Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
COP24: Bent u er klaar voor?  
Drie weken voor de VN-conferentie over klimaatverandering in Katowice herhaalt het Europees Comité van de Regio's dat de lokale en regionale overheden een officiële rol moeten spelen in de nieuwe mondiale klimaataanpak en verdedigt het de verplichting voor de partijen bij de overeenkomst van Parijs om steden en regio’s bij hun plannen voor de vermindering van broeikasgasemissies te betrekken

De belangrijkste thema’s van de vergadering van de commissie-ENVE van vandaag waren onder meer COP24, het 8e Milieuactieprogramma, waterhergebruik, het Europese ruimtevaartprogramma en het initiatief Steenkoolregio's in transitie. De prijs voor transformatiemaatregelen (Transformative Action Award 2018) is uitgereikt aan de stad Gent voor een project voor een duurzame voedselketen.

De 24e zitting van de Conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) zal van 3 tot 14 december aanstaande in Katowice plaatsvinden. Nu de tijd dringt om de overeenkomst van Parijs te gaan uitvoeren, zijn de leden van de commissie voor Milieu, Klimaatverandering en Energie (ENVE) overeengekomen om een sterkere en officiële rol voor lokale en regionale overheden bij de uitvoering van deze overeenkomst te bepleiten.

Tijdens een debat over COP24 zei Andrew Cooper (UK/EA), rapporteur van het advies over Klimaatgovernance na 2020 , goedgekeurd in juli 2018 : "We moeten ons ambitieniveau opschroeven als we de opwarming van de aarde willen tegengaan.” Daarom verwelkom ik het nieuwe streven van het Europees Parlement om de emissies tegen 2030 met 55% te verminderen." De wethouder uit Kirklees voegt hieraan toe: “Wij herhalen ons verzoek dat Nationaal Bepaalde Bijdragen (NDC’s) een samenvoeging van Regionaal en Lokaal Bepaalde Bijdragen (RLDC’s) omvatten om de verplichtingen en resultaten van subnationale overheden formeel te erkennen en mee te tellen in het verminderen van BKG-emissies". De assemblee van lokale en regionale leiders van de EU stelt voor dat in de nationale overzichtsverslagen in het kader van de transparantie van de overeenkomst van Parijs een hoofdstuk wordt gewijd aan de op subnationaal niveau genomen mitigatiemaatregelen om de vooruitgang ten aanzien van zowel de NDC's als de RLDC's in kaart te brengen.

Het Europees Comité van de Regio's zal de COP24 bijwonen met een delegatie van leden die alle fracties vertegenwoordigen, onder leiding van vicevoorzitter Markku Markkula (FI/EVP) en ENVE-voorzitter Cor Lamers (NL/EVP) .

De vergadering van de commissie ENVE was de gelegenheid om de Transformative Action Award 2018 aan de stad Gent uit te reiken . De Vlaamse stad werd beloond voor de ontwikkeling van een project voor een duurzame voedselketen dat voedselverspilling vermindert, de voedselvoorzieningsketens verkort en de aankoop van voedsel duurzamer maakt. “We willen dat ons voedselsysteem lokaal, veerkrachtig en eerlijk is. De uitdaging is enorm en vereist de inzet van veel belanghebbenden en verandering op vele niveaus. We geloven dat onze aanpak succesvol is en we zullen hard werken om dit in Gent verder uit te breiden”, aldus Tine Heyse, locoburgemeester van Gent .

De leden keurden het ontwerpadvies goed van Cor Lamers, Ontwikkeling van een 8e milieuactieprogramma (MAP) . “Het achtste MAP moet tijdig worden goedgekeurd om een beleidskloof te voorkomen. Wij moeten ons richten op implementatie, het bevorderen van strategische en geïntegreerde plaatsgebonden benaderingen die zorgen voor een 'gezonde leefomgeving voor iedereen', aldus de ENVE-voorzitter en burgemeester van Schiedam

De commissie-ENVE keurde het ontwerpadvies goed over het Voorstel voor een verordening inzake minimumeisen voor hergebruik van water . Rapporteur Oldřich Vlasák (CZ/ECR) zei hierover: "Doeltreffend waterbeheer is van bijzonder belang, aangezien een derde van het grondgebied van de EU door waterstress wordt getroffen. Ik moedig de Europese Commissie dan ook aan om het toepassingsgebied van de verordening uit te breiden van landbouwirrigatie tot stedelijke groenvoorzieningen zoals parken, tuinen, sportvelden en straatreiniging".

De leden staan achter Andres Jaadla (EE/ALDE) en zijn ontwerpadvies over Het ruimtevaartprogramma van de Europese Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma . Het ruimtevaartprogramma van de EU moet sterk worden gekoppeld aan belangrijke prioritaire beleidsterreinen zoals energie, klimaatverandering en milieu, en ruimtevaarthubs en interregionale clusters ontwikkelen om het concurrentievermogen van de ruimtevaartindustrie te vergroten en de regionale ontwikkeling te bevorderen.”

Contactpersoon: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470 88 10 37