Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Covid-19: Comité van de Regio's van de EU zet een uitwisselingsplatform op ter ondersteuning van lokale en regionale gemeenschappen in heel Europa  

Een uitwisselingsplatform zal bijdragen aan het delen van behoeften en oplossingen en fungeren als feedbackmechanisme om maatregelen van de EU vanuit lokaal en regionaal oogpunt aan de realiteit te toetsen. Het CvdR zal lokale gemeenschappen regelmatig voorzien van praktische informatie over maatregelen van de EU.

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) heeft een actieplan opgesteld om lokale en regionale overheden in de voorste gelederen van de strijd tegen de coronaviruspandemie te ondersteunen en bij te staan. Het plan bestaat uit vijf punten en voorziet onder meer in de oprichting van een uitwisselingsplatform om lokale en regionale leiders te helpen hun behoeften en oplossingen te delen en om de onderlinge steun tussen lokale gemeenschappen in Europa te vergroten. Het zal ook leden van het CvdR in staat stellen hun feedback te geven over de maatregelen die de EU reeds genomen heeft, waardoor het beleid door mensen uit de praktijk getoetst kan worden. Het CvdR zal regelmatig praktische informatie over EU-maatregelen verstrekken en daarbij extra aandacht besteden aan financieringsmogelijkheden.

In het actieplan – dat vandaag door de Conferentie van voorzitters* van het CvdR is goedgekeurd – roept het CvdR de EU-instellingen op om de steun van de EU aan lokale leiders te vergroten via een EU-mechanisme voor noodsituaties op gezondheidsgebied, dat onder meer gericht is op coördinatie van de distributie van essentiële medische apparatuur in de hele EU. Om de behoeften van mensen op sociaal, economisch en gezondheidsgebied aan te pakken moeten lokale en regionale leiders hun economieën beschermen. In het actieplan wordt gevraagd om financiële steun voor lokale bedrijven en mensen die met werkloosheid worden geconfronteerd en om EU-steun voor op maat gesneden regionale herstelstrategieën die momenteel door veel EU-regio's worden opgesteld om de economie te stabiliseren.

De voorzitter van het CvdR, Apostolos Tzitzikostas, zei naar aanleiding van de goedkeuring van het platform: “Onze CvdR-leden en alle regionale en lokale leiders in de EU leveren buitengewone inspanningen in de strijd tegen de pandemie. In deze moeilijke tijden moeten we eensgezind zijn en verantwoordelijk handelen. Veel regionale leiders en burgemeesters hebben mij gevraagd om een platform op te richten waarop de leden van het Comité van de Regio's en lokale en regionale leiders van de EU hun behoeften, feedback en ideeën kunnen delen en gemeenschappelijke oplossingen kunnen uitwerken. Met het actieplan kan ook beter worden ingespeeld op de behoeften van de lokale gemeenschappen op het gebied van gezondheidszorg en kunnen de sociale en economische aspecten van de pandemie en de gevolgen ervan voor de lokale en regionale overheden worden aangepakt.”

In het kader van zijn institutionele rol fungeert het CvdR als schakel en referentiepunt tussen de Europese Unie en haar lokale en regionale overheden. In het licht van de huidige crisis is het bereid om regio's en steden in heel Europa bij te staan, te informeren, te betrekken en te vertegenwoordigen. Operationeel en concreet gezien houdt het actieplan van het CvdR het volgende in:

1) zorgen voor een betere ondersteuning van de EU ten behoeve van lokale en regionale overheden in de gezondheidssector, via een in te stellen EU-mechanisme voor noodsituaties op gezondheidsgebied;

2) opzetten van een platform voor uitwisseling, samenwerking en onderlinge ondersteuning tussen steden en regio's in de hele EU;

3) geven van concrete feedback vanuit de lokale en regionale invalshoek, via CvdR-mechanismen, over de manier waarop de sociale, economische en gezondheidsaspecten van de pandemie en de gevolgen ervan voor mensen en hun lokale gemeenschappen kunnen worden aangepakt;

4) regelmatig verstrekken van praktische informatie aan lokale en regionale overheden over maatregelen die de EU heeft genomen om de crisis aan te pakken;

5) toetsen van de maatregelen van de EU ter bestrijding van de pandemie aan de werkelijkheid; verzamelen van aanwijzingen van leden om het EU-beleid op basis van de ervaringen van het lokale en regionale niveau te verbeteren (zgn. “health check” van het beleid).

Deze acties en maatregelen zullen vergezeld gaan van communicatie-activiteiten om uit te leggen wat de EU doet om de lokale gemeenschappen bij te staan en te ondersteunen in hun strijd tegen de coronaviruspandemie.

*De Conferentie van voorzitters van het Europees Comité van de Regio’s bestaat uit:

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van de regio Centraal-Macedonië, Griekenland

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , eerste vicevoorzitter van het Europees Comité van de Regio's en minister-president van de Azoren, Portugal

Olgierd Geblewicz , voorzitter van de EVP-fractie in het Europees Comité van de Regio's en voorzitter van het regiobestuur van West-Pommeren, Polen

Christophe Rouillon , voorzitter van de PSE-fractie in het Europees Comité van de Regio's en burgemeester van Coulaines, Frankrijk

François Decoster , voorzitter van de Renew Europe-fractie in het Europees Comité van de Regio's en burgemeester van St Omer, Frankrijk

Władysław Ortyl ,voorzitter van de ECR-fractie in het Europees Comité van de Regio's en voorzitter van het regiobestuur van Podkarpackie, Polen

Kieran McCarthy , voorzitter van de EA-fractie in het Europees Comité van de Regio's en lid van de gemeenteraad van Cork, Ierland

Satu Haapanen , covoorzitter van de fractie van de Groenen in het Europees Comité van de Regio's en lid van de gemeenteraad van Oulu, Finland

Woordvoerder van de voorzitter:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Share: