Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Bezuiniging op en centralisatie van regionale investeringen van de EU zullen de regio's belemmeren in hun vermogen om territoriale solidariteit in heel Europa tot stand te brengen  

Een ecologisch, economisch en sociaal solide Europa heeft sterke stedelijke en plattelandsgebieden nodig, evenals onderling partnerschap en samenwerking. Dit was de conclusie tijdens het evenement op hoog niveau van de #CohesionAlliance in Klagenfurt, Oostenrijk. Het door het Europees Comité van de Regio's en de provincie Karinthië samen georganiseerde evenement bracht vertegenwoordigers van Oostenrijkse provincies, Europese verenigingen van regio's en EU-instellingen samen voor het bespreken van de territoriale solidariteit tussen stedelijke, plattelands- en afgelegen gebieden in Europa en de synergieën tussen het toekomstige cohesie- en landbouwbeleid van de EU.

In veel Europese landen zijn steden en metropolen meer dan ooit het centrum van groei, innovatie en investeringen. Terwijl stedelijke gebieden steeds beter presteren, vertraagt de groei in plattelandsgebieden, waardoor de verschillen binnen landen en regio's toenemen. De belangrijkste uitdagingen voor de plattelandsgebieden in Oostenrijk en in de rest van Europa zijn vergelijkbaar: slechte toegankelijkheid, afnemende publieke en particuliere diensten, minder banen en een grotere isolatie van onderzoek, technologische innovatie en investeringen.

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's: " In een tijd waarin de Europeanen meer bescherming eisen, kan de EU haar regio's en steden, die onvermoeibaar werken aan territoriale solidariteit, niet in de steek laten . Met de voorgestelde bezuinigingen van 10% en 28% voor het cohesiebeleid en de plattelandsontwikkeling zal de volgende EU-begroting niet volstaan om de negatieve gevolgen van de mondialisering, zoals ontvolking, delokalisering of werkloosheid, vooral op het platteland, te bestrijden. Vereenvoudiging van het EU-beleid betekent niet dat er sprake is van recentralisatie. Alleen door regio's en steden te helpen samenwerken en hen in staat te stellen hun beleid vorm te geven, kunnen zij inspelen op de werkelijke behoeften van hun gemeenschappen, hoogwaardige banen scheppen, fatsoenlijke openbare diensten verlenen en het milieu beschermen .”

De wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie gaan in de goede richting, maar kunnen worden verbeterd, zoals de rapporteurs Michiel Rijsberman (ALDE/NL) en Guillaume Cros (PSE/FR) in hun adviezen over het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid hebben benadrukt.

Michiel Rijsberman , lid van de Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland: " xxx .”

De deelnemers concludeerden dat een evenwichtige relatie tussen plattelands- en stedelijke gebieden inhoudt dat er beleid gevoerd wordt dat elk gebied in staat stelt zijn potentieel volledig te benutten. Dit omvat voldoende financiering van de structuurfondsen ter ondersteuning van het cohesiebeleid en de plattelandsontwikkeling, betere samenwerking en meer synergieën tussen deze fondsen, alsook nieuwe faciliteringsmethoden om de uitvoering van collectieve en sectoroverschrijdende initiatieven te stimuleren.

Pleitend voor een sterk cohesiebeleid voor alle regio's en steden in de nieuwe EU-begroting na 2020 heeft het Europees Comité van de Regio's, samen met toonaangevende EU-organisaties die regio's en steden vertegenwoordigen, de #CohesionAlliance gelanceerd. Meer dan 8000 sympathisanten, waaronder 116 regio's, 110 steden en provincies, 45 verenigingen van regionale en lokale overheden, 30 leden van het Europees Parlement, 35 sectorale verenigingen uit de EU en 141 andere institutionele partners zoals universiteiten, onderzoekscentra en Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS'en) hebben de verklaring van de Alliantie ondertekend.

Achtergrondinformatie:

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) is het financieringsinstrument van het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU ter waarde van 100 miljard euro voor de periode 2014-2020, waarbij elk EU-land een financiële toewijzing ontvangt voor de periode van 7 jaar (Oostenrijk: 3,9 miljard euro). Voor de programmeringsperiode 2014-2020 richt het Fonds zich op drie kerndoelstellingen: bevordering van het concurrentievermogen van de landbouw, waarborging van het duurzame beheer van natuurlijke hulpbronnen en klimaatactie en het bereiken van een evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandseconomieën en -gemeenschappen, met inbegrip van het scheppen en behouden van werkgelegenheid. Dit is de "tweede pijler" van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en vormt een aanvulling op het systeem van rechtstreekse betalingen aan landbouwers en maatregelen voor het beheer van de landbouwmarkten, de zogenaamde "eerste pijler".

Het cohesiebeleid speelt ook een sleutelrol bij de ondersteuning van het economisch herstel van plattelandsgebieden en vormt een aanvulling op de acties die worden ondersteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Het cohesiebeleid, ook wel regionaal beleid genoemd, is de strategie van de Europese Unie om de "algemene harmonieuze ontwikkeling" van haar lidstaten en regio's te bevorderen en te ondersteunen door de verschillen in ontwikkelingsniveau te verkleinen en de cohesie te vergroten. Ongeveer 32,5 % van de EU-begroting voor 2014-2020 (351,8 miljard euro over zeven jaar, Oostenrijk 4,9 miljard euro) is toegewezen aan het cohesiebeleid.

Het ELFPO en de twee financiële instrumenten van het cohesiebeleid, namelijk het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF), vormen samen met het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) in de periode 2014-2020 de Europese Structuur- en investeringsfondsen . De zogenaamde structuurfondsen ondersteunen structurele veranderingen in de EU-regio's om de economische ontwikkeling in alle EU-landen te stimuleren. Zij worden beheerd en uitgevoerd in partnerschap tussen de Europese Commissie, de lidstaten en de overheden op lokaal en regionaal niveau.

Contactpersoon:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CUTTING-AND-CENTRALISING-EU-REGIONAL-INVESTMENT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CUTTING-AND-CENTRALISING-EU-REGIONAL-INVESTMENT.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CUTTING-AND-CENTRALISING-EU-REGIONAL-INVESTMENT.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CUTTING-AND-CENTRALISING-EU-REGIONAL-INVESTMENT.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CUTTING-AND-CENTRALISING-EU-REGIONAL-INVESTMENT.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023