Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio’s zijn blij met afspraken over regelgeving voor het cohesiebeleid 2021-2027  

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is ingenomen met het voorlopige akkoord over de regels voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds, waaruit meer dan 240 miljard euro gebruikt zal worden om ongelijkheden aan te pakken en duurzame groei in elke regio van de EU te stimuleren. Het akkoord regelt belangrijke zaken waar lokale en regionale overheden al lange tijd op aandringen, zoals een sterkere territoriale dimensie, nadruk op duurzame ontwikkeling en de speciale situatie van ultraperifere regio’s.

Op 8 december bereikten de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad, overeenstemming over de nieuwe regels voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds (CF). Deze twee fondsen vormen samen de krachtigste investeringsinstrumenten in de EU-begroting en zijn de komende zeven jaar goed voor 242,9 miljard euro aan regionale EU-financiering. Als er over het nog in onderhandeling zijnde algemene meerjarig financieel kader (MFK) van de EU een definitief akkoord wordt bereikt, zullen deze middelen per 1 januari 2021 beschikbaar komen. Mochten de lidstaten aan het eind van het jaar geen definitief akkoord hebben bereikt, dan komen de investeringsprogramma’s van het EFRO, het CF en de andere instrumenten van het cohesiebeleid tijdelijk stil te liggen, waardoor grootschalige investeringen voor burgers en bedrijven vertraging zouden oplopen.

Het akkoord over het Europees Ontwikkelingsfonds en het Cohesiefonds is van doorslaggevend belang voor steden en regio’s. De COVID-19-pandemie heeft met name de meest kwetsbaren in onze samenlevingen getroffen. Projecten op het gebied van sociale huisvesting, bestrijding van ongelijkheid of duurzame infrastructuur – met als doel klimaatneutraliteit in 2050 – zullen vanaf 1 januari 2021 EU-steun ontvangen. De transitie van de EU moet in het teken staan van gelijkheid, sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid. De fondsen zijn de instrumenten die onze regio’s nodig hebben om deze doelstellingen te verwezenlijken , aldus Isabelle Boudineau (FR/PSE), voorzitter van de commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) van het Europees Comité van de Regio’s en vicevoorzitter van de regio Nouvelle-Aquitaine.

Het is een goede zaak dat er over de belangrijkste eisen van steden en regio’s compromissen zijn gesloten die van cohesie een fundamentele waarde helpen maken. Het gaat hierbij onder meer om een sterkere territoriale dimensie, meer investeringen in duurzame stedelijke ontwikkeling, maatregelen voor de gevolgen van de bevolkingsafname in dunbevolkte gebieden en de specifieke problemen van ultraperifere regio’s. Het nieuwe EFRO en Cohesiefonds zullen meer middelen hebben voor slimme groei, ervoor zorgen dat ten minste 30 % van de middelen wordt geïnvesteerd in de groene economie – aangezien het belangrijk is om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst van Parijs – en Europa socialer en inclusiever maken.

Het CvdR is uiterst verheugd over het uitstekende akkoord dat is bereikt en waarin bijna al onze aanbevelingen zijn overgenomen . Dankzij het grootste Europese publieke fonds kunnen alle regio’s investeren in nieuwe vaardigheden, banen en de overgang naar een koolstofvrije economie. Daarmee is dit het groenste fonds van Europa en geeft het tegelijkertijd blijk van ware solidariteit met alle soorten regio’s ”, aldus Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), CvdR-rapporteur van het advies Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds en lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland.

Voordat de Raad en de plenaire vergadering van het Europees Parlement de verordening formeel kunnen goedkeuren, zijn er nog enige technische werkzaamheden nodig, die in januari zullen worden afgerond.

Achtergrond:

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) moet onevenwichtigheden tussen de regio’s aanpakken en zo de economische en sociale cohesie in de Europese Unie versterken. Het investeert vooral in de volgende vier zaken: innovatie en onderzoek, de digitale agenda, ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf en de koolstofarme economie. Het Cohesiefonds (CF) is er alleen voor landen met een bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking van minder dan 90 % van het EU-gemiddelde. In de nieuwe verordening betreffende het EFRO en het CF (die voorheen onder twee afzonderlijke verordeningen vielen) worden de specifieke doelstellingen en de reikwijdte van de steun voor beide fondsen vastgesteld.

Contactpersoon:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023