Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Conferentie over de toekomst van Europa: we moeten luisteren naar en tegemoet komen aan de behoeften van de burgers  

Tijdens de plenaire zitting van de Conferentie over de toekomst van Europa , die dit weekend in het Europees Parlement in Straatsburg werd gehouden, werd de stem van meer dan een miljoen lokale en regionale gekozen politici dankzij een uitgebreide delegatie duidelijker dan ooit gehoord. In totaal woonden 30 regionale en lokale afgevaardigden de tweede plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa bij.

De 18-koppige delegatie van het CvdR – de politieke assemblee van lokale en regionale overheden van de EU – werd in Straatsburg uitgebreid met nog eens 12 vertegenwoordigers van toonaangevende Europese verenigingen en andere belanghebbenden die lokale en regionale overheden en assemblees uit heel Europa vertegenwoordigen. Samen benadrukten zij hun cruciale rol als het politieke niveau dat het dichtst bij de burgers staat, het meeste vertrouwen geniet en verantwoordelijk is voor de uitvoering van 70 % van het EU-beleid.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van Centraal-Macedonië in Griekenland, die de CvdR-delegatie leidt, zei het als volgt: “ Onze burgers verwachten van hun gekozen leiders dat zij luisteren en actie ondernemen om concrete resultaten te boeken in het veld. Uit een recente enquête onder meer dan 3 300 lokale en regionale politici in de EU blijkt dat 85 % van hen meer betrokken wil zijn bij de beleidsvorming van de EU en dat 75 % voorstander is van een meer participatieve democratie. Onze delegatie van 30 regionale en lokale leiders pleit voor een democratischer en doeltreffender Europese Unie die erkent dat de in Brussel of Straatsburg genomen besluiten uiteindelijk worden uitgevoerd door lokale en regionale gekozen politici. Zij moeten dan ook een grotere rol krijgen in de besluitvorming van de EU op gebieden die onder hun bevoegdheden vallen, om het vertrouwen te herstellen en Europa dichter bij de burger te brengen.”

Vasco Alves Cordeiro , eerste vicevoorzitter van het CvdR, voegde daaraan toe: “ Lokale en regionale gekozen vertegenwoordigers zijn bereid om de toekomst van Europa mee vorm te geven. Het is belangrijk dat tijdens de conferentie wordt geluisterd, maar actie is even belangrijk. De follow-up van de conferentie zal van cruciaal belang zijn. De dialoog met de Europese burgers mag niet stoppen in het voorjaar van 2022. Wij, de leden van het Europees Comité van de Regio’s, pleiten al langer voor een permanente dialoog met de burgers. Als het erom gaat de EU en de manier waarop zij werkt te veranderen, dan mogen er geen taboes zijn, zolang de cohesie, solidariteit en sociale rechtvaardigheid maar gewaarborgd zijn.”

Tijdens het weekend in Straatsburg hebben de 30 lokale en regionale afgevaardigden samen met leden van het Europees Parlement, de Europese Commissie, de nationale regeringen, vertegenwoordigers van burgers en anderen deelgenomen aan diverse thematische discussiegroepen, die de basis zullen vormen voor de slotconclusies van de conferentie. Het ging daarbij onder meer over kwesties als participatieve democratie, gezondheid, klimaatverandering, sociale rechtvaardigheid, onderwijs, digitalisering van de samenleving en migratie , stuk voor stuk gebieden waarop lokale en regionale overheden het voortouw nemen bij het verlenen van diensten, infrastructuur en steun aan burgers.

Het CvdR zal zijn definitieve bijdrage aan de Conferentie presenteren tijdens de 9e Europese Top van regio’s en steden , die op 3-4 maart 2022 tijdens het Franse voorzitterschap van de Raad van de EU in Marseille zal worden gehouden.

Achtergrond:

Als officiële EU-instelling heeft het CvdR het recht vertegenwoordigd te zijn op de Conferentie over de toekomst van Europa, met een delegatie van 18 leden uit verschillende landen en fracties. Om ervoor te zorgen dat de subnationale vertegenwoordigers meer worden betrokken bij de vormgeving van de toekomst van Europa, heeft het CvdR ertoe opgeroepen dat ook andere organisaties en verenigingen die regionale en lokale leiders uit heel Europa vertegenwoordigen, deelnemen aan de Conferentie. Hierop werden nog eens 12 leden – vertegenwoordigers van de Raad van Europese gemeenten en regio’s, Eurocities, de Vergadering van de Regio’s van Europa, de Conferentie van perifere maritieme regio’s, de Werkgemeenschap van Europese grensgebieden en de Conferentie van Europese regionale wetgevende parlementen – toegevoegd, waardoor de regionale en lokale delegatie nu 30 leden telt en dus nog sterker staat.

De onderwerpen die in de werkgroepen en de plenaire vergaderingen van de Conferentie zullen worden besproken, zijn deels afkomstig van het digitale platform , waar iedereen uit de hele EU ideeën en suggesties kan indienen. Ook verschillende CvdR-leden hebben langs deze weg bijgedragen aan het debat, met ongeveer 40 specifieke voorstellen voor verbetering van de lokale en regionale betrokkenheid. Burgerpanels, bestaande uit 800 mannen en vrouwen van alle leeftijden uit de hele EU en alle lagen van de bevolking, bespreken de kernthema’s van de Conferentie vanuit het perspectief van de burgers. Net als de lokale en regionale vertegenwoordigers zullen zij een essentiële bijdrage leveren door in te gaan op de impact en de ontwikkeling van het EU-beleid ter plaatse.

Voor andere voorbeelden van de centrale rol van het CvdR bij het waarborgen van de stem van subnationale overheden bij de ontwikkeling van de Europese democratie, wordt verwezen naar de groep op hoog niveau inzake Europese democratie , de burgerenquête van het CvdR over de conferentie over de toekomst van Europa , het netwerk van voormalige CvdR-leden en het onlangs opgerichte netwerk van regionale en lokale raadsleden uit de EU .

Contactpersonen:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Share: