Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Michel Barnier en de burgemeester van Londen bespreken de brexit met regionale en lokale leiders van de EU  

Verder op de agenda van de #CvdR-zitting :

een Duitse minister en vier Europese commissarissen bespreken de klimaatdoelstellingen, de integratie, de landbouw, de uitbreiding en de strategische visie van de EU.

De hoofdonderhandelaar van de Europese Unie, Michel Barnier, de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, en de voorzitter van de regioraad van Bretagne , Loïg Chesnais-Girard, zullen op 9 december de eerste volledig virtuele voltallige vergadering van het Europees Comité van de Regio’s toespreken. In het debat over de brexit, net iets meer dan drie weken voordat de overgangsperiode van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk verstrijkt en waarvoor nog steeds een handelsovereenkomst moet worden gesloten, komen de territoriale gevolgen van de brexit en de toekomstige betrekkingen tussen de regio’s en steden van het VK en de EU en de decentrale overheden aan de orde.

Volg de plenaire zitting op de website van het CvdR

8 december – intensivering van de klimaatactie in tijden van COVID-19

Twee dagen voordat de Europese Raad een mogelijke nieuwe klimaatdoelstelling voor 2030 bespreekt, verwelkomt het Europees Comité van de Regio’s Svenja Schulze, de Duitse minister van Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid, tijdens zijn plenaire zitting. De minister zal de balans opmaken van de vooruitgang die tijdens het Duitse EU-voorzitterschap is geboekt op het gebied van klimaat en energie, en zij zal de voorstellen uiteenzetten die de regio’s en steden hebben gedaan om de klimaatverandering aan te pakken en te zorgen voor een groen Europees herstel – een prioriteit van het Comité.

9 december – de toekomstige uitbreiding van de EU

Olivér Várhelyi , Europees commissaris voor nabuurschap en uitbreiding, zal op 9 december ingaan op de betrekkingen van de EU met de buurlanden, waaronder kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.

10 december – Europese vooruitziende blik ten dienste van herstel

Maroš Šefčovič , vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met Interinstitutionele Betrekkingen en Prognose, zal het eerste prognoseverslag toelichten, dat de nadruk legt op veerkracht en het werkprogramma van de Commissie voor 2021 – met inbegrip van de inspanningen van de EU om te helpen bij het herstel na de COVID-19-pandemie.

10 december – migratie: Comité van de Regio’s en Europese Commissie lanceren actieplan

Ylva Johansson , Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken, zal op 10 december het nieuwe migratie- en asielpact bespreken, evenals een van de belangrijkste pijlers ervan, namelijk het actieplan voor inclusie en integratie . Op basis van het in 2019 gelanceerde Initiatief "Steden en regio's voor Integratie " zullen de Europese Commissie en het Comité een partnerschap op maat lanceren om lokale en regionale overheden te ondersteunen bij de uitvoering van het integratiebeleid voor migranten in hun gemeenschappen.

10 december – ondersteuning van het herstel in Europese plattelandsgebieden

Janusz Wojciechowski , Europees commissaris voor Landbouw, zal uiteenzetten hoe hij het herstel in Europese plattelandsgebieden wil stimuleren. Het plenaire debat zal zich toespitsen op de coördinatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU, de structuurfondsen en de faciliteit voor herstel en veerkracht om de lokale producenten te ondersteunen, de vergroening van de voedingsmiddelenindustrie te stimuleren, de cohesie te versterken en de groeimogelijkheden in de plattelandsgemeenschappen te diversifiëren.

De leden van het CvdR zullen ook negen adviezen bespreken en goedkeuren met aanbevelingen die de beleidsprioriteiten van de regio’s en steden van de EU op dit gebied weerspiegelen. Er zal ook een resolutie over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 worden aangenomen.

BELANGRIJKSTE DEBATTEN

8 december, 16.15 uur : verklaring en debat over de Intensivering van de klimaatambities in tijden van COVID-19, met Svenja Schulze , Duits federaal minister van Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid

9 december, 14.30 uur: debat over de overeenkomst tussen EU-VK en de territoriale gevolgen van de brexit, met Michel Barnier , hoofd van de taskforce Betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk, Europese Commissie, Sadiq Kahn, burgemeester van Londen, en Loïg Chesnais-Girard, voorzitter van de regioraad van Bretagne

9 december, 17 uur: debat over het Uitbreidingspakket en het Europese Nabuurschapsbeleid, met Olivér Várhelyi , Europees commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding

10 december, 11 uur: debat over het nieuwe migratie- en asielpact, met Ylva Johansson , Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken

10 december, 14.30 uur: debat over Herstel en veerkracht in plattelandsgebieden, met Janusz Wojciechowski , Europees commissaris voor Landbouw

10 december, 15.30 uur: debat over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2021 en het eerste strategisch prognoseverslag van de EU, met Maroš Šefčovič , vicevoorzitter van de Europese Commissie, belast met Interinstitutionele Betrekkingen en Prognose

ADVIEZEN TER GOEDKEURING

  • Evaluatie van de economische governance Rapporteur: Elio Di Rupo (BE/PSE), minister-president van de Waalse regering.
  • Versterking van het lokaal bestuur en de representatieve democratie via nieuwe instrumenten op het gebied van digitale technologie Rapporteur: Rait Pihelgas (EE/Renew Europe), raad van de plattelandsgemeente Järva.
  • De gevolgen van de klimaatverandering voor de regio’s: evaluatie van de Europese Green Deal . Rapporteur: Andries Gryffroy (BE/EA), Vlaams Parlement.
  • Kansen en synergieën van een preventieve aanpassing aan de klimaatverandering om de duurzaamheid en de kwaliteit van het bestaan in regio’s en gemeenten te bevorderen Rapporteur: Markku Markkula (FI/EVP), gemeenteraadslid van Espoo.
  • Uitdagingen voor het openbaar vervoer in steden en metropolitane regio’s . Rapporteur: Adam Struzik (PL/EVP), voorzitter van het provinciebestuur van Mazovië.
  • Van boer tot bord - De lokale en regionale dimensie . Rapporteur: Guido Milana (IT/PSE), lid van de gemeenteraad van Olevano Romano.
  • EU-strategie om het platteland te doen heropleven Rapporteur: Enda Stenson (IE/EA), lid van de graafschapsraad van Leitrim.
  • Verslag van de Europese Commissie betreffende de uitvoering van de mededeling over een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU Rapporteur: Ángel Víctor Torres Pérez (ES/PSE), minister-president van de Canarische Eilanden.
  • Naar een duurzamer toerisme voor steden en regio’s in de EU . Rapporteur: Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe), onderminister van Toerisme, Vernieuwing, Justitie en Lokaal Bestuur van Andalusië.

Praktische informatie:

Plaats : virtuele vergadering

Datum : dinsdag 8 december t/m donderdag 10 december 2020.

Achtergrondmateriaal : de agenda en de adviezen en wijzigingsvoorstellen van de zitting.

Webstreaming : op de website van het CvdR.

Contact :

PresseCdr@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DEBATE-BREXIT-WITH-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022