Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Covid-19: CvdR-voorzitter pleit voor een EU-mechanisme voor noodsituaties op gezondheidsgebied ter ondersteuning van regio’s en steden  
Verklaring van de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Apostolos Tzitzikostas

Elke dag lopen duizenden lokale en regionale politici in heel Europa voorop bij de strijd om de verspreiding van het virus te beperken en de gevolgen ervan ter plaatse te beheersen. Als voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van de regio Centraal-Macedonië zie ik het professionalisme, de toewijding en de moed van al degenen die leiding geven aan de strijd tegen covid-19. Wij mobiliseren onze gemeenschappen om de zwakste burgers te beschermen en de continuïteit van onze economieën zo veel mogelijk te waarborgen.

Ik breng hulde aan al die lokale en regionale overheden in de frontlinie, en met name aan degenen die daarvoor een hoge persoonlijke prijs betalen. Europa kan vertrouwen op ons. Het kan rekenen op zijn burgemeesters, regionale bestuurders en leden van lokale en regionale assemblees die de strijd tegen de pandemie aangaan. Tegelijkertijd hebben we de EU nodig om onze lokale gemeenschappen te steunen op een moment dat zij Europa het hardst nodig hebben, door dringend de begroting en de interventiecapaciteit van de Europese Unie in te zetten voor onze burgers en bedrijven.

De inspanningen van de Europese Commissie en de Raad van de EU gaan in de goede richting. Flexibiliteit in het stabiliteits- en groeipact en de regels voor staatssteun is van cruciaal belang, omdat dit helpt om het gebruik van de financiering van het cohesiebeleid te vereenvoudigen en te versnellen. Ook de inzet van de Europese Investeringsbank en belangrijke instrumenten zoals het Europees Solidariteitsfonds en het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering kan de lokale gemeenschappen ten goede komen. In het licht van mijn rechtstreekse ervaring en de feedback die ik krijg van mijn collega’s en leden van het CvdR, ben ik echter van mening dat de EU meer moet doen en een EU-noodmechanisme op gezondheidsgebied in het leven moet roepen dat gericht is op een betere ondersteuning van de duizenden lokale en regionale leiders die alle zeilen moeten bijzetten om medische zorg te verlenen.

Dit mechanisme zou steden en regio's in heel Europa moeten helpen om dringend extra medisch personeel in dienst te nemen, meer medische apparatuur te kopen, intensivecarediensten te ondersteunen en sanitaire instrumenten en materialen aan ziekenhuizen en scholen te verstrekken. Het moet de financiële middelen uit de regionale, nationale en EU-budgetten voor volksgezondheidsdiensten stroomlijnen en gemakkelijker beschikbaar maken. We moeten meer investeren om vandaag levens te redden en onze weerbaarheid in de toekomst te vergroten. Het mechanisme moet worden gefinancierd met bestaande nationale en regionale middelen, de beschikbare structuur- en investeringsfondsen van de EU – geheroriënteerd op de dringende behoeften – en tot 10 miljard euro aan nieuwe middelen uit de huidige EU-begrotingsruimte.

Ook zou de Europese Commissie de toegang tot de beschikbare middelen in het kader van het cohesiebeleid van de EU moeten verbeteren en vereenvoudigen, om ervoor te zorgen dat de lokale gemeenschappen die met de gevolgen van de pandemie te maken hebben hier sneller een beroep op kunnen doen. De fondsen van het cohesiebeleid blijken eens te meer van vitaal belang te zijn voor degenen die in de praktijk voor ongekende uitdagingen staan. Cohesie blijft het krachtigste investeringsinstrument van de EU, dat Europese, nationale, regionale en lokale actoren in staat stelt samen te werken en in tijden van crisis te reageren.

De weg vooruit is onzeker, en de gemeenschappen hebben dringend hulp nodig, niet alleen vandaag om levens te beschermen, maar ook voor de wederopbouw na afloop van de crisis. We moeten in heel Europa in staat zijn om in partnerschap samen te werken en de verantwoordelijkheid eerlijk te delen. De Europese Unie moet steun en solidariteit bieden aan degenen die er het meest behoefte aan hebben: dit is nog nooit zo waar geweest als tijdens de pandemiecrisis die zich nu ontwikkelt. De regio’s en steden zullen in de strijd tegen het virus in de frontlinie blijven staan. In deze moeilijke tijden zijn we dat in de eerste plaats verplicht aan onze burgers. We moeten onze krachten bundelen op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau om hen te beschermen. Ik ben ervan overtuigd dat de democratie sterker is dan een virus en dat we dankzij onze gezamenlijke inspanningen uiteindelijk sterker uit de covid-19-crisis zullen komen.

Woordvoerder van de voorzitter:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COVID-19-COR-PRESIDENT-CALLS-FOR-A-EU-HEALTH-EMERGENCY-MECHANISM-TO-SUPPORT-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023