Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Regionale actoren trachten grensoverschrijdende samenwerking nieuw leven in te blazen en te verbeteren na door de pandemie veroorzaakte tegenslagen  

Europese grensregio’s zijn rolmodellen voor de Europese integratie en de locatie bij uitstek om nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen te testen

Grensoverschrijdende samenwerking weer boven aan de beleidsagenda van de EU brengen is een van de topprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR). De Conferentie over de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking, die samen met de andere stichtende partners van de Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio’s werd georganiseerd, draagt bij tot deze doelstelling. Tijdens het evenement, dat plaatsvond op 5 juli, bespraken de deelnemers de gevolgen van de COVID-19-crisis en de huidige en toekomstige uitdagingen voor grensoverschrijdende regio’s en voerden zij een debat over de visie op grensoverschrijdende samenwerking als onderdeel van de toekomst van Europa. Het evenement vond plaats enkele dagen nadat de voltallige vergadering van het CvdR een resolutie over grensoverschrijdende samenwerking had goedgekeurd, die als bijdrage zal dienen voor de Conferentie over de toekomst van Europa.

De COVID-19-pandemie is een van de grootste tegenslagen voor grensoverschrijdende samenwerking in de afgelopen decennia, maar ook vóór het uitbreken van de pandemie kampten veel grensregio's al met tal van unieke regionale obstakels. Bij een recente raadpleging in opdracht van het CvdR noemden grensregio’s grensoverschrijdend vervoer en connectiviteit, alsmede bureaucratische hindernissen voor burgers en bedrijven, als de grootste obstakels waarmee zij op hun grondgebied te maken hebben. Nu de Conferentie over de toekomst van Europa in volle gang is, willen het evenement, dat samen met de stichtende partners van de Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio’s (AEBR, MOT en CESCI) is georganiseerd en de resolutie die onlangs tijdens de CvdR-zitting is aangenomen, ertoe bijdragen dat grensoverschrijdende samenwerking een belangrijk discussiepunt wordt in het lopende debat over de toekomst van Europa.

Pavel Branda (CZ/ECR), voorzitter van de interregionale groep Grensoverschrijdende Samenwerking van het CvdR en rapporteur van een recent advies over Grensoverschrijdende overheidsdiensten, zei hierover: “ Het is een goede zaak dat het Europees Comité van de Regio's de taak op zich heeft genomen om de grensregio’s en hun burgers te vertegenwoordigen op de Conferentie over de toekomst van Europa . Grensoverschrijdende samenwerking moet de plaats krijgen waar zij thuishoort, namelijk in het centrum van het Europese integratieproject. Grensoverschrijdende samenwerking is een van de grootste successen van de Europese Unie en moet in de toekomst een nog grotere rol spelen. Juist aan de grenzen ervaren de burgers de concrete voordelen van de Europese integratie.”

Peter van 't Hoog , vicevoorzitter van de Werkgemeenschap van Europese grensgebieden en gedeputeerde van Gelderland, zei hierover: “Europa moet veel transities doorvoeren om uitdagingen als de klimaatverandering het hoofd te bieden, en grensregio’s kunnen een sleutelpositie innemen om deze transities de komende jaren vorm te geven, door afspraken zoals de Green Deal op grensoverschrijdend niveau in praktijk te brengen en zo opnieuw te fungeren als dynamische laboratoria voor Europese integratie.”

Jean Peyrony , directeur van Mission Opérationelle Transfrontalière , zei: "Toen Europa door de pandemie werd getroffen, had de plotselinge sluiting van de doorgaans open grenzen ernstige gevolgen voor de grensoverschrijdende gemeenschappen. De door de crisis aan het licht gekomen onderlinge verwevenheid vereist nieuw beleid: een functionele benadering waarbij rekening wordt gehouden met personen in hun grensoverschrijdende woongebieden; multi-level governance waarbij grensoverschrijdende regio’s, staten en de EU betrokken zijn. Grensoverschrijdende regio’s zullen de proeftuinen zijn van Europese integratie en solidariteit.”

Gyula Ocskay , secretaris-generaal van de Midden-Europese dienst voor grensoverschrijdende initiatieven , voegde eraan toe: “De pandemie heeft het Europese project van open grenzen op ongekende wijze op de proef gesteld. In 2020 hebben velen voor het eerst in hun leven gesloten grenzen meegemaakt. Anderen dachten terug aan hun kindertijd, die bepaald werd door het IJzeren Gordijn en de Berlijnse Muur. We moeten onze krachten bundelen om te voorkomen dat Europa opnieuw verdeeld raakt.”

Achtergrondinformatie

In 2020 werd de Europese Alliantie van burgers in grensoverschrijdende regio’s opgericht. Dit initiatief is bedoeld om het leven van Europese burgers die in grensregio’s binnen de EU wonen, te verbeteren. De regio’s langs de binnengrenzen van de EU beslaan 40 % van haar grondgebied, omvatten 30 % van de bevolking van de Unie (150 miljoen mensen) en tellen ruim 2 miljoen grensarbeiders.

Op 1 juli heeft de Europese Rekenkamer een speciaal verslag over grensoverschrijdende samenwerking gepubliceerd, waaruit naar voren lijkt te komen dat het potentieel nog niet volledig is ontsloten. 

Contactpersoon:

Tobias Kolonko

Tel. +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION-AFTER-PANDEMIC.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION-AFTER-PANDEMIC.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION-AFTER-PANDEMIC.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION-AFTER-PANDEMIC.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CROSS-BORDER-COOPERATION-AFTER-PANDEMIC.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023