Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
COP26: lokale leiders roepen EU-hoofdonderhandelaar en vicevoorzitter Timmermans op om regionale en lokale dimensie op te nemen in de slotconclusies van Glasgow om mensen en planeet te beschermen  

Subnationale overheden voeren 70 % van de maatregelen ter beperking van de klimaatverandering uit en 90 % van het beleid voor de aanpassing daaraan. Hun bijdrage aan het afwenden van de klimaatcrisis moet eindelijk erkend worden.

Het Europees Comité van de Regio’s heeft een resolutie over de COP26 aangenomen waarin het zijn klimaateisen uiteenzet, twee weken vóór de VN-klimaatonderhandelingen in Glasgow. Nu de wereld oog in oog staat met ongekende hittegolven, overstromingen, orkanen en een stijgende zeespiegel roepen de lokale leiders van de EU de VN en de nationale regeringen op om de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door steden, lokale regeringen en regio’s wereldwijd officieel te erkennen, te monitoren en aan te moedigen. Een hogere klimaatambitie, transparantie en verantwoordingsplicht bij het terugdringen van de uitstoot van BKG en klimaatfinanciering voor de meest kwetsbaren zijn de drie belangrijkste aspecten die in Glasgow aan de orde komen .

Het Comité - de EU-assemblee van gekozen lokale en regionale leiders - herinnert eraan dat in de Overeenkomst van Parijs van 2016 wordt erkend dat multilevel governance een cruciale rol speelt in het klimaatbeleid en dat de regio’s en steden hierbij moeten worden betrokken. Het Comité dringt er dan ook op aan dat dit beginsel in de praktijk wordt gebracht en dat de klimaattoezeggingen van subnationale overheden in aanmerking worden genomen door een systeem van regionaal en lokaal vastgestelde bijdragen (RLDC’s) in te voeren waarmee de vermindering van BKG-emissies door steden, lokale overheden en regio’s wereldwijd wordt erkend, gecontroleerd en aangemoedigd.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van Centraal-Macedonië (Griekenland), zei: “ De wereld is gewoon niet op de goede weg om de klimaatcrisis af te wenden. De toezeggingen van subnationale overheden moeten worden overgenomen en een officieel onderdeel worden van de klimaatonderhandelingen. Ik doe een beroep op de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, om er als onderhandelaar van de EU voor te zorgen dat de regionale en lokale dimensie wordt opgenomen in de conclusies van de COP26. We mogen niet langer voorbijgaan aan de fundamentele rol van regio’s, steden en dorpen, noch aan de middelen zij nodig hebben om klimaatmaatregelen te nemen. Als we dat doen, zullen we onze jongeren en onze planeet blijven teleurstellen.”

De COP26-resolutie werd aangenomen tijdens een debat in de plenaire vergadering met Virginijus Sinkevičius , Europees commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, die zei: “ Er wordt van de Europese regio’s en gemeenten een grote bijdrage gevraagd om de uitstoot tegen 2030 met 55 procent te helpen verminderen . Lastige sectoren om koolstofvrij te maken, zoals gebouwen, vergen lokale oplossingen. De recente piek in de mondiale energieprijzen versterkt de behoefte aan een groter aandeel hernieuwbare energie en een efficiënter energiegebruik. Het nieuwe Sociaal Klimaatfonds moet voorzien in specifieke financiering om burgers te helpen bij investeringen in energie-efficiëntie. Regionale overheden spelen een cruciale rol bij de uitvoering van de mondiale klimaatdoelstellingen.”

Tijdens het debat zei Minna Arve , vicevoorzitter van ICLEI - Local Governments for Sustainability en burgemeester van Turku, het volgende: “ Steden en hun leiders moeten echte partners worden binnen de multilevel governance . Zij moeten in staat worden gesteld bij te dragen aan de vormgeving van de wettelijke, fiscale en financiële kaders die de uitvoering van hun ambitieuze lokale strategieën regelen. Alleen op die manier zullen we snel kunnen overstappen van plannen en strategieën op concrete actie. Samen kunnen we vooruitgang boeken met de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN en de Klimaatovereenkomst van Parijs.”

Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), burgemeester van Autun en rapporteur van het advies Een ambitieuzere Europese klimaatdoelstelling voor 2030 in de aanloop naar de COP26 , zei hierover het volgende: “ Onze boodschap blijft overeind: klimaatgovernance op verschillende niveaus is dé oplossing om echt doeltreffende klimaatmitigatie- en -adaptatiemaatregelen te nemen . Het is ook van cruciaal belang om de klimaatambitie te verhogen en de nationale regeringen ertoe aan te zetten hun inspanningen voor het klimaat op te voeren. Het is onze verantwoordelijkheid om te blijven werken aan een officiële erkenning van het vermogen van steden en regio’s om bij te dragen aan de uitvoering van de klimaatovereenkomst van Parijs, en daarbij te benadrukken wat wij, als lokale en regionale overheden, nodig hebben om klimaatmaatregelen te kunnen nemen.”

Als voorbeeld noemt het Comité de Verklaring van Edinburgh over biodiversiteit, die vandaag door voorzitter Tzitzikostas is ondertekend na goedkeuring hiervan door het bureau . In de Verklaring van Edinburgh over het mondiale biodiversiteitskader voor de periode na 2020 worden de ambities en toezeggingen van de subnationale overheden uiteengezet om de biodiversiteit de komende tien jaar te beschermen en te verbeteren. Tijdens het debat riep de voorzitter van het Comité zijn leden ook op om actie te ondernemen en gaf hij het startschot voor de campagne Green Deal: Going Local , met daarin 10 acties die lokale leiders kunnen uitvoeren . Eén van de activiteiten is het planten van bomen, wat zal bijdragen aan het voorstel van de Europese Commissie om tegen 2030 3 miljard bomen te hebben geplant.

In de resolutie wordt benadrukt dat veel Europese regio’s en steden al een klimaatnoodtoestand hebben afgekondigd en ambitieuzere klimaattoezeggingen hebben gedaan dan de nationale overheden. Daarnaast roept het Comité de partijen bij het UNFCCC op om de nationale regeringen te verplichten lokale en regionale overheden te raadplegen en te betrekken bij het opstellen van hun klimaatvoorstellen.

Aanvullende informatie:

Informatie over de activiteiten van het CvdR tijdens de COP26 is te vinden op onze speciale portaalsite .

Het CvdR draagt via zijn vlaggenschipinitiatief Green Deal Going Local bij aan het versnellen van de klimaatactie in steden en regio’s en aan de uitvoering van de Europese Green Deal in elk gebied. Op Europees niveau dringt het CvdR er nogmaals op aan dat lokale en regionale overheden rechtstreeks toegang krijgen tot EU-fondsen om lokale en regionale Green Deal-projecten uit te voeren.

De CvdR-delegatie voor de COP26 bestaat uit:

David Crous

Tel. +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023