Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Commissaris Kadri Simson waarschuwt dat groene herstelplannen alleen zullen slagen als steden en regio's er zich volledig bij aansluiten.  

De EU-commissaris voor energie bespreekt met lokale leiders de koers die voor de energietransitie en de Green Deal moet worden uitgezet; zij vragen de lidstaten volledig te worden betrokken bij de programma’s voor herstel en veerkracht.

De rol van steden en regio’s in het herstel na COVID-19 en de noodzaak om van dit herstel een belangrijke motor te maken om de groene transitie te versnellen, stonden centraal in een debat met Kadri Simson, EU-commissaris voor energie. De leden van de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie van het Europees Comité van de Regio's hebben er nogmaals op gewezen dat lokale en regionale overheden moeten worden betrokken bij de vaststelling en uitvoering van prioritaire investeringen, en met name het fonds Next Generation EU en de EU-faciliteit voor herstel en veerkracht. Ook de renovatiegolf voor gebouwen, biodiversiteit, circulaire economie en klimaataanpassing stonden op de agenda .

In haar eerste bijeenkomst na de zomervakantie heeft de commissie ENVE een aantal prioritaire dossiers en twee einddoelen besproken. In de eerste plaats wil ze ervoor zorgen dat steden en regio's centraal staan in de herstelstrategie van de EU. Ten tweede wil ze gegarandeerd zien dat de COVID-19-herstelplannen in elke regio worden vertaald in groene en duurzame projecten.

EU-commissaris voor energie Kadri Simson nam deel aan een debat over de energieaspecten van het herstel van de EU, met inbegrip van de rol van hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie en schoon vervoer om het groene herstel te bevorderen.

Juan Espadas (ES/PSE) , burgemeester van Sevilla en voorzitter van de commissie ENVE, opende het debat en benadrukte: “Het is voor de EU van cruciaal belang dat lokale en regionale overheden een actieve rol spelen bij de ontwikkeling van de strategie voor de energietransitie. Wij zijn de politieke actoren die de situatie in de regio’s en de behoeften van onze burgers het beste kennen. Wij kunnen een praktische bijdrage leveren aan de selectie van de investeringsprojecten die het beste aansluiten bij de door de Europese Commissie vastgestelde strategie”.

EU-commissaris voor energie Kadri Simson verklaarde daarop: “ Wij werken nauw samen met het Comité van de Regio's om de visie van de Europese Green Deal om te zetten in een Europese realiteit . De regio's zijn cruciale partners als het gaat om de uitvoering van ons klimaat- en energiebeleid en het vinden van concrete, praktische oplossingen. Het komende renovatiegolf-initiatief zou bijvoorbeeld onmogelijk zijn zonder de betrokkenheid van onze steden en regio's, die eigenaar zijn van een groot aantal gemeentelijke en residentiële gebouwen.” Commissaris Simson noemde de klimaat- en energiedialogen op verschillende niveaus een “ goed voorbeeld voor verdere samenwerking tussen de regio's en de Commissie ” en stelde “ een uitwisseling over de renovatiegolf als een nuttige volgende stap ” voor dit CvdR-initiatief voor.

Enrico Rossi (IT/PSE) , voorzitter van de regioraad van Toscane en CvdR-rapporteur voor de renovatiegolf, verklaarde tijdens het debat: “ De COVID-19-crisis heeft aangetoond dat de overheid meer moet investeren in sociale huisvesting, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, scholen en dagverblijven, alsook in stadsvernieuwing, om zo meer veiligheid en een betere levensstandaard voor onze steden te creëren. De renovatiegolf biedt ons de kans om onze steden en regio’s groener en duurzamer te maken, 4 miljoen banen te creëren en tegen 2050 een klimaatneutrale EU tot stand te brengen.” De renovatiegolf is een initiatief van de Europese Commissie dat voor dit najaar is gepland en bedoeld is om een nieuwe fase van renovatie in de bouwsector te ondersteunen. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van de CO 2 -uitstoot in de EU.

De leden van de commissie ENVE hebben twee ontwerpadviezen goedgekeurd:

  • Nieuw actieplan circulaire economie . Rapporteur Tjisse STELPSTRA (NL/ECR) , lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, zei hierover: “ We kunnen ons geen excuses meer veroorloven. Het is tijd om vaart te zetten achter de circulaire economie en concrete doelstellingen vast te stellen. COVID-19 maakt onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid van grondstoffen pijnlijk duidelijk. We willen niet meer over afval praten; hergebruik moet de norm worden! Een Europees grondstoffenbeleid is dan ook hard nodig, niet alleen om inzicht te krijgen in de materiaalstromen, maar ook om ervoor te zorgen dat alle regio's eerlijke toegang hebben tot die schaarse maar onmisbare grondstoffen.” Het advies zal naar planning tijdens de zitting van oktober 2020 worden goedgekeurd. U kunt hier ons laatste interview met Tjisse Stelpstra lezen.

De leden hebben de prioriteiten van het Duitse voorzitterschap besproken met Nina Alsen van het Bondsministerie van Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid.

De leden wisselden van gedachten over de volgende adviezen:

De commissie ENVE heeft Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE ), locoburgemeester van Liepāja, aangewezen als rapporteur voor een aanstaand advies over de EU-strategie voor de integratie van het energiesysteem.

Aanvullende informatie:

Onder de titel “Hoe kunnen lokale en regionale overheden de circulaire economie gebruiken om een duurzaam herstel mogelijk te maken” hebben het CvdR en de Europese Commissie op dinsdag 8 september de 16e vergadering van het Technisch Platform voor milieusamenwerking gehouden. Leden van het CvdR, EU-ambtenaren en grote belanghebbenden deelden inzichten over de bestaande instrumenten - en tekortkomingen - om de circulaire economie op lokaal en regionaal niveau vooruit te helpen. Het in 2012 gelanceerde Technisch Platform is een forum dat door de commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie van het Europees Comité van de Regio's en DG ENV is opgericht ter bevordering van de dialoog over lokale en regionale problemen en oplossingen bij de toepassing van de EU-milieuwetgeving. De volgende vergadering van het Technisch Platform vindt plaats op 22 oktober 2020 tijdens de Europese week van regio's en steden en de lancering van het Green City Accord .

Green Deal Going Local: oproep om goede praktijkvoorbeelden te melden De deadline is 21 september .

Klik hier om u in te schrijven voor de Europese Week van regio’s en steden 2020 .

Contactpersoon:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-KADRI-SIMSON-WARNS-GREEN-RECOVERY-PLANS-WILL-ONLY-SUCCEED-WITH-CITIES-AND-REGIONS-FULLY-ON-BOARD.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023