Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
CvdR is bereid om de Conferentie over de toekomst van de EU naar de regio’s, steden en dorpen te brengen, om vorm te geven aan een beter Europa dat beantwoordt aan de behoeften van de burgers  

De groep op hoog niveau inzake Europese democratie, voorgezeten door Herman Van Rompuy, zal het CvdR helpen om het lokale en regionale niveau de stem en invloed te geven

die het verdient

De lokale en regionale leiders hebben tijdens de 144e zitting van het CvdR een resolutie over de Conferentie over de toekomst van Europa aangenomen na een debat met Herman Van Rompuy, voormalige voorzitter van de Europese Raad en voorzitter van de onlangs opgerichte groep op hoog niveau inzake Europese democratie, over de visie van het CvdR op de toekomst van Europa en de deelname van het CvdR aan de Conferentie. De groep op hoog niveau – een onafhankelijk adviesorgaan dat tot taak heeft het CvdR te ondersteunen – zal strategische politieke analyses uitvoeren, met bijzondere aandacht voor de uitdagingen waar lokale en regionale overheden voor staan. Zij zal nauw samenwerken met de leden van het CvdR, maar in het bijzonder met de Conferentie van voorzitters en de leden van de CvdR-delegatie bij de Conferentie.

CvdR-voorzitter Apostolos Tzitzikostas zei hierover: ”De Conferentie over de toekomst van Europa biedt de burgers en hun lokale en regionale overheden een kans die we niet voorbij mogen laten gaan. Regionale en lokale leiders spelen niet alleen een sleutelrol bij het overbruggen van de kloof tussen de Europeanen en hun gemeenschappelijke instellingen, maar zijn ook sleutelfiguren die de democratische essentie van de Unie verrijken. Ik ben van mening dat er binnen de bestaande bepalingen van het Verdrag ruimte is om het bestuur en de wetgeving te verbeteren. Met de steun van de groep op hoog niveau inzake democratie onder voorzitterschap van Herman Van Rompuy zal het CvdR deze gelegenheid aangrijpen om de beste instrumenten te ontwikkelen voor een betere Unie, die in staat moet zijn te handelen, te reageren, burgers te beschermen en mondiger te maken en resultaten te boeken die beantwoorden aan de door de burgers kenbaar gemaakte behoeften. Ons Comité legt de nadruk op het ‘territorialiseren’ van de Conferentie, om het lokale en regionale niveau de stem en invloed te geven die het verdient in dit belangrijke proces. Onze lokale dialoog op 9 mei in Straatsburg zal de territoriale dimensie van de Conferentie belichten, die verder moet gaan dan Brussel en de hoofdsteden.

Herman Van Rompuy, voorzitter van de CvdR-groep op hoog niveau inzake Europese democratie, sprak als volgt: “Europese democratie heeft betrekking op alle bestuursniveaus. Het is zowel een waarde op zich als een middel om een Europa tot stand te brengen dat de burgers beschermt en mondiger maakt. Democratie moet resultaten opleveren en inspelen op de behoeften van de burgers. Sterker nog: het bestaan van de EU hangt hiervan af. De democratie verkeert op mondiaal, Europees en nationaal niveau in een crisis. Zij werkt het best op regionaal en lokaal niveau, waar zij het nauwst verbonden is met de behoeften van de burgers, de langste traditie heeft en het grootste vertrouwen geniet. In deze tijd van digitale revolutie en veranderingen in de samenleving moet ook de democratie zichzelf opnieuw uitvinden en op alle niveaus verbeteren en moderniseren. De Conferentie over de toekomst van Europa biedt de gelegenheid om deze denkoefening op het niveau van de Unie gestalte te geven. De CvdR-groep op hoog niveau inzake Europese democratie, waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn, zal bekijken hoe lokale en regionale overheden een grotere rol kunnen spelen om de Europese democratie van onderaf te versterken en te verbeteren. Onze toegevoegde waarde zal erin bestaan dat we op zoek gaan naar originele en innovatieve oplossingen die echt werken en gericht zijn op resultaten die ervoor zorgen dat de EU haar beloften en doelstellingen waarmaakt via de lokale en regionale overheden en het CvdR.

En volgens Karl Vanlouwe (BE/EA), lid van het Vlaams Parlement : “De EU denkt nog te veel in termen van lidstaten. De toekomstconferentie kan en moet hier verandering in brengen. De burger heeft vooral vertrouwen in bestuursniveaus die dicht bij hem staan. Maak hier gebruik van, en betrek het lokaal en regionaal niveau om vorm te geven aan de EU van de toekomst.”

Achtergrond:

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is vastbesloten om op vier manieren bij te dragen aan de Conferentie over de toekomst van Europa. Ten eerste is het CvdR vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de Conferentie. In dit orgaan, dat allereerst tot taak heeft de structuren van de Conferentie te definiëren, ijvert het CvdR ervoor dat de plenaire vergadering van de conferentie een solide democratische basis krijgt en een passend aantal gekozen vertegenwoordigers van regionale en lokale parlementen en raden omvat, naast vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de nationale parlementen. Ten tweede organiseert het CvdR lokale dialogen in de lidstaten om het bereik van de Conferentie in de hele EU te vergroten en om de bijdragen van burgers over te brengen aan de Conferentie. Ten derde zal het CvdR deze hele mandaatsperiode een reeks debatten organiseren tijdens zijn zittingen en commissievergaderingen, en adviezen uitbrengen over onderwerpen die relevant zijn voor de werkzaamheden van de Conferentie. De komende Europese Week van regio’s en steden en de CvdR-top in Marseille zullen belangrijke momenten zijn in dit proces. De oprichting van een groep op hoog niveau is de vierde luik van de werkzaamheden van het CvdR die de territoriale dimensie van de conferentie moeten bevorderen, met als doel de Europese democratie te versterken.

Vlak voor de lancering – op de Dag van Europa – van de Conferentie over de toekomst van Europa door de drie instellingen (de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de EU) heeft het CvdR op 9 mei in Straatsburg een lokale dialoog georganiseerd met de drie Franse territoriale verenigingen, de Franse CvdR-delegatie, de stad Straatsburg en gekozen vertegenwoordigers en burgers van regio’s, steden en dorpen uit de hele Europese Unie.

De oprichting van de groep op hoog niveau inzake de Europese democratie werd in december 2020 goedgekeurd door het CvdR-bureau op voorstel van de Conferentie van voorzitters van het CvdR. De groep op hoog niveau bestaat uit zeven “wijze mannen en vrouwen”:

Herman Van Rompuy , voormalig premier van België en voormalig voorzitter van de Europese Raad;

Joaquin Almunia , voormalig Europees commissaris voor Mededinging en voor Economische en Financiële Zaken;

Tomasz Grzegorz Grosse , hoogleraar aan de Universiteit van Warschau;

Rebecca Harms , voormalig lid van het Europees Parlement;

Silja Markkula , voorzitter van het Europees Jeugdforum;

Maria João Rodrigues , voormalig minister van Onderwijs van Portugal en voormalig lid van het Europees Parlement;

Androulla Vassiliou , voormalig commissaris voor Gezondheid en voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken.

De conferentie over de toekomst van Europa is op 9 mei 2021 officieel van start gegaan en zou tegen het voorjaar van 2022 met conclusies moeten komen.

Programma van de lokale dialoog in Straatsburg op 9 mei

Dit evenement staat op het meertalige onlineplatform van de Conferentie.

Contactpersoon:

Marie-Pierre Jouglain

Tel: +32 0 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-READY-TO-BRING-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EU-TO-SHAPE-A-BETTER-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023