Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Een andere werkwijze voor de EU: ‎ Regionale parlementen lanceren een initiatief om hun rol in de EU-wetgeving te versterken  
Europees Comité van de Regio’s wil in de regio’s debatten coördineren over het wetgevingsproces in de EU

Het Europees Comité van de Regio's ( CvdR ) en de Conferentie van Europese regionale wetgevende parlementen ( CALRE ) hebben vandaag het startsein gegeven voor een proefproject om de regionale parlementen met wetgevende bevoegdheden meer bij het wetgevingsproces van de EU te betrekken.

Het initiatief "Input uit politieke debatten in regionale parlementen" ging vandaag van start tijdens de 9 e Subsidiariteitsconferentie in de Italiaanse Senaat in Rome. Thema's uit regionale debatten in heel Europa zullen worden gebruikt als bijdrage aan het wetgevingsproces van de EU in een vroeg stadium van de opstelling van het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie. Het Comité - de EU-assemblee van lokale en regionale overheden - houdt toezicht op het project, verzamelt de bijdragen en zorgt zo voor de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, waarbij besluiten zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen, terwijl de EU alleen optreedt als dat doeltreffender wordt geacht dan op nationaal, regionaal of lokaal niveau.

De voorzitter van het Comité, Karl-Heinz Lambertz , die tevens voorzitter is van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap van België, zei hierover: "Dit initiatief is het startschot voor de vroegtijdige betrokkenheid van de regionale parlementen bij de EU-beleidsvorming. Dit project komt op een uitgelezen moment, net voor de EU haar conferentie over de toekomst van Europa start om opnieuw aansluiting te vinden bij de burgers. We moeten het effect van alle EU-wetgeving maximaliseren door het juiste bestuursniveau — met inbegrip van de niveaus die het dichtst bij de burgers staan, de regio's en steden — bij de beleidsvorming te betrekken, zodat dit een impact heeft op het dagelijks leven. Het resultaat van deze regionale parlementaire debatten zal met de Europese Commissie worden gedeeld en bijdragen tot de toekomstige beleidsvorming. Het gaat niet om minder Europa, maar om een doeltreffend Europa dat resultaten oplevert en waar burgers op de eerste plaats komen.”

De voorzitter van de Italiaanse Senaat, Maria Elisabetta Alberti Casellati , opende de conferentie en benadrukte hoe urgent het is dat de Europese Unie en haar lidstaten adequaat reageren op de verzoeken van de burgers om in EU-besluiten meer gewicht in de schaal te leggen.

Het initiatief werd gesteund door Antonio Tajani , voorzitter van de Commissie constitutionele zaken van het Europees Parlement: "Het proefproject gaat in de goede richting en is gericht op een grotere betrokkenheid van de regionale parlementen bij de besluitvorming van de EU. De rol van de regio's is van vitaal belang voor de uitvoering van het EU-beleid, van landbouw tot toerisme en van vervoer tot gezondheid. De regionale raadsleden zouden deel moeten uitmaken van de komende conferentie over de toekomst van Europa, die volgend jaar door voorzitter Von der Leyen bijeen zal worden geroepen. Alleen door democratisch gekozen vertegenwoordigers bij de zaak te betrekken kunnen we de EU-instellingen dichter bij de burgers brengen", zei hij.

Deze prioriteit wordt volledig onderschreven door de coördinator van de Italiaanse vereniging van voorzitters van de regionale raden, Rosa D'Amelio : : “De Italiaanse en Europese regionale wetgevende vergaderingen zijn bereid met hun ervaring bij te dragen aan een conferentie over de toekomst van Europa die, indien goed opgezet, een Europese openbare ruimte zou kunnen vertegenwoordigen, een agora om opnieuw te beginnen".

Barbara Duden, voorzitter van de CvdR-commissie CIVEX in het Europees Comité van de Regio’s en lid van de gemeenteraad van Hamburg, zei: “De centrale rol van de lokale en regionale overheden bij het vormgeven van actieve subsidiariteit, die de meerwaarde van gemeenschappelijke handel op EU-niveau benadrukt, wordt steeds duidelijker, en onze institutionele partners erkennen dit. We moeten er daarom voor zorgen dat het constructieve politieke debat over de vraag welke kwesties het beste kunnen worden geregeld op welk niveau, niet wordt vervangen door starre regels (zoals het zogenaamde "one-in-one-out-beginsel") die geen recht doen aan de complexiteit van de kwestie.”

Roberto Ciambetti, voorzitter van de regioraad van Veneto en vicecoördinator van de Italiaanse conferentie van voorzitters van de regionale parlementen, zei: "Onze boodschap is dat er geen enkel besluit mag worden genomen zonder de betrokkenheid van de Europese regio's en regionale parlementen. We worden gevraagd om 70 % van de Europese wetgeving uit te voeren, maar niet om ze te formuleren: als de Unie zo het democratisch tekort wil oplossen, is ze weer op de verkeerde weg. Het Comité van de Regio's is een niet weg te denken schakel tussen gebieden en instellingen van de Unie, maar zijn effectieve deelname aan het besluitvormingsproces van de EU moet op passende wijze worden gewaarborgd.”

De inbreng van de regionale parlementen tijdens dit project zal worden gebruikt om bij te dragen aan de vroege fase van de EU-besluitvorming. Alle regionale parlementen van de EU met wetgevende bevoegdheid zijn welkom om deel te nemen aan het project en dienen voor 24 januari 2020 contact op te nemen met het CALRE-secretariaat ( calre2020@parcan.es ). Deelnemende parlementen zullen kort na de sluitingsdatum worden geselecteerd voor de debatten, die naar verwachting tussen 1 maart en 15 mei 2020 zullen plaatsvinden.

Het initiatief vormt een aanvulling op het in 2019 door het CvdR gestarte project Regionale Hubs (RegHubs), waarbij 36 regio's de doeltreffendheid beoordelen van een aantal actuele EU-beleidsmaatregelen, zoals openbare aanbestedingen en luchtkwaliteit.

Informatie voor journalisten/redacteurs:

De subsidiariteitsconferentie wordt om de twee jaar geleid door het Europees Comité van de Regio's en is bedoeld om de interinstitutionele subsidiariteitsmonitoring kracht bij te zetten en tot een echte dialoog te komen tussen alle partners die betrokken zijn bij de monitoring van de subsidiariteit. Het evenement in Rome is de negende van deze conferenties, die elk in een andere lidstaat zijn gehouden.

Subsidiariteit zorgt ervoor dat de EU bij de aanpak van bepaalde kwesties uitsluitend kan optreden als zij doeltreffender is dan het nationale, regionale of lokale niveau. Het gaat erom ervoor te zorgen dat alle acties van de EU voldoende meerwaarde opleveren.

Het concept van actieve subsidiariteit is een nieuwe werkwijze die de traditionele benadering van subsidiariteit naar een hoger niveau tilt. Zij moedigt alle institutionele, nationale en subnationale actoren aan om constructief bij te dragen aan de verbetering van de meerwaarde van de EU-wetgeving gedurende de gehele beleidscyclus. Deze aanpak is voorgesteld door het CvdR binnen de taskforce inzake subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden , die in november 2017 door de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, onder voorzitterschap van vicevoorzitter Frans Timmermans, is opgericht. Het concept actieve subsidiariteit is in oktober 2018 opgenomen in de mededeling van de Europese Commissie over de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid.

Contactpersoon:

Pierluigi Boda

Tel. +32 473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

Tel. +32 2 282 2566

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
De gemeente Michałowo en haar inwoners krijgen de burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor hun hulp aan vluchtelingen aan de grens met Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHANGING-THE-WAY-THE-EU-WORKS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023