Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europees Parlement treedt toe tot Alliantie voor cohesie  

De toezegging van het Europees Parlement voor een sterker, flexibel, eenvoudiger en participatief cohesiebeleid, zoals benadrukt in een op 13 juni goedgekeurd verslag, wordt toegejuicht door het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) als belangrijke stap naar de mobilisatie van belangrijke stakeholders voor de # CohesionAlliance. Deze moet ervoor zorgen dat het belangrijkste investeringsinstrument van de EU niet mag lijden onder de brexit en budgettaire beperkingen en dat burgers en lokale gemeenschappen kunnen rekenen op verbeterde Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) na 2020.

 

"Wij verwelkomen vandaag van harte de goedkeuring van het verslag over het cohesiebeleid na 2020 door het Europees Parlement. Dit is een forse steun in de rug voor onze Alliantie voor cohesie, die pleit voor uitbreiding van het meest indrukwekkende Europese instrument voor solidariteit en het bouwen van bruggen tussen Europese gemeenschappen. Met name staan we geheel achter de oproep in het verslag tot een toereikend budget, vereenvoudiging van beleid en eerbiediging van het partnerschapsbeginsel ", aldus Michael Schneider, CvdR-rapporteurover de toekomst van het cohesiebeleid, staatssecretaris van de deelstaat Saksen-Anhalt en voorzitter van de EVP-fractie van het CvdR. We hopen op een sterke Alliantie voor cohesie met de leden van het Europees Parlement om het pad te effenen voor een sterk en doeltreffend cohesiebeleid na 2020”, voegde hij eraan toe.

 

Na de stemming zei de rapporteur van het Europees Parlement voor bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020 , Kerstin Westphal (S&D/DE) : "Het Europees Parlement heeft duidelijk gemaakt dat de burgers een cohesiebeleid willen dat ongelijkheden in de EU blijft aanpakken en dat inclusieve en duurzame groei in alle regio's steunt. We beseffen dat de gevolgen van de brexit en de harde onderhandelingen over de volgende EU-begroting dit beleid kunnen verzwakken, waardoor het vermogen om steun te verlenen aan burgers en bedrijven in de EU afneemt. Samen met het Comité van de Regio’s moeten we alle belanghebbenden en begunstigden mobiliseren en duidelijk maken wat het cohesiebeleid voor onze gemeenschappen betekent, en ervoor zorgen dat de stem van de burgers, regio’s en steden in Brussel en in de hoofdsteden wordt gehoord. Samenwerking kan het pad effenen voor een sterk, flexibel, zichtbaar en gemakkelijk toe te passen cohesiebeleid, en de 27 helpen om inclusieve groei te genereren en cruciale uitdagingen aan te pakken, zoals klimaatverandering en migratie.”

 

Wat de verbetering van de beleidsuitvoering betreft, benadrukte rapporteur Westphal dat er gezorgd moet worden voor daadwerkelijke betrokkenheid van stakeholders op alle niveaus door het partnerschapsbeginsel volledig in acht te nemen. “ De huidige gedragscode moet aangescherpt worden door de introductie van minimumvereisten voor partnerschapsdeelname ”, zei ze. Dit punt is ook van cruciaal belang in het standpunt van het CvdR, dat pleit voor bindende bepalingen om ervoor te zorgen dat het cohesiebeleid zijn unieke functie vervult en Europese, nationale, regionale en lokale instellingen in contact brengt met lokale actoren.

 

Wat betreft het debat over uitbreiding en diversificatie van de wettelijke eisen voor de toegang tot financiering uit hoofde van het cohesiebeleid (de zgn. conditionaliteiten), verwelkomt het Comité het standpunt van het Parlement tegen de macro-economische voorwaarden (een regel voor het bevriezen van ESI-fondsen in landen waar de overheden niet voldoen aan toezeggingen voor begrotingsconsolidatie). Volgens het CvdR mag het cohesiebeleid niet worden verzwaard met vereisten op de naleving waarvan lokale en regionale overheden geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Meer in het algemeen staat het EESC geheel achter de wens van het Europees Parlement dat de band tussen het cohesiebeleid en het economisch bestuur in het kader van het Europees semester afgewogen, wederzijds en zonder sancties moet zijn.

 

Contactpersoon:
Pierluigi Boda

Tel. (+32 2) 282.2461

GSM +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

 

Delen :