Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
De uitbraak van het coronavirus en de respons van de EU  

De Europese instellingen, de lidstaten en de lokale en regionale autoriteiten maken dagelijks de balans op van de situatie in verband met de uitbraak van het coronavirus. Zij ondernemen niet alleen onmiddellijke actie, maar komen ook met voorstellen voor de middellange termijn om de gevolgen van de crisis op te vangen.

Ter aanvulling van de maatregelen om de ziekte in te dammen en te behandelen, heeft de Europese Commissie een “coronavirusresponsteam” opgericht. Daarnaast heeft zij op 13 maart een aantal wetgevingsvoorstellen ingediend die tot doel hebben de economische gevolgen van de crisis te verzachten. Deze voorstellen beogen werknemers en bedrijven te beschermen tegen inkomensverlies door middel van bijvoorbeeld vereenvoudigde regels voor staatssteun en financiële bijstand uit de EU-begroting en het Europees Investeringsfonds. De Europese Commissie heeft onder meer een “COVID-19 Response Investment Initiative” (Corona-investeringsinitiatief) voorgesteld ter waarde van 37 miljard euro, dat kan worden gefinancierd met ongebruikte en nog niet toegewezen middelen uit de structuurfondsen. Alle informatie over de respons van de EU op de uitbraak van het coronavirus zijn hier in alle officiële EU-talen te vinden.

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
Lokale en regionale politici willen een grotere inbreng en meer samenhang in het EU-beleid voor duurzame voedselsystemen
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CORONAVIRUS-EU-RESPONSE.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023