Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Steden en regio’s in New York op de bres voor klimaatactie  
Leden van het Europees Comité van de Regio's pleiten op de Klimaattop van de VN voor klimaatneutraliteit en doen voorstellen om vaart te zetten achter de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Terwijl honderdduizenden mensen de straat opgingen om te betogen voor het klimaat, kwamen leiders vanuit de hele wereld in New York bijeen voor de Klimaattop van de Verenigde Naties , die samenviel met de eerste Top over de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's). Het moge dan niet voldoende zijn om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te halen, toch is VN-secretaris-generaal António Guterres er op de Top in geslaagd om klimaatactie een impuls te geven. Hij heeft dit gedaan met 100 steden en 77 landen die zich ertoe verbonden hebben om in 2050 tot een netto-nuluitstoot van broeikasgassen te komen ( VN ). De Europese Unie heeft bevestigd dat 25 % van de middelen van de volgende EU-begroting naar klimaatgerelateerde activiteiten zal gaan. Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), de EU-assemblee van steden en regio's, werd in New York vertegenwoordigd door zijn eerste vicevoorzitter Markku Markkula, bijgestaan door diverse andere CvdR-leden, die het engagement en de resultaten van hun kiesdistricten op het gebied van klimaatactie en de lokale invulling van SDG’s onder de aandacht brachten.

Markku Markkula , eerste vicevoorzitter van het CvdR, zei: “De tijd is gekomen om hier in New York en later op de COP25 in Chili te laten zien dat lokale en regionale overheden in Europa klimaatactie serieus nemen en zich ervoor inzetten , dat we eensgezind zijn en gezamenlijk optreden, tussen en binnen de lidstaten, op alle bestuursniveaus en met de burgers, om klimaatneutraliteit te bereiken.”

De heer Markkula betoogde dat zonder steden en regio's geen klimaatneutraliteit kan worden bereikt en de opwarming van de aarde niet kan worden tegengegaan. Hij wees erop dat lokale en regionale overheden in het kader van de Overeenkomst van Parijs een formele rol moeten krijgen door een meerlaags bestuurssysteem te hanteren waarin lokale en regionale bijdragen aan nationale klimaatplannen worden geïntegreerd .

Juan Espadas (ES/PSE) , burgemeester van Sevilla, zei: ” Dit is een zeer belangrijke week voor de strijd tegen klimaatverandering op mondiaal niveau. Het gaat deze week niet zozeer om politieke verklaringen, maar om actieplannen, instrumenten en financiële middelen om daadwerkelijk veranderingen door te voeren. Als voorzitter van het Spaanse Netwerk van steden voor het klimaat wil ik duidelijk maken dat onze aanwezigheid in New York aantoont dat we vastbesloten zijn om aan de strijd tegen de opwarming van de aarde bij te dragen door middel van klimaat- en energieactieplannen op lokaal niveau.”

De burgemeester van Lissabon, Fernando Medina (PT/PSE) , verklaarde: “We zien elke dag hoe we door de klimaatverandering op de proef worden gesteld. Een van onze prioriteiten is SDG 13, d.w.z. de dringende oproep tot klimaatactie. In Lissabon, de Europese Groene Hoofdstad 2020, zetten we ons sterk in voor mobiliteit door het openbaarvervoerssysteem te verbeteren, voor natuurvriendelijke oplossingen door bijv. groene infrastructuur aan te leggen, en voor energie-efficiëntie door LED-lampen in verkeerslichten te gebruiken en zonnepanelen in gemeentelijke gebouwen. We moeten nu samen de handen uit de mouwen steken.”

De burgemeester van Mannheim, Peter Kurz (DE/PSE) , betoogde dat “ de SDG-topontmoeting een uitgelezen mogelijkheid is om onze duurzame ontwikkeling verder te stimuleren. Willen we onze welvaart en onze natuurlijke hulpbronnen in stand houden, dan zullen wij Europeanen flink aan de weg moeten timmeren. Het komt erop aan dat we een alomvattend duurzaamheidsbeleid voeren dat tegelijkertijd de sociale samenhang, de economische ontwikkeling en de bestrijding van armoede ten goede komt.”

Kata Tűttö (HU/PSE) , lid van het bestuur van het 12e district van Boedapest, zei: “ Honderdduizenden kinderen in de hele wereld gaan deze week spijbelend de straat op en roepen dat we achteloos met hun toekomst omspringen. Ze eisen dat we nú actie ondernemen. Steden kunnen voor verandering zorgen en de transitie een impuls geven. Ik roep alle lokale politici dan ook om zich bij de strijd aan te sluiten!

André Viola (FR/PSE) , voorzitter van de raad van het departement Aude, merkte op: “ Bij de SDG’s gaat het niet alleen om milieu en klimaat. Ze betreffen een mondiale agenda om “niemand uit te sluiten”. We staan voor gemeenschappelijke uitdagingen, dus moeten we ook gedeelde oplossingen zoeken. De erkenning dat een “lokale aanpak van de SDG’s” geboden is, toont aan dat er voor lokale en regionale overheden op dit gebied een sleutelrol is weggelegd. Als eerste stap om de SDG’s lokaal invulling te geven, hebben we in de raad van het departement Aude besloten om al ons overheidsbeleid op het bereiken van de SDG’s te richten .”

Anders Knape (SE/EVP) , lid van de gemeenteraad van Karlstad en voorzitter van het Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa, zei: “Een samenleving met meer gendergelijkheid is een voorwaarde om de doelstellingen van Agenda 2030 te kunnen verwezenlijken. Belangrijk is dat gendergelijkheid (doelstelling 5) wordt geïntegreerd in de implementatie van de andere 16 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.” Hij heeft dit naar voren gebracht in een vergadering met Åsa Regner, adjunct-directeur van de Vrouwenorganisatie van de VN (UN Women) in New York.

Op de laatste ENVE-vergadering zei Cor Lamers (NL/PSE) , voorzitter van de ENVE-commissie en burgemeester van Schiedam: “ Het klimaat moet in ons beleid centraal komen te staan . We moeten op alle niveaus samenwerken bij de aanpak van de verschillende transities: energie, mobiliteit, voedsel, enz. En we moeten de burgers bij het doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen betrekken .”

Er waren ook andere CvdR-leden in New York aanwezig, zoals Raffaele Cattaneo (IT/EVP) , lid van de regionale regering van Lombardije, en François Decoster (FR/RE) , burgemeester van Saint-Omer.

Tijdens het SDG-forum van lokale en regionale overheden zijn er door leden o.m. maatregelen gepresenteerd om vaart te zetten achter de SDG’s.

Afgelopen juni heeft het CvdR een advies goedgekeurd van Michele Emiliano (IT/PSE) , voorzitter van de regioraad van Apulië, met daarin een reeks aanbevelingen voor Europa om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Achtergrondinformatie

Lees hier de ‘Top 5 takeaways for cities and regions from the UN Climate Action Summit’ (door ICLEI).

Lees hier de verklaring van voorzitter Karl-Heinz Lambertz over klimaatbeleid (gepubliceerd op 23 september 2019).

Europa zal zonder zijn steden en regio's in 2050 niet klimaatneutraal zijn.

De Europese Week van regio’s en steden van dit jaar (7-10 oktober) telt meer dan 50 evenementen die verband houden met de energietransitie, de bestrijding van de klimaatverandering, biodiversiteit en de circulaire economie. Bekijk hier het programma.

Klik hier voor de agenda van de komende plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s (8-9 oktober).

Lees hier het laatste nieuws van de commissie ENVE.

Contact: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-GIVE-A-BOOST-TO-CLIMATE-ACTION-IN-NEW-YORK.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022