Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Kanselier Merkel en Commissievoorzitter von der Leyen bespreken de agenda voor het herstel na het coronavirus met regio's en steden  

De Duitse kanselier Angela Merkel en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zullen op 12 en 13 oktober in het Europees Comité van de Regio's de reactie van de Europese Unie op de coronapandemie bespreken. - De EU-assemblee van lokale en regionale politici zal ook debatteren met de president en de vicepresident van de Europese Investeringsbank, Werner Hoyer en Lilyana Pavlova . Er wordt ook van gedachten gewisseld met vier commissarissen: Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor de Europese Green Deal; Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en Hervorming; Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie; en Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale rechten.

De zitting biedt de leden van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) de gelegenheid om de potentiële bijdrage van de EU aan de lokale en regionale herstelinspanningen te beoordelen en het herstelpakket en de langetermijnbegroting van de EU te bespreken.

De debatten worden gevoed aan de hand van een brede enquête van het CvdR over de gevolgen van de pandemie voor de gezondheid, de economie en de gemeenschappen in de regio's en steden van de EU. De enquête, de eerste jaarlijkse regionale en lokale barometer , is gebaseerd op feedback die is verzameld via door het CvdR beheerde mechanismen, op een onderzoek naar de subnationale financiën dat samen met de OESO is uitgevoerd en op studies van EU-agentschappen. Hiertoe behoort ook de eerste opiniepeiling sinds de pandemie waarin het vertrouwen van het publiek in de lokale, regionale en nationale overheden in de hele EU, alsook het vertrouwen in de EU wordt onderzocht. De 26 000 door Kantar ondervraagden kregen ook de vraag voorgelegd of zij vinden dat steden en regio's voldoende invloed hebben op de besluiten die op EU-niveau worden genomen en, zo niet, op welke gebieden zij willen dat de lokale en regionale overheden meer invloed hebben.

Apostolos Tzitzikostas (EL/EVP), voorzitter van het Europees Comité van de Regio's en gouverneur van Centraal-Macedonië, zei: "De allereerste jaarlijkse regionale en lokale barometer laat enkele gebieden zien waarop de EU haar steun aan regio's, steden en dorpen moet toespitsen. Hij benadrukt hoe de pandemie de regionale sociaaleconomische verschillen vergroot en de financiën van de lokale en regionale overheden enorm onder druk zet. Onze speciaal in opdracht gegeven opiniepeiling toont het volgende aan: de beste manier om de EU dichter bij de mensen te brengen en vertrouwen in de Europese politici op te bouwen is volgens de burgers dat alle bestuursniveaus - lokaal, regionaal, nationaal en Europees - beter samenwerken.”

De jaarlijkse regionale en lokale barometer (#EURegionalBarometer) valt samen met de Europese Week van regio’s en steden (#EURegionsWeek), die gezamenlijk wordt georganiseerd door het CvdR en de Europese Commissie. De 18e editie van de #EURegionsWeek wordt op 12 oktober officieel geopend door commissaris Elisa Ferreira en voorzitter Tzitzikostas. Commissaris Ferreira zal op 13 oktober ook deelnemen aan een burgerdialoog.

Dit jaar is de Europese week van regio’s en steden (#EURegionsWeek) gespreid over drie weken en zal zij voornamelijk online worden gehouden. Het blijft het grootste door de EU georganiseerde evenement, met 800 partners en meer dan 9000 geregistreerde deelnemers. Door de EU gefinancierde projecten die blijk geven van bijzondere uitmuntendheid en nieuwe benaderingen van regionale ontwikkeling worden op 14 oktober in het zonnetje gezet tijdens de prijsuitreiking van de RegioStars , waarbij vijf winnaars uit een shortlist van 25 worden geselecteerd.

In de loop van de drie dagen (12-14 oktober) van de CvdR-zitting zullen de CvdR-leden ook 26 afzonderlijke onderdelen van de EU-wetgeving behandelen en aanbevelingen goedkeuren die elk een bijdrage kunnen leveren aan de inspanningen van de EU voor herstel.

BELANGRIJKSTE DEBATTEN

 • 12 oktober, 11 uur : debat over de jaarlijkse lokale en regionale barometer, met Ursula von der Leyen , voorzitter van de Europese Commissie, en vicevoorzitter Maroš Šefčovič
 • 12 oktober, 14.30 uur : debat over cohesie en officiële opening van de 18e #EURegionsWeek, met Elisa Ferreira , commissaris voor Cohesie en Hervorming
 • 13 oktober, 9 uur : debat over de Green Deal, met Frans Timmermans , uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, commissaris voor de Europese Green Deal
 • 13 oktober, 14.30 uur : debat over het Duitse voorzitterschap, met Angela Merkel , bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland
 • 14 oktober, 10 uur : debat over fondsen en herstel, met Werner Hoyer , president van de Europese Investeringsbank, en Lilyana Pavlova , vicepresident van de Europese Investeringsbank
 • 14 oktober, 11.30 uur : EU-aangelegenheden voor lokale en regionale overheden
 • 14 oktober, 14.30 uur : debat over veerkracht en herstel, met Paolo Gentiloni , commissaris voor Economie
 • 14 oktober, 15.30 uur : debat over sociale zaken, met Nicolas Schmit , commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale rechten

ADVIEZEN TER GOEDKEURING

 • Het REACT-EU-pakke t Rapporteur: Mieczyslaw Struk (PL/EVP), voorzitter van het regiobestuur van Pommeren
 • Europees herstelplan: Faciliteit voor herstel en veerkracht en instrument voor technische ondersteuning Rapporteur: Christophe Rouillon (FR/PSE), burgemeester van Coulaines
 • Grensoverschrijdende gezondheidszorg Rapporteur: Karsten Uno Petersen (DK/PSE), lid van de regioraad van Zuid-Denemarken
 • Een Europees mechanisme voor noodsituaties op gezondheidsgebied Rapporteur: Birgitta Sacrédeus (SE/EVP), lid van de provincieraad van Dalarna
 • EU4Health-programma Rapporteur: Nathalie Sarrabezolles (FR/PSE), voorzitter van de raad van het departement Finistère
 • De rol van het cohesiebeleid van de EU bij het bevorderen van slimme en innovatieve economische veranderingen in de regio’s in het licht van de coronacrisis Rapporteur: Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland
 • Een versterkt Uniemechanisme voor civiele bescherming Rapporteur: Alberto Cirio (IT/EVP), voorzitter van het regiobestuur van Piemonte
 • Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities Rapporteur: Anne Karjalainen (FI/PSE), lid van de gemeenteraad van Kerava
 • Gelijkwaardige levensomstandigheden – een gemeenschappelijke taak voor alle bestuursniveaus in Europa Rapporteur: Bernd Lange (DE/EVP), voorzitter van de districtsraad van Görlitz
 • Lokale en regionale overheden in permanente dialoog met de burgers Rapporteur: Declan McDonnell (IE/EA), lid van de gemeenteraad van Galway
 • Een nieuwe industriestrategie voor Europa Rapporteur: Jeannette Baljeu (NL/ Renew Europe), lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland)
 • EU-strategie voor kleine en middelgrote ondernemingen Rapporteur: Eddy van Hijum (NL/EVP), lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel
 • Verslag inzake de belemmeringen voor de interne markt en het actieplan voor de handhaving van de interne markt Rapporteur: Tadeusz Truskolaski (PL/EA), burgemeester van Białystok
 • Het Regionaal innovatiescoreboard en de impact ervan op het regionale plaatsgebonden beleid Rapporteur: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), directeur-generaal Extern Optreden van de regering van Navarra
 • Een Unie van gelijkheid: strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 Rapporteur: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PSE), minister-president van de autonome regio La Rioja
 • Uitdagingen voor de lokale democratie in de Westelijke Balkan Rapporteur: Nikola Dobroslavić (HR/EVP), prefect van de provincie Dubrovnik-Neretva
 • Het Europees Klimaatpact Rapporteur: Rafał Trzaskowski (PL/EVP), burgemeester van Warschau
 • De vernieuwing van het Handvest van Leipzig betreffende duurzame Europese steden Rapporteur: Juan Espadas Cejas (ES/PSE), burgemeester van Sevilla
 • Biodiverse steden en regio’s na 2020 op de CBD COP 15 van de VN en in de volgende EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 Rapporteur: Roby Biwer (LU/PSE), lid van de gemeenteraad van Bettembourg
 • Een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen in de context van de eilanden van het Middellandse Zeegebied Rapporteur: Francina Armengol i Socias (ES/PSE), minister-president van de Balearen
 • Nieuw actieplan voor de circulaire economie Rapporteur: Tjisse Stelpstra (NL/ECR), lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe
 • Een strategie voor de digitale toekomst van Europa en een Europese datastrategie Rapporteur: Mark Weinmeister (DE/EVP), staatssecretaris van Europese Zaken, deelstaat Hessen
 • Kunstmatige intelligentie – Een Europese benadering op basis van excellentie en vertrouwen Rapporteur: Guido Rink (NL/PSE), wethouder Emmen
 • Europees Jaar van de spoorwegen Rapporteur: Jaroslaw Piotr Stawiarski (PL/ECR), voorzitter van het provinciebestuur van Lublin
 • Demografische veranderingen: voorstellen voor het meten en aanpakken van de negatieve gevolgen ervan in de Europese regio’s Rapporteur: János Ádám Karácsony (HU/EVP), lid van de gemeenteraad van Tahitótfalu

Praktische informatie:

Contact :

PresseCdr@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CHANCELLOR-MERKEL-AND-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-TO-DISCUSS-CORONAVIRUS-RECOVERY-AGENDA-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023