Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
End the Cage Age  
Guillaume Cros herhaalt CvdR-pleidooi om een eind te maken aan het houden van dieren in kooien

De rapporteur van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) voor de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid feliciteert dierenwelzijnsactivisten met het feit dat hun Europees burgerinitiatief "End the Cage Age" ("Stop de Kooien") nu meer dan 1 miljoen handtekeningen heeft.

Dieren in kooien hebben het tijdens de recente hittegolf zwaar te verduren gehad. Activisten op het gebied van dierenwelzijn zijn in deze periode de straat opgegaan om nog meer handtekeningen te verzamelen voor het Europees burgerinitiatief (EBI) " End the Cage Age ". Meer dan 1 miljoen burgers hebben al hun handtekening gezet onder het EBI, dat de Europese Commissie ertoe verplicht om maatregelen op dit terrein te bespreken en dat de organisatoren het recht geeft om hun initiatief te presenteren tijdens een openbare hoorzitting van het Europees Parlement.

Het Europees Comité van de Regio's heeft er in zijn advies 'Hervorming van het GLB ' , dat tijdens de plenaire zitting van december 2018 door de CvdR-leden is goedgekeurd, voor gepleit om in heel Europa een eind te maken aan het houden van dieren in kooien.

Guillaume Cros (FR/PSE), vicevoorzitter van de regioraad van Occitanië en rapporteur voor het CvdR-advies 'Hervorming van het GLB ' , zei: " Ik ben verheugd over het succes van het burgerinitiatief "End the Cage Age". Er moet onverwijld een eind komen aan de huidige landbouwpraktijk waarbij dieren in kooien worden gefokt. Onlangs zijn honderden varkens in Middelharnis (Nederland) langzaam gestorven aan de hitte toen een ventilator het begaf en de dieren niet uit hun kooi konden ontsnappen. Hieruit blijkt maar weer eens dat deze methode een ernstige bedreiging vormt voor het dierenwelzijn en de volksgezondheid."

De praktijk waarbij zoogdieren en vogels in kooien zitten, wordt overal in Europa op brede schaal gebruikt in zgn. intensieve veehouderijbedrijven. Elk jaar worden er in de Europese Unie meer dan 300 miljoen landbouwdieren – waaronder kippen, konijnen, varkens, kwartels, eenden en ganzen – in kleine, kale kooien gehouden. Regelmatige incidenten waarbij duizenden dieren omkomen bij branden of andere ongelukken hebben de laatste tijd de aandacht van het publiek op dit onderwerp gevestigd. Volgens de organisatie 'Compassion in World Farming' vindt 94 % van de mensen in Europa de bescherming van het welzijn van landbouwdieren een belangrijke zaak, terwijl 82 % vindt dat deze dieren beter moeten worden beschermd.

Tot 11 september kan het EBI worden ondertekend. Vervolgens gaat er een periode van drie maanden in waarin de handtekeningen door de lidstaten moeten worden gecontroleerd. De Commissie heeft dan drie maanden de tijd om haar reactie te formuleren, zodat die er waarschijnlijk in de eerste helft van 2020 zal zijn.

Contact:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/END-THE-CAGE-AGE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/END-THE-CAGE-AGE.ASPX

Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/END-THE-CAGE-AGE.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/END-THE-CAGE-AGE.ASPX

De oproep om mee te dingen naar de EU-prijzen voor de biologische sector is gepubliceerd
De oproep om mee te dingen naar de EU-prijzen voor de biologische sector is gepubliceerd
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/END-THE-CAGE-AGE.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023