Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Commissie COTER neemt aanbevelingen van regio’s en steden aan over cohesiebeleid, openbaar vervoer en ultraperifere gebieden  

Op 24 september hebben de leden van de commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) tijdens seen onlinevergadering aanbevelingen gedaan met betrekking tot de rol van het cohesiebeleid in het licht van de coronacrisis , het verslag over de uitvoering van het partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU en het openbaar vervoer in steden en metropolitane regio’s . De leden bespraken ook het React-EU-pakket, de verlening van grensoverschrijdende overheidsdiensten en de stand van zaken van de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader.

De Europese Unie staat momenteel voor verschillende uitdagingen – op het gebied van klimaatverandering, digitalisering en globalisering – die des te groter zijn door de negatieve gevolgen van COVID-19. Deze uitdagingen gelden voor heel Europa, maar de vorm waarin zij tot uiting komen en hun impact loopt uiteen van gebied tot gebied.

Duurzame en slimme mobiliteit is het hoofdthema van het ontwerpadvies over de Uitdagingen voor het openbaar vervoer in steden en metropolitane regio’s van rapporteur Adam Struzik (PL/EVP). Hij wijst erop dat een kwart van de broeikasgasuitstoot in de EU te wijten is aan vervoer en benadrukt dat het belangrijk is om in de vervoersbehoeften van de burgers te voorzien en tegelijkertijd de vraag naar vervoer te verminderen door de suburbanisatie te beperken, het vervoer te rationaliseren door middel van een adequate modal split en door de externe kosten van de verschillende vervoerswijzen te internaliseren zodat de werkelijke kosten voor de samenleving beter worden weerspiegeld.

Naarmate de eisen en ambities van burgers en samenlevingen toenemen, nemen ook hun mobiliteitsbehoeften toe. Daarom is er nood aan doeltreffende, duurzame en geïntegreerde vervoerssystemen die verschillende opties bieden – zowel voor professionele als voor privéverplaatsingen, met als doel een breed scala aan diensten te benutten. Het CvdR roept de Europese, nationale, regionale en lokale overheden dan ook op om door middel van samenwerking een samenhangend en efficiënt vervoerssysteem tot stand te brengen, overeenkomstig de regels van duurzame ontwikkeling, teneinde de doelstellingen van de Europese Green Deal en duurzame economische groei te verwezenlijken. Het openbaar vervoer zal een cruciale rol spelen in het terugdringen van de uitstoot, onder meer door decarbonisatie van de vervoerssector ”, aldus Adam Struzik , voorzitter van het provinciebestuur van Mazovië.

De COVID-19-pandemie, evenals de klimaatverandering en de digitalisering, hebben bijzonder grote gevolgen voor de ultraperifere regio’s, die sterk afhankelijk zijn van toerisme en verbindingen met de buitenwereld. In zijn ontwerpadvies Een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden van de Europese Unie pleit rapporteur Ángel Víctor Torres Pérez (ES/PSE) er daarom voor om de huidige strategie grondig tegen het licht te houden en aan te passen gelet op de ernstige economische en sociale situatie van dit moment.

De EU-strategie voor de ultraperifere regio’s, waarin de specifieke, complexe en unieke situatie van deze gebieden in de EU wordt erkend, moet dringend worden herzien en aangepast om het hoofd te bieden aan de enorme gevolgen van de COVID-19-crisis voor deze bijzonder kwetsbare gebieden” , aldus Ángel Víctor Torres Pérez , minister-president van de Canarische Eilanden.

Het belang van de regio’s en hun op maat gesneden strategieën om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden, zijn het centrale thema van het ontwerpadvies over De rol van het cohesiebeleid van de EU bij het bevorderen van slimme en innovatieve economische veranderingen in de regio’s in het licht van de coronacrisis van rapporteur Michiel Rijsberman (NL/RE), opgesteld op verzoek van het Duitse voorzitterschap van de Raad. Hij benadrukt dat innovatieve concepten onontbeerlijk zijn voor de transitie naar een duurzamer, digitaler en veerkrachtiger Europa en dat het cohesiebeleid daarbij steeds een belangrijke rol kan spelen.

Het regionaal beleid is sterk in de EU-Verdragen verankerd. De beginselen ervan mogen nooit overboord worden gegooid. Dit beleidsterrein zou een cruciale hefboom moeten zijn voor investeringen in innovatief herstel, aangezien het de regio’s centraal stelt”, z ei Michiel Rijsberman , lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.

De leden van de commissie COTER wisselden ook van gedachten over de stand van de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader voor de periode 2021-2027 in aanwezigheid van Jan Koopman , directeur-generaal van DG BUDG van de Europese Commissie, en over de toekomst van de grensoverschrijdende samenwerking in de EU, waaronder de verlening van grensoverschrijdende overheidsdiensten.

Het React-EU-pakket , dat regio’s en steden in staat zal stellen om structuurfondsen te benutten om de negatieve gevolgen van de pandemie te ondervangen, was het voorwerp van een verkennend debat. Het ontwerpadvies hierover zal worden voorbereid door algemeen rapporteur Mieczysław Struk (PL/EVP) en tijdens de oktoberzitting van het CvdR in stemming worden gebracht, tegelijkertijd met het ontwerpadvies over het cohesiebeleid.

De gevolgen van COVID-19 voor de EU-regio’s en de uitdagingen waarvoor de lokale en regionale overheden zich in dit verband gesteld zien, komen ook aan bod in de eerste jaarlijkse regionale en lokale barometer , die CvdR-voorzitter en gouverneur van Centraal-Macedonië Apostolos Tzitzikostas in een toespraak tijdens de plenaire vergadering van het CvdR van 12 oktober zal presenteren. Op basis van specifiek in opdracht van het CvdR uitgevoerde studies en ander onderzoek verschaft de barometer een gedetailleerde analyse van de crisis en van een aantal belangrijke daaruit voortvloeiende politieke en beleidskwesties.

Contactpersoon:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-ADOPTS-CITIES-AND-REGIONS-RECOMMENDATIONS-FOR-COHESION-POLICY-PUBLIC-TRANSPORT-AND-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-ADOPTS-CITIES-AND-REGIONS-RECOMMENDATIONS-FOR-COHESION-POLICY-PUBLIC-TRANSPORT-AND-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-ADOPTS-CITIES-AND-REGIONS-RECOMMENDATIONS-FOR-COHESION-POLICY-PUBLIC-TRANSPORT-AND-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-ADOPTS-CITIES-AND-REGIONS-RECOMMENDATIONS-FOR-COHESION-POLICY-PUBLIC-TRANSPORT-AND-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-ADOPTS-CITIES-AND-REGIONS-RECOMMENDATIONS-FOR-COHESION-POLICY-PUBLIC-TRANSPORT-AND-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023