Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Van Rompuy: Een democratischer Europese Unie vereist meer wetgevende bevoegdheden voor lokale en regionale overheden en een permanente dialoog met de burgers  

De toekomst van de Europese democratie vereist een permanente dialoog tussen de burgers en hun verkozen vertegenwoordigers en een duidelijk besef van de noodzaak van een grotere betrokkenheid bij het Europese project op elk bestuursniveau. Dit is een van de belangrijkste conclusies van de werkzaamheden van de CvdR-groep op hoog niveau inzake Europese democratie, voorgezeten door Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad, en die vandaag werden gepresenteerd in de commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden (CIVEX) van het CvdR.

De eerste bevindingen van de CvdR-groep op hoog niveau inzake Europese democratie vormden een aanvulling op een bredere discussie tijdens de vergadering over de betrokkenheid van lokale en regionale overheden bij de conferentie over de toekomst van Europa (COFE). De deelnemers waren het er algemeen over eens dat de lokale en regionale dimensie meer aan de dag moet treden in de discussies tijdens de COFE en dat meer coördinatie en interactie tussen het Europese, nationale, regionale en lokale bestuursniveau van vitaal belang is als de EU haar democratische legitimiteit wil verbeteren en de burgers ervan wil overtuigen dat zij meer is dan alleen maar een praathuis. Dit houdt ook in dat de lokale en regionale overheden meer betrokken moeten worden bij de besluitvorming van de EU, als bestuursniveau dat meestal het eerst de impact van de Europese regelgeving ondervindt.

Vele uitdagingen van onze tijd vergen een sterkere rol van het Europese niveau, en meer interactie tussen alle bestuursniveaus, om voor de burgers doeltreffende resultaten te boeken , aldus Herman Van Rompuy tegen de CIVEX-leden. "Binnen de huidige structuren is veel mogelijk om de EU en de democratie te versterken, en de EU kan het voorbeeld geven van betere samenwerking met nationale en regionale parlementen en organen. Democratie is een permanente dialoog die moet plaatsvinden tussen burgers en gekozen politici, tussen burgers onderling en tussen lokale, regionale, nationale en Europese overheden.”

Karl Vanlouwe (NL/EA), lid van het Europees Comité van de Regio’s, lid van het Vlaams Parlement en afgevaardigde naar de plenaire sessie van de Conferentie over de Toekomst van Europa: " Na Brexit moet de EU aan zelfreflectie doen. Hiervoor is een debat over de taken van de EU nodig. Waar kan de EU effectief een meerwaarde creëren voor haar burgers en ondernemingen? Wat is de rol van de EU? En wat is de rol van lidstaten, deelstaten en lokale besturen in de EU? Bij het beantwoorden van die vragen tijdens de Toekomstconferentie moeten regio’s en lokale besturen ten volle betrokken worden" .

Centraal in de CvdR-aanpak van de conferentie staat de door de COFE geboden kans om de dialoog en het bestuur op verschillende niveaus blijvend te verbeteren, een kans die niet mag worden gemist. Mark Speich (DE/EVP), staatssecretaris voor Federale, Europese en Internationale Zaken van Noordrijn-Westfalen en voorzitter van de commissie-CIVEX, zei hierover het volgende: “ De commissie CIVEX is al snel na de bekendmaking van het voorstel eind 2019 begonnen met het overleg over de Conferentie over de toekomst van Europa en de conferentie staat sindsdien op de agenda van al haar vergaderingen . De debatten van vandaag zijn het resultaat van de werkzaamheden van CIVEX in de afgelopen twee jaar. Wij hebben de brede implicaties van het overleg binnen de conferentie voor de lokale en regionale democratie onderzocht en de bijdrage van het Europees Comité van de Regio’s vormgegeven. Voor een democratischer EU moeten de lokale en regionale overheden meer worden betrokken bij het wetgevingsproces van de EU. De conferentie is een uitgelezen kans om dit doel te bereiken.”

Naast de CvdR-delegatie in de COFE zijn ook een aantal Europese verenigingen op de conferentie aanwezig. Maar ondanks deze relatief belangrijke inbreng van de lokale en regionale overheden moet er nog veel werk worden verzet om ervoor te zorgen dat hun boodschap wordt gehoord. Yordanka Fandakova , burgemeester van Sofia en uitvoerend voorzitter van de Raad van Europese gemeenten en regio’s (CEMR), hield de vergadering voor: “ Europa heeft alle bestuursniveaus nodig om een duurzame transformatie tot stand te brengen . Dit impliceert een partnerschapsmodel, aangezien wij allen afzonderlijk – burgers, lokale, regionale, nationale en Europese overheden – onderdeel zijn van één gemeenschappelijk proces. Of wij een blijvende, lokale stempel kunnen drukken op de conferentie hangt in grote mate af van onszelf en van ons vermogen om acties van burgers aan te moedigen en om te zetten in concrete voorstellen die vorm geven aan toekomstig Europees beleid en bestuursmodellen.”

Hermano Sanches Ruivo , loco-burgemeester van Parijs en lid van Eurocities, onderstreepte dat de COFE de gelegenheid biedt om nieuwe modellen voor dialoog en overleg met de burgers uit te werken: “ De conferentie over de toekomst van Europa is een unieke gelegenheid die we met beide handen moeten aangrijpen: ze maakt het mogelijk rekening te houden met de ideeën van de burgers en verbetert de discussie over de manier waarop lokale overheden bij de toekomst van Europa moeten worden betrokken . In dit verband kan de Conferentie ook een eerste stap zijn naar de integratie van de participatie van de burgers in de Europese Unie.”

Opname van de CIVEX-vergadering

Achtergrond

De CvdR-groep op hoog niveau voor democratie, die de bijdrage van het CvdR aan de conferentie voorbereidt, zal haar verslag in december voorleggen. Enkele van de aanbevelingen zullen op 3 december uiteengezet en besproken worden tijdens de conferentie “A Europe that Empowers, Protects and Delivers: Strenghtening European Multi-Level Democracy”. Het CvdR zal zijn definitieve bijdrage aan de conferentie presenteren tijdens de 9e Europese Top van regio’s en steden , die op 3 en 4 maart 2022 in Marseille zal worden gehouden.

Een studie over “The Conference on the Future of Europe: Putting Local and Regional Authorities at the Heart of European Democratic Renewal” , in opdracht van het CvdR uitgevoerd door de London School of Economics, werd tijdens de bijeenkomst van vandaag voor het eerst gepresenteerd. In de studie wordt, als mogelijke uitkomst van de Conferentie over de toekomst van Europa, een aantal scenario’s geschetst voor de verbetering en versterking van de rol van steden en regio’s, en van het CvdR zelf als institutionele vertegenwoordiger van steden en regio’s in de besluitvorming van de EU.

Contact:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobile: +32 473 52 41 15

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-16-11-2021.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-16-11-2021.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-16-11-2021.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-16-11-2021.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-16-11-2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023