Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Geen tijd te verliezen: EU-begroting en COVID-19-herstelpakket moeten dringend worden uitgevoerd  

Nu het Duitse voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement een politiek akkoord hebben bereikt over de EU-begroting en het herstelpakket, wijzen de steden en regio’s van de EU erop dat miljoenen Europeanen reikhalzend uitkijken naar het moment waarop het herstel van COVID-19 lokaal merkbaar wordt

Op 10 november 2020 werd bekend dat er een politiek akkoord is bereikt tussen het Duitse voorzitterschap van de Raad en de onderhandelaars van het Europees Parlement over de langetermijnbegroting van de EU en het COVID-19-herstelpakket. Steden en regio’s zijn blij met het akkoord, maar benadrukken dat het onmiddellijk moet worden uitgevoerd om de ongekende crisis als gevolg van de pandemie te bedwingen. Het nieuws over het akkoord werd bekendgemaakt op het moment dat de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) een onlinevergadering hield.

In een reactie op dit akkoord tussen het Duitse voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement over de langetermijnbegroting van de EU en het herstelpakket zei Juan Espadas (ES/PSE) , burgemeester van Sevilla, voorzitter van de commissie ENVE en van de werkgroep Green Deal Going Local : “Vandaag is een grote dag voor Europa en de Europese solidariteit. Steden en regio’s staan in de frontlinie bij de bestrijding van de pandemie en kunnen niet wachten om aan de slag te gaan en te werken aan een herstel dat gericht is op het waarborgen van de volksgezondheid, het duurzaam en inclusief maken van onze steden en regio’s en het realiseren van onze klimaatambities. We blijven erop toezien dat alle bestuursniveaus hierbij worden betrokken en dat de doelstellingen van de Europese Green Deal worden gehaald.”

De commissie ENVE begon haar vergadering met een debat over de Green Deal en met name over “ het verwezenlijken van de klimaatdoelen voor 2030 en het ondersteunen van de groene transitie op lokaal en regionaal niveau ”. Onderdeel van het debat waren verklaringen van Eva Kracht , adjunct-directeur-generaal voor Europees beleid van het Duitse ministerie van Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid, als vertegenwoordiger van het voorzitterschap van de Raad van de EU, en van Mauro Petriccione , directeur-generaal voor Klimaatactie bij de Europese Commissie.

Twee vertegenwoordigers van de hoofdsteden van de Visegrád-groep pleitten voor een grotere rol voor lokale overheden in zowel de Green Deal als de COVID-19-herstelstrategie. De burgemeester van Warschau Rafal Trzaskowski (PL/EVP) en de locoburgemeester van Boedapest Kata Tüttő (HU/PSE) wezen erop dat steden en regio’s rechtstreeks toegang moeten krijgen tot EU-fondsen en drongen aan op rechtstreekse partnerschappen met de EU om tot een betere planning en uitvoering te komen van de COVID-19-herstelprojecten, die de EU sneller naar klimaatneutraliteit leiden. De burgemeester van Warschau Rafal Trzaskowski (PL/EVP) is benoemd tot vertegenwoordiger van het CvdR in de politieke raad van het Burgemeestersconvenant van de EU .

De commissie ENVE boog zich ook over de volgende ontwerpadviezen:

Als eerste een ontwerpadvies over de Green Deal getiteld ‘ De gevolgen van de klimaatverandering voor de regio’s: een evaluatie van de Europese Green Deal ’. Rapporteur Andries Gryffroy (BE/EA), lid van het Vlaams Parlement, zei hierover het volgende: “ Om de transitie naar klimaatneutraliteit te waarborgen, moet de Green Deal ervoor zorgen dat in het beleid een bottom-upbenadering wordt gehanteerd. Wij eisen dat de verplichte raadpleging van lokale en regionale overheden wordt uitgebreid tot alle onderdelen van de Green Deal en dat subnationale overheden volledig worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de nationale plannen voor herstel en veerkracht. Wij zijn er stellig van overtuigd dat regio’s en steden gemakkelijker en rechtstreeks toegang moeten krijgen tot financiering en stellen een Europees regionaal scorebord voor om de vooruitgang met de uitvoering van klimaatgerelateerde maatregelen op lokaal niveau bij te houden.”

Vervolgens presenteerde rapporteur Markku Markkula (FI/EVP) de hoofdpunten van zijn ontwerpadvies over de aanpassing aan de klimaatverandering, getiteld ‘ Kansen en synergieën van een preventieve aanpassing aan de klimaatverandering om de duurzaamheid en de kwaliteit van het bestaan in regio’s en gemeenten te bevorderen – Welke randvoorwaarden zijn hiervoor vereist? ’. De voormalige voorzitter van het CvdR en burgemeester van Espoo zei: “Klimaatverandering is een mondiale noodsituatie. Aanpassing aan de klimaatverandering moet hand in hand gaan met het afremmen van klimaatverandering. De lokale en regionale overheden hebben zich ertoe verbonden om Europa tegen 2050 koolstofneutraal te maken. Wij roepen de Europese Commissie op om een nieuwe aanpassingsstrategie voor de EU te ontwikkelen met duidelijke doelstellingen en indicatoren die in overeenstemming zijn met de beginselen van actieve subsidiariteit, evenredigheid en duurzaamheid, en met de nieuwste kennis, onderzoek en innovatie. Duurzaamheid moet het ‘nieuwe normaal’ worden voor alle bestuursniveaus, gemeenschappen, bedrijven en burgers.”

Verder vond er een gedachtewisseling plaats over het advies ‘ Energie voor een klimaatneutrale economie: een EU-strategie voor een geïntegreerd energiesysteem ’. Rapporteur  Gunārs Ansiņš (LV/RE)​ zei: “ Het principe ‘energie-efficiëntie eerst’ moet topprioriteit krijgen, willen we een hulpbronnenefficiënte toekomst voor Europa veiligstellen. Ons energiesysteem moet steeds meer op hernieuwbare bronnen worden gebaseerd, flexibel gebruikmaken van verschillende energiedragers en meer over Europa worden gespreid. Verschillende energiedragers – elektriciteit, gas en warmte – moeten moeiteloos kunnen worden ingezet in huishoudens, de transportsector en de industrie, waardoor verdergaande decarbonisatie mogelijk wordt en de kosten voor het behalen van de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 worden verlaagd.”

De commissie ENVE heeft tevens de volgende rapporteurs aangewezen:

Dimitrios Karnavos (EL/EVP) , burgemeester van Kallithea, als rapporteur voor “Het 8e Milieuactieprogramma”.

Vincent Chauvet (FR/RE) , burgemeester van Autun, als rapporteur voor “Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030 in aanloop naar COP26”.

Adam Struzik (PL/EVP) , voorzitter van het provinciebestuur van Mazovië, als rapporteur voor “Een strategie voor duurzame chemische stoffen”.

Achtergrond:

Lees hier het ENVOY-bulletin (6 november 2020).

Persbericht (22 oktober 2020): Rechtstreekse middelen voor steden en regio’s blijven essentieel om de Green Deal lokaal ten uitvoer te leggen .

Green Deal Going Local (GDGL)  is een nieuw initiatief van het Europees Comité van de Regio’s dat tot doel heeft steden en regio’s centraal te stellen in de Europese Green Deal en ervoor te zorgen dat zowel de EU-strategie voor duurzame groei als de herstelplannen voor de periode na COVID-19 zich vertalen in rechtstreekse financiering voor steden en regio’s en concrete projecten voor elk gebied. Green Deal Going Local is op 15 juni 2020 van start gegaan met de oprichting van een specifieke werkgroep bestaande uit 13 leden . Lees hier het persbericht.

Tijdens de zitting van 13 oktober 2020 hebben de Europese Commissie en het CvdR bij een debat met Frans Timmermans, de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal, zich ertoe verbonden over te gaan tot een nieuwe fase van samenwerking om de uitvoering van de Green Deal in de Europese regio’s en steden te bespoedigen. Het persbericht daarover kunt u hier lezen. 

Steden en regio’s maken al werk van de transitie in het veld. Ontdek 200 goede praktijkvoorbeelden van de uitvoering van de Green Deal op onze online landkaart .

Contactpersoon:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023