Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Een digitaal Europa voor iedereen: slimme digitale oplossingen moeten alle EU-burgers ten goede komen  

De voorzitter en de eerste vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) verzoeken de volgende Europese Commissie ervoor te zorgen dat alle lokale gemeenschappen en hun burgers kunnen profiteren van de economische en sociale voordelen van de digitale transformatie. Het voorstel "Een digitaal Europa voor iedereen" is gericht op het monitoren, delen en opschalen van digitale innovaties. Een en ander werd woensdag besproken tijdens de vergadering van het gezamenlijk breedbandplatform van het CvdR en de Europese Commissie.

"Nu is het tijd om samen de vruchten te plukken van de digitale revolutie en ervoor te zorgen dat de voordelen daarvan in de hele Europese Unie voelbaar worden. Lokale en regionale gemeenschappen en overheden zijn rechtstreeks betrokken bij het plaatselijk in de praktijk brengen van de digitale eengemaakte markt, maar hun vermogen om veranderingen in goede banen te leiden en nieuwe oplossingen aan te dragen, loopt sterk uiteen. Tot nu toe was de digitale revolutie vooral voordelig voor grotere steden, welvarendere regio's en enkele lokale gemeenschappen met sterk lokaal leiderschap", aldus CvdR-voorzitter Karl-Heinz Lambertz .

Eerste vicevoorzitter Markku Markkula presenteerde het ontwerpvoorstel aan het Breedbandplatform , waar lokale en regionale politici uit de EU-lidstaten samenwerken met deskundigen van de Europese Commissie om de invoering van snelle breedbandconnectiviteit in de EU-regio's te bespoedigen.

"Slimme oplossingen die overal in Europa worden ontwikkeld, blijven vaak te kleinschalig en zijn niet interoperabel genoeg. Als gevolg daarvan worden Europese oplossingen door dominante wereldspelers uit de markt geduwd. Er moet een nieuwe manier worden gevonden om slimme digitale oplossingen in Europa uit te rollen en lokale en regionale actoren in staat te stellen gezamenlijk de digitale revolutie aan te sturen. Laten we daarom samen sterke Europese digitale ecosystemen creëren en voor en met de burgers de toekomst gestalte geven", luidt de oproep van de heer Markkula.

In een debat met Gerard De Graaf , directeur Digitale Interne Markt bij DG CNECT van de Europese Commissie, wisselden de leden van het breedbandplatform van gedachten over voorstellen en richtsnoeren van voorzitter Lambertz en eerste vice-voorzitter Markkula. Zo werd o.m. gedacht aan:

ontwikkeling van een Europees netwerk van digitale-innovatiehubs, gekoppeld aan regionale slimme specialisatiestrategieën;

gebruik van verschillende EU-financieringsinstrumenten, waaronder structuurfondsen, om de uitrol van digitale-innovatiehubs en snelle breedbandconnectiviteit in alle EU-regio's kracht bij te zetten;

ontwikkeling van regionale allianties voor digitale vaardigheden met de onderwijs- en opleidingssector om te voorzien in de digitale behoeften van lokale bedrijven;

het aangrijpen van de herziening van de richtlijn inzake overheidsopdrachten om een gemakkelijke uitrol van slimme diensten in nauwe samenwerking met de digitale-innovatiehubs te bevorderen; optimale gebruik van collectieve inkoopregelingen; samenwerken met de EIB om collectieve inkoop te vergemakkelijken;

het lanceren van een oproep om in elke lidstaat slimme modeldorpen en -regio's te kiezen in combinatie met specifieke opleidings- en mainstreamingmaatregelen;

gebruik van nieuwe digitale oplossingen op lokaal niveau voor een permanente dialoog met de burgers over zaken gaande van cyberveiligheid tot digitale overheidsdiensten;

een Europese voucherregeling voor e-overheidsaudits in 700 kleine en middelgrote steden, waarbij deskundigen op het gebied van lokaal bestuur gedurende 15 dagen advies geven aan de gemeenteraad;

invoering van een reeks zinvolle indicatoren waarmee de vooruitgang op lokaal en regionaal niveau kan worden gemeten, en publicatie van een periodiek verslag over de stand van zaken met betrekking tot de lokale/regionale dimensie van de digitale eengemaakte markt.

Het definitieve voorstel zal op 13-14 juni op de Digitale Vergadering 2019 in Boekarest worden gepresenteerd.

Contact:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-EUROPE-FOR-ALL-SMART-DIGITAL-SOLUTIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023