Nieuws  
ExtentedCQWP
Bruggen bouwen tussen de EU-instellingen en de burgers: Europese burgerinitiatieven moeten invloed hebben op het wetgevingsproces van de EU
Bruggen bouwen tussen de EU-instellingen en de burgers: Europese burgerinitiatieven moeten invloed hebben op het wetgevingsproces van de EU
Press release04.02.2021 | Citizenship;Fundamental rights and rule of law;
Tijdens de 142e zitting van het Comité van de Regio’s (CvdR) hebben lokale en regionale leiders voor het eerst vertegenwoordigers van twee Europese burgerinitiatieven uitgenodigd. Pedro Silva Pereira, vicevoorzitter van het Europees Parlement belast met Europese democratie en het Europees burgerinitiatief, en Christa Schweng, de nieuw gekozen voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), waren op de zitting aanwezig. Met dit initiatief geeft het CvdR de aanzet tot een debat over democratie in de aanloop naar de conferentie over de toekomst van Europa en geeft het blijk van zijn engagement om Europese burgerinitiatieven (EBI’s) te ondersteunen die onder zijn politieke bevoegdheid vallen en politiek relevant zijn voor lokale en regionale overheden. EBI’s ondersteunen de politieke prioriteit van het CvdR om Europa dichter bij de burger te brengen, en het CvdR is – als vertegenwoordiger van het bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat – een belangrijke partner om EBI’s te promoten. Als de Europese Commissie nalaat om door middel van wetgeving op gepaste wijze gevolg te geven aan EBI’s, worden niet alleen miljoenen burgers teleurgesteld, maar dreigt bovendien het gevaar dat zij zich van de Europese instellingen zullen afwenden. 
Verwante informatie
International Cooperation