Nieuws  
ExtentedCQWP
#CohesionAlliance: doeltreffend herstel in de EU staat of valt met solide cohesiebeleid dat steunt op waar partnerschap met Europese steden en regio’s
#CohesionAlliance: doeltreffend herstel in de EU staat of valt met solide cohesiebeleid dat steunt op waar partnerschap met Europese steden en regio’s
Press release09.09.2021 | Cohesion policy reform;Cross-border and territorial cooperation;European Structural and Investment Funds;Financial instruments for cohesion;Territorial cohesion;Urban policy;
De COVID-19-crisis heeft aangetoond dat het cohesiebeleid nu belangrijker dan ooit is om de veerkracht in Europa te versterken, de burgers te beschermen, herstel te brengen in alle uithoeken van de Europese Unie en ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot valt. Sinds haar oprichting in oktober 2017 is de #CohesionAlliance — een EU-brede alliantie van 12 000 ondertekenaars die pleit voor een sterker cohesiebeleid — erin geslaagd om drastische bezuinigingen op de begroting na 2020 te voorkomen, een cohesiebeleid te handhaven voor alle regio’s in de Unie en eenvoudiger en flexibeler regels voor te stellen. Tijdens een videoconferentie over de nieuwe koers van de Cohesiealliantie hebben haar oprichtende leden opnieuw bevestigd hun krachten te zullen bundelen om het cohesiebeleid als topprioriteit van de EU te handhaven. De #CohesionAlliance zal erop toezien dat de lidstaten het partnerschapsbeginsel volledig toepassen bij de opzet en uitvoering van het cohesiebeleid 2021-27. Coherentie en synergieën tussen de herstelinstrumenten en de structuurfondsen zijn van het grootste belang om overlappingen te voorkomen en het effect van het Europese optreden te maximaliseren. 
Verwante informatie
International Cooperation