Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio’s vragen om meer hulp voor regionale luchthavens die lijden onder de pandemie  

Regionale luchthavens zijn cruciaal voor de territoriale cohesie en zijn van essentieel belang voor veel lokale economieën.

Veel regionale luchthavens hebben moeite om de economische problemen ten gevolge van de pandemie te boven te komen. Daarom heeft het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) op 1 juli een advies goedgekeurd waarin het de Europese Commissie vraagt flexibelere en effectievere regels voor overheidssteun uit te werken die de lidstaten in staat stellen regionale luchthavens financiële steun te verlenen. In het advies , dat werd opgesteld door Władysław Ortyl (PL/ECR), benadrukte het CvdR ook dat financiële steun moet worden verleend om luchthavens duurzamer te maken en zo bij te dragen aan de doelstellingen van de Europese Green Deal.

Regionale luchthavens hebben te kampen met ernstige economische problemen ten gevolge van de pandemie. Het luchtverkeer binnen Europa daalde met 54% in 2020 in vergelijking met 2019 , en hoewel de reisbeperkingen deze zomer worden versoepeld, is het verkeer nog lang niet op het niveau van vóór de pandemie . In oktober 2020 dreigde voor bijna 200 luchthavens in Europa faillissement . Als deze luchthavens failliet zouden gaan, zou dat dramatische gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en economie in de regio’s waar zij gevestigd zijn. Ook de connectiviteit van vele regio’s zou er zwaar onder te lijden hebben, en de gevolgen zouden met name groot zijn voor ultraperifere of minder ontwikkelde regio’s waar geen alternatieve vervoerswijzen aanwezig zijn.

Wladyslaw Ortyl (PL/ECR), rapporteur van het advies en voorzitter van het regiobestuur van de Subkarpaten : “ Regionale luchthavens spelen een cruciale rol voor de territoriale en economische cohesie van de EU: zij zorgen voor verbindingen met de regio’s die zij bedienen en zijn van vitaal belang voor de economische groei. Als zij er niet waren, zouden veel ondernemingen niet in niet-hoofdstedelijke regio’s investeren. Ook de toeristische sector is sterk afhankelijk van deze luchthavens. We hebben flexibelere staatssteunregels nodig om het herstel van regionale luchthavens tijdens en na de pandemie te ondersteunen. In het advies dat ik heb voorbereid, benadruk ik ook dat de meeste Europese regionale luchthavens steun nodig hebben om in de huidige crisis te kunnen overleven.”

In zijn advies roept het CvdR de Europese Commissie ertoe op hulp te bieden om de financiële problemen waarmee regionale luchthavens worden geconfronteerd, te verlichten, en fexibelere en effectievere regels voor overheidssteun uit te werken die de lidstaten in staat stellen financiële steun te verlenen aan regionale luchthavens die gelegen zijn in minder ontwikkelde of ultraperifere regio’s waar geen efficiëntere en duurzamere vervoerswijzen aanwezig zijn. De financiële steun moet voldoen aan de voorwaarden van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en de faciliteit voor herstel en veerkracht van de EU. De lidstaten zouden samen met de Europese Commissie grondig moeten nagaan wat binnen de nationale plannen voor herstel en veerkracht de mogelijkheden zijn voor steun aan regionale luchthavens.

Tegelijkertijd erkent het CvdR dat luchthavens en de luchtvaart duurzamer moeten worden gemaakt, en daarom dringt het er bij de Europese Commissie op aan voldoende Europese middelen toe te wijzen voor de digitalisering van luchthavens en de ontwikkeling van innovatieve technologieën. Het CvdR vraagt ook met aandrang dat aan overheidsinvesteringen in regionale luchthavens als voorwaarde worden gesteld dat ze in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal en met het beginsel dat het milieu geen schade mag worden berokkend.

Achtergrondinformatie

Kleinere regionale luchthavens zagen door de pandemie een enorme afname van het aantal rechtstreekse luchtverbindingen, met name bij passagiersvluchten. Volgens een rapport over de connectiviteit van de luchtvaartsector verloor Treviso (Italië) 95 % van alle verbindingen, Vaasa (Finland) 91 %, Quimper (Frankrijk) 87 % en Burgas (Bulgarije) 82 %. Belangrijke Europese vrachtluchthavens, zoals Luik (België), zagen het aantal vrachtvluchten echter met 10,7 % stijgen.

Op 30 juni keurden leden van het CvdR een advies goed over de strategie voor slimme en duurzame mobiliteit. De mobiliteitsstrategie werd eind vorig jaar door de Europese Commissie gepresenteerd en heeft als doel de Europese vervoerssector te hervormen en de uitstoot ervan tegen 2050 met 90% terug te dringen. Het perscommuniqué van het CvdR over het advies vindt u hier .

Contactpersoon:

Tobias Kolonko

Tel. +32 22822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
Lokale en regionale overheden vragen om een fonds voor de vergroening van plaagbestrijding
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WANT-MORE-SUPPORT-FOR-REGIONAL-AIRPORTS-STRUGGLING-FROM-PANDEMIC.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023