Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lokale leiders: de digitale kloof aanpakken om regio’s en steden te ondersteunen bij de huidige transities  

Een inclusieve digitale transitie in stedelijke en plattelandsgebieden vergt méér investeringen in netwerkinfrastructuur, geactualiseerde strategieën voor digitale weerbaarheid en een betere samenwerking met nationale regeringen en tussen de lidstaten. Dat was de uitkomst van het debat met Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, tijdens de zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) op 8 februari.

Tijdens de discussie met Margrethe Vestager benadrukten de regionale en lokale leiders dat de paraatheid van lokale en regionale overheden met het oog op het digitale tijdperk van cruciaal belang is voor de duurzaamheid van overheidsdiensten, gezien de toenemende afhankelijkheid van digitale technologieën, cloudcomputing, gegevens en interoperabele informatiesystemen. Om de digitale samenleving van morgen te ontwikkelen is het van essentieel belang dat de burgers toegang hebben tot de informatie en de instrumenten die zij nodig hebben.

De voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE), zei hierover: “De digitale transitie is de grote uitdaging van onze tijd, maar hierbij is het van cruciaal belang dat mensen centraal worden gesteld om te voorkomen dat er nieuwe territoriale kloven en sociale ongelijkheden ontstaan. Het Comité van de Regio’s vindt dat de digitale agenda van de EU samen met steden en regio’s moet worden opgezet om betere openbare diensten te realiseren, nieuwe banen te scheppen en onderwijs te ondersteunen. Een en ander moet hand in hand gaan met de uitvoering van de Green Deal.”

Uitvoerend vicevoorzitter Vestager wees erop dat lokale en regionale overheden een cruciale rol spelen door digitale technologieën beschikbaar te maken voor alle burgers en dat de digitale overheidsdiensten moeten worden verbeterd zodat zij veilig en toegankelijk worden. De CvdR-leden benadrukten dat leiders in de publieke en private sector met elkaar moeten samenwerken om digitalisering en innovatie te ondersteunen en bij te dragen aan de inspanningen op het gebied van energiezekerheid en groene technologie, om de strategische autonomie van de EU te versterken. Een inclusieve digitale en groene transitie in stedelijke en plattelandsgebieden kan alleen worden verwezenlijkt als iedereen toegang heeft tot de nodige digitale infrastructuur en als elke regio over doeltreffende en innovatieve digitale instrumenten beschikt.

Zonder de noodzakelijke toegang tot het internet en tot digitale diensten op belangrijke gebieden zoals gezondheidszorg, onderwijs, openbare diensten en sociale inclusie, zal de digitale kloof tussen stad en platteland blijven groeien. Dit vereist een sterkere en effectievere samenwerking tussen en binnen de overheidsdiensten van de lidstaten.

De digitale transitie – het verbeteren van de toegang tot en het gebruik van digitale technologieën en het benutten van de aanzienlijke kansen die zij kunnen bieden – zal een enorme impact hebben op de cohesie in de EU en is van vitaal belang voor de verwezenlijking van dedoelstellingen van het digitale decennium voor 2030.Tegen deze achtergrond streeft het CvdR ernaar de digitale dimensie toe te voegen aan de definitie van economische, sociale en territoriale samenhang die in de EU-Verdragen wordt erkend, teneinde de investeringen in een “inclusieve” digitalisering te stroomlijnen. In een tijdperk van een steeds grotere connectiviteit beschikken veel stedelijke en plattelandsgebieden nog niet over de nodige geavanceerde netwerken, terwijl de burgers vaak over onvoldoende digitale vaardigheden beschikken. Om deze digitale kloof te overbruggen is een alomvattende aanpak nodig, waarbij de strategieën voor digitale transformatie worden afgestemd op de behoeften van elke regio om ervoor te zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

Achtergrond:

In een komende studie van het CvdR zal de digitale weerbaarheid van lokale en regionale overheden in de EU worden onderzocht en zullen de oplossingen en fondsen worden bestudeerd die op subnationaal niveau worden ingezet om deze veerkracht te versterken. Meer informatie vindt u hier.

Contactpersonen:

Monica Tiberi – Woordvoerder van de voorzitterTel: +32 479 51 74 43monica.tiberi@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tel. +32 475 99 94 15

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023