Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Burgerdialoog, Subkarpaten: Nadenken over de toekomst van Europa  

Zowat 400 burgers en vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven waren aanwezig op het eerste Poolse gemeentehuisdebat, dat op 4 februari werd georganiseerd door het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en de regio Subkarpaten. Dit evenement maakt deel uit van het CvdR-initiatief "Nadenken over Europa", dat burgers de gelegenheid biedt om ideeën, gedachten en meningen over de toekomst van de Europese Unie uit te wisselen.

 

"Polen laat als geen ander zien dat Europa ertoe doet, door aan te tonen dat de EU dankzij toewijding en hard werk voordelen kan opleveren voor de gemeenschappen. Het is echter de vraag of de burgers en hun familie, vrienden en gemeenschappen ook echt zien en voelen dat de EU hun dagelijkse leven verbetert. Wij zijn hier om te luisteren naar iedereen die zijn of haar zorgen kwijt wil, ons meer wil vertellen over lokale problemen en zijn of haar visie op Europa wil toelichten. Brussel mag dan ver van u af lijken te staan, de CvdR-leden zorgen ervoor dat uw stem in de EU wordt gehoord", aldus CvdR-voorzitter Markku Markkula .

 

De Poolse premier Beata Szydło voegde daar het volgende aan toe: "Dankzij de aanwezigheid van de CvdR-voorzitter kunnen we hier vandaag discussiëren over Europa en zijn toekomst. Voor Polen lijdt het geen twijfel dat de EU aan hervorming toe is. Europeanen moeten het gevoel krijgen dat de Unie er is voor hen, en zich bezig houdt met zaken die hen na aan het hart liggen. We moeten over onze meningsverschillen kunnen discussiëren, want dat is wat democratie betekent. Tegelijk moeten we zoeken naar de beste oplossingen, rekening houdend met de mogelijke ontwikkeling van individuele regio's en landen. Ten slotte moeten we ons richten op de kwesties die de mensen het meest bezig houden".

 

"Ook de stem van het lokale bestuur moet worden gehoord in het debat over de toekomst van het EU-cohesiebeleid. Wij zijn voorstander van het voortbestaan van het cohesiebeleid en de fondsen. Wel zijn op dit beleidsgebied verbeteringen en een betere planning noodzakelijk, zodat de subnationale bestuursniveaus een grotere bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling. Het congres- en tentoonstellingscentrum G2A Arena - waar onze ontmoeting plaatsvond - alsook het wetenschaps- en technologiepark, de speciale economische zone en de luchthaven van Jasionka, laten zien dat wij efficiënt en vaardig gebruik maken van de EU-middelen en dat de resultaten niet alleen de Subkarpaten maar het hele land ten goede komen", zo verklaarde Władysław Ortyl (ECR/PL) , voorzitter van het regionale bestuur van de Subkarpaten en medeorganisator.

 

Olgierd Geblewicz (EVP/PL) , voorzitter van het regiobestuur van West-Pommeren, die het hoofd van de Poolse delegatie van het CvdR verving, wees op het volgende: "Een sterk Europa is een Europa dat uitgaat van het subsidiariteitsbeginsel zoals in 1992 vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, waarvan we op 7 februari het 25-jarige bestaan vieren. De Poolse regio's maken zich dan ook hard voor dit beginsel: de beste overheid is immers de overheid die het dichtst bij de burger staat. "

 

Het CvdR zal de stem van de burgers laten horen in het lopende politieke debat over de toekomst van Europa en hun zorgen en concrete voorstellen in het debat op EU-niveau te berde te brengen. De verklaringen en de conclusies van het debat alsook de online-enquête die tijdens het evenement werd uitgevoerd, zullen worden verwerkt in de CvdR-bijdrage aan het initiatief Nadenken over de EU.

 

Achtergrondinformatie voor tekstbezorgers

 

Het Europees comité van de Regio’s is bezig met de organisatie van een reeks open debatten in steden, gemeenten en regio's. De standpunten van de burgers zullen officieel worden vastgelegd in een rapport dat zal worden voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad. Voorts moedigt het Comité de regionale en lokale overheden aan om ook binnen hun eigen institutionele organen zelf debatten op te zetten over de toekomst van Europa, zodat de stem van de burgers zeker wordt gehoord.

 

Brief van de voorzitter van de Europese Raad aan de voorzitter van het Europees Comité van de Regio's.

 

Contact:
Wioletta Wojewódzka
Tel. +32 (0)2 282 2289

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

 

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIZENS-DIALOGUE-PODKARPACKIE-REGION-REFLECTING-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIZENS-DIALOGUE-PODKARPACKIE-REGION-REFLECTING-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIZENS-DIALOGUE-PODKARPACKIE-REGION-REFLECTING-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIZENS-DIALOGUE-PODKARPACKIE-REGION-REFLECTING-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIZENS-DIALOGUE-PODKARPACKIE-REGION-REFLECTING-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
08.02.2023