Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Gekozen leiders van het Europees Parlement en het Europees Comité van de Regio’s zijn natuurlijke politieke bondgenoten bij de vormgeving van een democratischer Europa  

Lokale en regionale overheden vragen David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement, om ten volle deel te nemen aan de uitvoering en governance van nationale herstelplannen

Slechts enkele dagen voor de start van de Conferentie over de toekomst van Europa sprak David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement, vandaag de plenaire vergadering van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) toe, waarbij hij lokale en regionale leiders erop wees dat de Conferentie in het veld, ook buiten de EU-instellingen en buiten de hoofdsteden, tot resultaten moet leiden.

Veranker de Europese waarden in elke regio, stad en dorp; maak de Europese democratie sterker; betrek de lokale en regionale overheden volledig bij de uitvoering van de nationale herstelplannen na de pandemie. Om deze gespreksonderwerpen draaide tijdens de zitting de gedachtewisseling tussen de leden van het CvdR en David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement. Daarbij bleek de gezamenlijke wil om de samenwerking tussen de twee EU-instellingen op een hoger plan te tillen, met name in de aanloop naar de officiële start van de Conferentie over de toekomst van Europa op 9 mei.

Zoals voorzitter Sassoli zegt, bestaan het Europees Parlement en het CvdR uit verkozen vertegenwoordigers en zijn zij dus natuurlijke politieke bondgenoten, zowel in Brussel als daarbuiten. Wij zijn vastbesloten om de daad bij deze woorden te voegen. Dankzij ons, regionale voorzitters en lokale burgemeesters, leeft Europa bij de mensen. Dankzij ons levert de democratie tastbare resultaten op. De stem van de burgers, die wordt vertolkt door de CvdR-leden en de één miljoen lokale gekozen politici die zij vertegenwoordigen, moet luid te horen zijn tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa, en niet alleen in de instellingen en hoofdsteden van de EU,” aldus Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het CvdR .

De voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli , verklaarde: “ Juist in tijden van crisis moet de Europese Unie laten zien hoe belangrijk zij is door mensen bescherming te bieden, bedrijven te steunen en te investeren in gelijkheid, sociale vooruitgang en economisch welzijn. Bij het herstel gaat het er vooral om dat de Europese burgers krijgen waar zij behoefte aan hebben, zoals bijstand, werk, waardigheid, veiligheid en een welvarende toekomst. Op de weg naar herstel, economische groei en werkgelegenheid is voor regio’s, steden en dorpen een belangrijke rol weggelegd. Zij moeten en kunnen hun meerwaarde laten zien door het pad te effenen voor een eerlijk, digitaal en groen herstel en zeker ook door de mensen weer vertrouwen te geven .”

Vasco Cordeiro , eerste vicevoorzitter van het CvdR: “ Er is niemand in het Comité van de Regio’s die de Conferentie over de toekomst van Europa niet tot een succes wil helpen maken. Maar het is wel oneerlijk tegenover lokale en regionale overheden in heel Europa om hun rol en hun belang te loochenen, niet alleen als instrumenten, maar ook als actieve leden die een rol kunnen spelen en hun visie op de toekomst van Europa kunnen ontvouwen. Lokale en regionale overheden kunnen veel nauwer en beter worden betrokken bij deze exercitie om opnieuw na te denken over Europa en de manier waarop het functioneert. Het gaat hierbij om vertrouwen. Regio’s en steden zullen dit niet vergeten, en ik hoop dat hetzelfde geldt voor alle andere EU-instellingen.”

Achtergrond:

Op dinsdag 4 mei hebben Othmar Karas , vicevoorzitter van het Europees Parlement belast met voorlichtingsbeleid en betrekkingen met de pers en de burger, en Klára Dobrev , vicevoorzitter voor de betrekkingen met het CvdR, met de leden van het bureau van het Comité van gedachten gewisseld over de vraag hoe de maatregelen en verworvenheden van de EU beter onder de aandacht kunnen worden gebracht van mensen in regio’s, steden en dorpen in heel Europa. Zij bespraken ook hoe een bijdrage kan worden geleverd aan de Conferentie over de toekomst van Europa en hoe de samenwerking tussen de enige twee EU-instellingen die bestaan uit verkozen vertegenwoordigers kan worden opgevoerd.

Op 9 mei zal het CvdR in Straatsburg een lokaal debat houden om de territoriale dimensie van de Conferentie te onderstrepen. Het evenement, dat samen met de belangrijkste Franse verenigingen van lokale en regionale overheden wordt georganiseerd, zal regionale en lokale leiders de kans geven met burgers te bespreken hoe de Conferentie regio’s, steden en dorpen in heel Europa kan bereiken. Het lokale evenement zal onder meer worden bijgewoond door Dubravka Šuica, Europees commissaris voor democratie en demografie, Guy Verhofstadt, covoorzitter van het uitvoerend comité van de Conferentie over de toekomst van Europa, en Ana Paula Zacarias, Portugees staatssecretaris voor Europese Zaken.

Voor nadere informatie zie hier .

Woordvoerder van de voorzitter:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ELECTED-LEADERS-EP-AND-COR-NATURAL-POLITICAL-ALLIES-SHAPE-MORE-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
08.02.2023