Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Vasco Alves Cordeiro verkozen tot nieuwe voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s  

“Een Europa van en voor iedereen – voor elke stad, elk dorp en elke regio”

De leden van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) hebben Vasco Alves Cordeiro gekozen als hun nieuwe voorzitter voor de komende tweeënhalf jaar. Cordeiro, lid van het regionale parlement van de Azoren, zal zich als leider van de EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden richten op het versterken van de democratie, de instandhouding van het cohesiebeleid, het verwezenlijken van de doelstellingen van de Green Deal en de intensivering van de regionale steun voor Oekraïne. Verder kozen de leden van het CvdR Apostolos Tzitzikostas, gouverneur van Centraal-Macedonië in Griekenland, als hun nieuwe eerste vicevoorzitter.

Vasco Alves Cordeiro sprak na zijn verkiezing bij acclamatie de uit alle 27 EU-lidstaten afkomstige 329 leden van het CvdR toe. Allereerst benadrukte hij dat zijn lidmaatschap van het parlement van de Azoren hem de democratische legitimiteit geeft om lid te zijn van het CvdR: “Ik sta hier vandaag tegenover u omdat ik mij inzet voor de Azoren. Zonder dat engagement zou ik hier nooit geweest zijn.”

Vervolgens presenteerde de nieuwe voorzitter zijn speerpunten: “De huidige tijd vraagt om een sterker en voor iedereen rechtvaardiger Europa. Een sterker Europa dat vooruitgang boekt juist door geen compromissen te sluiten over zijn waarden en grondbeginselen, zoals vrijheid, eerbiediging van de menselijke waardigheid, verdraagzaamheid, democratie en de rechtsstaat. Een sterker Europa dat zich ook hardmaakt voor meer en stelselmatige inspraak van de burgers in de besluitvorming.”

Wat de toekomst van Europa betreft, meent Vasco Alves Cordeiro dat “het gevolg dat zal worden gegeven aan de uitkomsten van de Conferentie over de toekomst van Europa, een uitdaging zal vormen voor het optreden en de geloofwaardigheid van alle Europese instellingen en ook medebepalend zal zijn voor het vertrouwen in die instellingen. Het kan niet zo zijn er bij burgers op aan te dringen deel te nemen aan een democratisch politiek proces om vast te stellen hoe zij denken dat Europa eruit zou moeten zien, en vervolgens te verklaren dat bijvoorbeeld alle ideeën waarvoor een Verdragswijziging nodig is, taboe zijn.”

Verder wil Cordeiro, omdat de oorlog in Oekraïne helaas voortduurt, dat het CvdR Oekraïne blijft steunen en het Europese perspectief van het land vergroot. Hij wees erop dat “de Europese regio’s en steden het voortouw nemen om Oekraïne te helpen bij zijn integratie in de grote Europese familie”. En voegde daaraan toe: “Wij willen onze Oekraïense partners nu en in de toekomst steunen bij de wederopbouw. Daarom roepen we tijdens deze plenaire zitting de Alliantie voor Oekraïne in het leven.”

Tot slot beklemtoonde de nieuwe voorzitter dat de EU ervoor moet zorgen dat het cohesiebeleid een van de pijlers blijft van het Europese project, zodat er geen mensen en gebieden aan hun lot worden overgelaten. “Het cohesiebeleid dreigt in het meerjarig financieel kader voor na 2027 te worden uitgehold. Dat is een risico dat niet kan en mag worden genegeerd. Het CvdR moet het cohesiebeleid daarom vurig blijven verdedigen, want dit beleid kan nog veel meer bijdragen aan het streven om niemand aan zijn lot over te laten – een van de idealen van de EU.”

Vasco Alves Cordeiro is sinds 2013 lid van het Europees Comité van de Regio’s en was van februari 2020 tot en met juni 2022 de eerste vicevoorzitter van deze instelling. In 2012 werd hij voor het eerst verkozen tot minister-president van de Azoren, waarna in 2016 een tweede ambtstermijn volgde. In die hoedanigheid vertegenwoordigde hij zijn regio op Europees en internationaal niveau. Cordeiro is de tweede Portugese voorzitter van een EU-instelling en de eerste Portugese voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s. Ook is hij de enige voorzitter van een EU-instelling die afkomstig is uit een ultraperifere regio van de EU.

Meer informatie:

Contactpersoon:

Woordvoerder van de voorzitter

Monica Tiberi

Tel.: +32 479517443

Monica.Tiberi@cor.europa.eu

Persvoorlichter

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Delen :