Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Cohesiebeleid 2021-2027: een EU-brede coalitie verwelkomt voorstellen om steden en regio's overal een sterke rol te laten spelen maar waarschuwt voor de gevolgen van bezuinigingen  

#CohesionAlliance pakt uit met de eerste belangrijke resultaten wat betreft de waarborging van cohesiebeleid voor iedereen en de handhaving van het beginsel van multilevel governance. De voorgestelde bezuinigingen van 10% en het risico op centralisatie zouden echter kunnen verhinderen dat lokale actoren burgers en bedrijven efficiënt ondersteunen.

Door alle bij het EU-cohesiebeleid betrokken partijen het afgelopen jaar te activeren heeft Cohesiealliantie een belangrijke rol gespeeld en ervoor gezorgd dat de slechtste bezuinigingsopties (-15% of -30%) werden verworpen en de EU-financiering voor alle Europese regio's en steden na 2020 werd veiliggesteld.

Persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen. Op verzoek kunt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens, of onjuiste dan wel onvolledige gegevens corrigeren. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens uit onze mailinglijst te wissen.

Vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten tot PresseCdr@cor.europa.eu . Ook kunt u een e-mail sturen aan de functionaris voor gegevensbescherming van het CvdR: data.protection@cor.europa.eu . Voor kwesties inzake de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich ook altijd wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ .