Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
COVID-19: De voorzitter van het CvdR is ingenomen met de nieuwe maatregelen van de EU die inspelen op de oproep van regio’s en steden, maar benadrukt dat de lokale leiders de maatregelen aan de realiteit zullen toetsen en opvolgen  

Verklaring van de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Apostolos Tzitzikostas, over de maatregelen die de Europese Commissie op 02/04/2020 heeft voorgesteld

Verklaring van de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Apostolos Tzitzikostas, over de maatregelen die de Europese Commissie op 02/04/2020 heeft voorgesteld

“Vandaag heeft de Europese Commissie een reeks maatregelen gepresenteerd die inspelen op de recente oproep van het Europees Comité van de Regio’s en van vele lokale en regionale overheden die vragen dat hun inspanningen om de sociale, economische en gezondheidsgevolgen van de crisis aan te pakken, beter worden ondersteund.

Het instrument SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an emergency) voorziet in concrete maatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers hun loon blijven ontvangen en dat bedrijven het hoofd boven water houden. Ik hoop dat dit instrument lokale gemeenschappen in heel Europa zal helpen om de sociale en economische gevolgen van de COVID-19-pandemie te verzachten. Het is ook van cruciaal belang dat het nieuwe instrument verlichting kan bieden aan gezinnen en ondernemers in onze regio’s en steden en de productiecapaciteit van onze regionale economieën in stand kan houden. Het Europees Comité van de Regio’s is bereid om bij te dragen tot een snelle goedkeuring van het instrument en zal zorgen voor een concrete realitycheck om te beoordelen hoe deze maatregelen beantwoorden aan de dagelijkse behoeften van onze lokale gemeenschappen.

Ik verwelkom het voorstel van de Europese Commissie om de begrotingsmarges van de EU te gebruiken om via het instrument voor noodhulp nog eens 3 miljard extra te investeren in de gezondheidszorg. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de oproep van het CvdR om een EU-mechanisme voor noodsituaties op gezondheidsgebied op te zetten dat wordt gefinancierd met het niet-bestede geld uit de EU-begroting, zoals beschreven in het CvdR-actieplan voor de bestrijding van het coronavirus. Deze middelen zullen onze regio’s en steden in staat stellen om essentiële benodigdheden en medische apparatuur te kopen en het werk van het medisch, sociaal en eerstehulppersoneel dat vooroploopt in de strijd tegen de pandemie, beter te ondersteunen.

De Commissie heeft vandaag ook bepalingen voorgesteld om de flexibiliteit bij het gebruik van de cohesie- en landbouwfondsen verder te vergroten en de inzet ervan ter ondersteuning van noodmaatregelen en economisch herstel te versnellen. Als regionale en lokale leiders ondersteunen wij de inspanningen van de Commissie om een snelle herprogrammering van de vóór de crisis geplande investeringen mogelijk te maken. Tegelijkertijd roep ik de Europese Commissie op om ervoor te zorgen dat de regio’s een belangrijke rol blijven spelen bij de planning en uitvoering van de maatregelen. Het cohesie- en het plattelandsontwikkelingsbeleid hanteren een unieke werkwijze die de EU, nationale en regionale/lokale actoren samenbrengt. Alleen door optimaal gebruik te maken van de rechtstreekse ervaring van regionale en lokale leiders, kunnen EU-investeringen worden gebruikt om tegemoet te komen aan de behoeften van onze burgers en bedrijven.”

Actieplan van het CvdR om regio’s en steden te helpen bij de bestrijding van COVID-19 in de Europese Unie

Woordvoerder van de voorzitter:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Delen :