Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
In het verslag van de Commissie wordt verwezen naar het REGHUB-initiatief en gepleit voor een intensivering van de samenwerking met het Comité van de Regio's dat aldus kan bijdragen aan de beleidsvorming van de Commissie  

In haar recente, op 15 april gepubliceerde verslag over de stand van zaken m.b.t. betere regelgeving neemt de Europese Commissie nota van de recente maatregelen die het Europees Comité van de Regio's heeft genomen om de aanbevelingen van de taskforce Subsidiariteit van vorig jaar uit te voeren.

In het verslag staat dat de taskforce er ook op heeft gewezen dat het een hele uitdaging is om een beeld te krijgen van de standpunten van lokale en regionale overheden in de hele Unie. Ondertussen heeft het Comité van de Regio's een proefnetwerk van regionale knooppunten voor de evaluatie van de EU-beleidsuitvoering (RegHub) opgezet om de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving in de praktijk te beoordelen (20).

De Commissie zal haar samenwerking met het Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité, de vertegenwoordigingen van de Commissie in de lidstaten, de nationale autoriteiten en andere representatieve verenigingen intensiveren, zodat mensen zich algemeen meer bewust worden van de mogelijkheden om aan de beleidsvorming van de Commissie bij te dragen.

Delen :
 
Verwante informatie
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
The key for successful policies lies in Europe's regions and cities
11.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGHUB-SUBSIDIARITY-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
RegHub at the CoR Subsidiarity Conference
10.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COMMISSION-REPORT-REGHUB.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022