Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Circular Berlin, Leuven2030 en de stad Lousada op de shortlist voor de Transformative Action Award 2019  
De prijsuitreiking vindt plaats op 21 november in het Europees Comité van de Regio’s. De winnaar ontvangt 10 000 EUR om een nieuwe transformatieve actie op te zetten in zijn/haar gemeente, stad of regio.

De projecten Circular Berlin (Duitsland), Leuven2030 (België) en de stad Lousada (Portugal) zijn de finalisten op de shortlist van de Transformative Action Award 2019 (prijs voor transformatiemaatregelen).

De prijs wordt nu voor het derde jaar uitgereikt aan projecten die de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen, de klimaatovereenkomst van Parijs en de sociaal-culturele, sociaal-economische en technologische transformatie van samenlevingen bevorderen aan de hand van de 15 stappen die zijn aangegeven in de verklaring van Baskenland .

“De prijs beloont steden en gemeenten die de ambitie koesteren om duurzame gemeenschappen tot stand te brengen” , aldus Karl Heinz-Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's. “Daarmee wordt een duidelijk signaal gegeven dat lokale democratie en betrokkenheid van de burgers de drijvende kracht zijn achter een duurzame toekomst” , voegde hij daaraan toe.

De volgende projecten dingen thans mee om uitgeroepen te worden tot “Transformatieve actie van het jaar 2019”:

Circular Berlin , dat de circulaire economie in de Duitse hoofdstad bevordert, door platforms op te zetten voor mobilisatie en kennisuitwisseling, alsook voor ondersteuning van lokale actoren via samenwerking;

Leuven2030 , dat alle lokale stakeholders samenbrengt rond de opstelling van een alomvattend stappenplan voor een koolstofneutrale toekomst, waarbij ook een innovatief governancemodel wordt uitgewerkt voor de tenuitvoerlegging daarvan; en

de stad Lousada , die milieu-educatie inzet om milieuvriendelijke praktijken te bevorderen, en inspiratie en steun aan te reiken voor alternatieve manieren om beschermingsgebieden en werkgelegenheidskansen te creëren, waarbij lokale burgers weer voeling krijgen met hun rurale omgeving.

“Ik wil graag alle finalisten feliciteren, alsook allen die zich voor de prijs van dit jaar kandidaat hebben gesteld” , aldus Cor Lamers (NL/EVP) , burgemeester van Schiedam, jurylid en voorzitter van de CvdR-commissie ENVE. “Het is bemoedigend om zo’n groot aantal sterke kandidaten te zien. Elke finalist laat zien welke lokale, innovatieve en inspirerende stappen steden, gemeenten en maatschappelijke organisaties zetten om de klimaatverandering aan te pakken, onze planeet in stand te houden en te herstellen, onze economie meer circulair en onze burgers gezonder te maken. Dergelijke projecten veranderen onze samenlevingen ten goede” , voegde hij eraan toe.

Onder de 40 sterke kandidaten kreeg het project van de stad Umeå (Zweden) ook een speciale vermelding van de jury voor de transformatieve actie waarbij een openbare bibliotheek voor sportuitrusting, speelgoed en vrijetijdsartikelen werd opgezet.

“Umeå verdient bijzondere erkenning voor de inspirerende en bemoedigende transformatieve actie waardoor kinderen economische barrières voor deelname aan culturele activiteiten kunnen overwinnen, inclusie wordt bevorderd, de lokale gemeenschap wordt ondersteund en versterkt, terwijl tegelijkertijd de impact op het milieu vermindert” , aldus Wolfgang Teubner, jurylid en regionaal directeur van ICLEI Europe.

De prijsuitreiking vindt plaats op 21 november 2019 in het Europees Comité van de Regio's (CvdR). De winnaar ontvangt 10 000 EUR om een nieuwe transformatieve actie op te zetten in zijn/haar stad, regio of gemeente.

De winnaar ontvangt tevens een trofee, mag zijn/haar project “Transformatieve actie van het jaar 2019” noemen, en krijgt gratis toegang tot alsook een presentatie tijdens Mannheim2020 , een Europese conferentie die een platform biedt dat steden en stedelijke belanghebbenden wil inspireren, activeren en ertoe verbinden om duurzaamheid naar een hoger plan te tillen. Van 30 september tot en met 2 oktober 2020 zullen in Mannheim meer dan 800 deelnemers en 100 sprekers bijeenkomen, waarbij de conferentie als interface zal fungeren tussen de Europese Unie en duurzaamheidsacties op lokaal niveau.

Klik hier voor meer informatie over de finalisten.

Achtergrond

De Transformative Action Award (prijs voor transformatiemaatregelen) wordt gezamenlijk georganiseerd door ICLEI (Lokale overheden voor duurzaamheid), Baskenland en de stad Aalborg (Denemarken) en wordt gesteund door het Europees Comité van de Regio's en de Europese Investeringsbank.

ICLEI Europe – Lokale overheden voor duurzaamheid is een internationaal netwerk van meer dan 1 750 lokale en regionale overheden die zich inzetten voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Actief in meer dan 100 landen, beïnvloedt ICLEI het duurzaamheidsbeleid en stimuleert het lokale actie voor koolstofarme, op de natuur gebaseerde, rechtvaardige, veerkrachtige en circulaire ontwikkeling. Leden en het team van deskundigen van ICLEI werken samen via uitwisseling onder gelijken, partnerschappen en capaciteitsopbouw om systemische veranderingen tot stand te brengen met het oog op stedelijke duurzaamheid.

In de verklaring van Baskenland worden nieuwe manieren geschetst om productieve, duurzame en veerkrachtige steden en gemeenten in een leefbaar en inclusief Europa te creëren. Het document heeft tot doel de sociaal-culturele, sociaal-economische en technologische transformatie te ondersteunen en te versnellen. De verklaring van Baskenland is na het handvest van Aalborg (1994) en de verbintenissen van Aalborg Commitments (2004) de volgende stap op weg naar lokale duurzaamheid. In de verklaring wordt benadrukt dat ambitieuze lokale leiders buiten de geijkte kaders moeten denken alsook innovatieve manieren moeten vinden om met het maatschappelijk middenveld samen te werken en de economische, ecologische en sociale uitdagingen het hoofd te bieden. Tegelijkertijd is het daarbij van belang dat duurzame oplossingen worden gevonden die de economische waarde ten voordele van de lokale bevolking verhogen.

Het Europees platform voor duurzame steden werd gelanceerd in 2016, aansluitend bij de 8e Europese conferentie over duurzame steden en gemeenten in Baskenland. Het wordt ondersteund door de stad Aalborg (Denemarken), Baskenland en ICLEI-Europe en is vooral gericht op de follow-up van de verklaring van Baskenland , waarin de belangrijkste resultaten van de 8 e Europese conferentie over duurzame steden en gemeenten zijn vervat. De 9 e Europese conferentie over duurzame steden en gemeenten zal van 30 september tot 2 oktober 2020 in Mannheim (Duitsland) worden gehouden.

Zie ons Flickr-album voor een selectie van te downloaden foto’s van de prijsuitreiking van de Transformative Action Award 2018.

ICLEI-contactpersoon: robert.morrow@iclei.org

Contactpersoon bij het CvdR: david.crous@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIRCULAR-BERLIN-LEUVEN2030-AND-THE-CITY-OF-LOUSADA-SHORTLISTED-FOR-THE-2019-TRANSFORMATIVE-ACTION-AWARD.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIRCULAR-BERLIN-LEUVEN2030-AND-THE-CITY-OF-LOUSADA-SHORTLISTED-FOR-THE-2019-TRANSFORMATIVE-ACTION-AWARD.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIRCULAR-BERLIN-LEUVEN2030-AND-THE-CITY-OF-LOUSADA-SHORTLISTED-FOR-THE-2019-TRANSFORMATIVE-ACTION-AWARD.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIRCULAR-BERLIN-LEUVEN2030-AND-THE-CITY-OF-LOUSADA-SHORTLISTED-FOR-THE-2019-TRANSFORMATIVE-ACTION-AWARD.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIRCULAR-BERLIN-LEUVEN2030-AND-THE-CITY-OF-LOUSADA-SHORTLISTED-FOR-THE-2019-TRANSFORMATIVE-ACTION-AWARD.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023