News  
ExtentedCQWP
De COVID-19-crisis heeft ervoor gezorgd dat de conferentie over de toekomst van Europa nog urgenter is.
De COVID-19-crisis heeft ervoor gezorgd dat de conferentie over de toekomst van Europa nog urgenter is.
25.06.2020 | Citizenship;EU communication policy;EU Treaties;Fundamental rights and rule of law;Future of Europe;Judicial cooperation;Multi-level governance and devolution;Public administration;REFIT and better law-making;Resolutions E.C. Workprogram;Subsidiarity and proportionality;Internal market;Long-term strategy for investment, growth and jobs (renewed Europe 2020);Industrial policy;Financial markets;Urban policy;Cohesion policy reform;European Structural and Investment Funds;Multi-annual financial framework (MFF);
De leden van het Europees Comité van de Regio's hebben in de commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden (CIVEX) met mevrouw Gabriele Bischoff, lid van het Europees Parlement en vicevoorzitter van de EP-Commissie constitutionele zaken (AFCO), gedebatteerd over de stappen die moeten worden gezet met het oog op de conferentie over de toekomst van Europa. Voor de lokale en regionale leiders maakt de huidige crisis het nog urgenter dat de Europese Unie zich inspant om effectiever, democratischer en dichter bij de burgers te gaan werken. Het CvdR is ingenomen met het standpunt van de Raad van 24 juni en beschouwt het als een belangrijke stap voorwaarts, omdat het de weg vrijmaakt voor onderhandelingen over de governance, de inhoud en de structuur van de conferentie. Het Comité dringt er echter ook op aan de betreffende werkzaamheden van start te laten gaan zodra de situatie i.v.m. de pandemie dit mogelijk maakt. Mevrouw Bischoff heeft er andermaal op gewezen dat lokale en regionale overheden in dit proces een belangrijke rol moeten spelen. 
Verwante informatie