebestuur van West-Pommeren en rapporteur van het advies over ‘De rol van het CvdR bij het stimuleren van subnationale klimaatdiplomatie in de aanloop naar COP27 en COP28, zei: “Subnationale en stedendiplomatie worden onvoldoende erkend of benut. Steden en regio’s lopen voorop bij de aanpak van de gevolgen van de klimaatverandering, maar ook bij de toepassing van klimaatoplossingen. Lokale en regionale overheden zijn instrumenten voor burgerbetrokkenheid en empowerment van de gemeenschap, die we nodig hebben om de beloften van de Overeenkomst van Parijs gestand te doen. Wij roepen de Europese Commissie op om lokale en regionale overheden als ambassadeurs van burgers bij de klimaatonderhandelingen te betrekken. Als EU-assemblee van steden en regio’s is het CvdR bereid om de instelling te worden die de subnationale klimaatdiplomatie met de partnerlanden van de EU coördineert.”

Jakub Piotr Chełstowski (PL/ECR), voorzitter van het regiobestuur van Śląskie en CvdR-rapporteur over het ‘Energiepakket inzake gas-, waterstof- en methaanemissies’, benadrukte tijdens zijn deelname aan het debat: “Het nieuwe gaspakket en de methaanverordening zijn essentieel voor de strategische doelstellingen van de Europese Green Deal, evenals het “Fit for 55”-pakket en REPowerEU. Het ontwikkelen van markten voor waterstof en biomethaan en het terugdringen van methaanemissies zijn ook van cruciaal belang voor onze regionale economieën en om onze klimaatambitie waar te maken.”

Achtergrondinformatie:

Contactpersoon:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 8810 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ENERGY-CRISIS-EU-GLOBAL-CLIMATE-AMBITIONS.ASPX

Het beleid en de begroting van de Europese Unie moeten cohesie bevorderen, en niet schaden.
Het beleid en de begroting van de Europese Unie moeten cohesie bevorderen, en niet schaden.
24.04.2023