Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De uitbraak van het coronavirus en de respons van de EU  

De Europese instellingen, de lidstaten en de lokale en regionale autoriteiten maken dagelijks de balans op van de situatie in verband met de uitbraak van het coronavirus. Zij ondernemen niet alleen onmiddellijke actie, maar komen ook met voorstellen voor de middellange termijn om de gevolgen van de crisis op te vangen.

Ter aanvulling van de maatregelen om de ziekte in te dammen en te behandelen, heeft de Europese Commissie een “coronavirusresponsteam” opgericht. Daarnaast heeft zij op 13 maart een aantal wetgevingsvoorstellen ingediend die tot doel hebben de economische gevolgen van de crisis te verzachten. Deze voorstellen beogen werknemers en bedrijven te beschermen tegen inkomensverlies door middel van bijvoorbeeld vereenvoudigde regels voor staatssteun en financiële bijstand uit de EU-begroting en het Europees Investeringsfonds. De Europese Commissie heeft onder meer een “COVID-19 Response Investment Initiative” (Corona-investeringsinitiatief) voorgesteld ter waarde van 37 miljard euro, dat kan worden gefinancierd met ongebruikte en nog niet toegewezen middelen uit de structuurfondsen. Alle informatie over de respons van de EU op de uitbraak van het coronavirus zijn hier in alle officiële EU-talen te vinden.

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Regional resilience as a backbone of the resilience of the EU
Regional resilience as a backbone of the resilience of the EU
29.04.2022