Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europese Commissie, steden en regio's beloven nauwer samen te werken om de toepassing van vrijhandelsovereenkomsten te bevorderen  

De Europees commissaris voor Handel, Phil Hogan, nam op 2 maart deel aan de vergadering van de commissie Economisch Beleid (ECON) van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) om de kansen en belemmeringen te bespreken van de uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten van de EU op lokaal en regionaal niveau. De leden van de commissie ECON hebben toen ook aanbevelingen uitgebracht over de uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten, het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen en het dienstenpakket.

De handelsovereenkomsten van de EU met derde landen hebben betrekking op ruim 70 markten en omvatten ongeveer 41 % van de EU-handel in goederen wereldwijd. Momenteel zijn ongeveer 36 miljoen banen in de EU afhankelijk van de export naar de rest van de wereld. Ondanks de belangrijke mogelijkheden die de handel al oplevert voor groei, werkgelegenheid, het scheppen van banen en investeringen in de EU, moet er meer worden gedaan om de concrete toepassing van vrijhandelsovereenkomsten te bevorderen.

" De inbreng van onze regio's zal van cruciaal belang zijn als we EU-beleid willen maken dat effectief is en geaccepteerd wordt. Op dat punt biedt het Comité van de Regio's een grote meerwaarde. Uw leden houden de vinger aan de pols in heel Europa en voegen zo democratische legitimiteit toe aan het EU-beleid", aldus Phil Hogan , commissaris voor Handel, in zijn openingsverklaring .

Uit een recente (2019) enquête van het CvdR in samenwerking met Eurochambres blijkt dat voor een vlot verlopende handel de kenniskloof rond de vrijhandelsovereenkomsten van de EU moet worden gedicht door praktische informatie te verstrekken over de manier waarop kleine en middelgrote ondernemingen deze in de praktijk kunnen gebruiken.

" Wij zijn zeer verheugd over de uitvoeringsverslagen over vrijhandelsovereenkomsten, die een cruciale stap zijn op weg naar meer transparantie en een effectief instrument vormen om informatie te verschaffen over de groeimogelijkheden die handelsovereenkomsten bieden. Omdat er maar weinig gebruik van handelsovereenkomsten wordt gemaakt, zijn wij er sterk van overtuigd dat die geschikt moeten worden gemaakt voor kleine en middelgrote ondernemingen, en vice versa. Lokale en regionale overheden kunnen in dit opzicht een cruciale rol spelen, aangezien zij door hun kennis van en hun nabijheid tot zulke ondernemingen goed in staat zijn om informatie over de voordelen van vrijhandelsovereenkomsten te verspreiden. Tegelijkertijd mogen we niet toestaan dat er gebieden bestaan die niet klaar zijn om de internationale concurrentie aan te gaan, want het is onze taak om ervoor te zorgen dat geen enkele regio wordt uitgesloten. Territoriale effectbeoordelingen kunnen in dat opzicht een krachtig instrument zijn om mogelijke effecten vroegtijdig in kaart te brengen en te kwantificeren, zodat steden en regio's tijdig het juiste beleid kunnen voeren ", aldus Michael Murphy (IE/EVP), voorzitter van de commissie ECON en rapporteur voor het CvdR-advies over " De uitvoering van vrijhandelsovereenkomsten: het regionale en lokale perspectief ", dat tijdens de vergadering werd goedgekeurd.

"Ik ben ingenomen met het eerste ontwerpadvies van het Comité over de uitvoering van onze vrijhandelsovereenkomsten. De regio’s vervullen een sleutelrol bij die uitvoering. Zoals in het ontwerpadvies wordt gesteld, plukken de regio's en hun lokale bedrijven en burgers heel wat vruchten van vrijhandelsovereenkomsten. Ik hoop dat dit ontwerpadvies een meer systematische samenwerking tussen de Commissie en het Comité van de Regio's zal inluiden bij de uitvoering van onze handelsovereenkomsten ", voegde commissaris Hogan daaraan toe.

In het kader van zo'n nauwere samenwerking stelde de rapporteur voor om de deskundigengroep voor handelsovereenkomsten, waarin het CvdR een actievere rol wil spelen, te handhaven. Hij toonde zich ook verheugd over de benoeming van een hoofd handhaving voor de handel, dat zal worden belast met het toezicht op de uitvoering van de in de EU-handelsovereenkomsten vastgelegde afspraken over klimaat-, milieu- en arbeidsbescherming, en herhaalde nogmaals het aanbod van de steden en regio's om nauw samen te werken.

Na het debat met commissaris Hogan keurden de ECON-leden tevens adviezen goed over " Het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen ", opgesteld door rapporteur Christophe Rouillon (FR/PSE), en " Het dienstenpakket: een geactualiseerde visie van de Europese lokale en regionale overheden ", opgesteld door Jean-Luc Vanraes (BE/RE), en bespraken ze het Actieplan 2020 voor samenwerking met de Europese Investeringsbank.

Nadere informatie:

Factsheet van de Europese Commissie: Jaarverslag 2019 over de handelsovereenkomsten van de EU

Enquête over vrijhandelsovereenkomsten: Verslag

Contactpersoon:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Lokale leiders: flexibele begrotingsregels moeten van kracht blijven tot de economische governance van de EU is hervormd
Lokale leiders: flexibele begrotingsregels moeten van kracht blijven tot de economische governance van de EU is hervormd
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regio’s en steden pleiten voor meer Europese financiële steun voor de gebieden die het zwaarst door de brexit getroffen zijn
Regio’s en steden pleiten voor meer Europese financiële steun voor de gebieden die het zwaarst door de brexit getroffen zijn
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Kritieke grondstoffen en hun belang voor de toekomst van Europa
Kritieke grondstoffen en hun belang voor de toekomst van Europa
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLOSER-COOPERATION-TO-BOOST-UPTAKE-OF-FREE-TRADE-AGREEMENT.ASPX

Regio’s moeten centraal staan in het Europees economisch beleid
Regio’s moeten centraal staan in het Europees economisch beleid
29.09.2020