Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Breedbandplatform: steden en regio's bundelen hun krachten met de Commissie om de digitale kloof te verkleinen  

De Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) hebben vandaag een gezamenlijk platform opgezet om snel breedband naar alle Europese regio’s te brengen, met inbegrip van plattelands- en dunbevolkte gebieden met onvoldoende marktgestuurde ontwikkeling. De eerste bijeenkomst van het breedbandplatform vond plaats te Brussel in aanwezigheid van de commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, Mariya Gabriel, CvdR-voorzitter Karl-Heinz Lambertz en lokale en regionale politici uit EU-lidstaten.

Doel van het nieuwe platform is bij te dragen aan de introductie van sneller, beter en duurzaam snel breedband in alle Europese regio’s en de digitale kloof die het gevolg is van geografische locatie of marktfalen te overbruggen. Op dit platform werden onderwerpen besproken als governance, beleids- en technologische keuzes, het regelgevend kader en financiële mogelijkheden. Tijdens de constituerende vergadering was er bijzondere aandacht voor het WiFi4EU-initiatief dat in gratis draadloze connectiviteit wil voorzien in alle openbare ruimten in Europa.

Volgens CvdR-voorzitter Karl-Heinz Lambertz is snelle breedbandconnectiviteit een hoeksteen van de Europese digitale interne markt en absoluut noodzakelijk voor het concurrentievermogen op mondiaal niveau, bijv. op het gebied van e-handel. Dit platform moet de samenwerking tussen Europese Commissie, lokale en regionale overheden, deskundigen en belanghebbenden verbeteren, teneinde obstakels voor investeringen in de uitrol van breedband in kaart te brengen en financieringsmogelijkheden te ontwikkelen via EU-programma’s en innovatieve publiek-private partnerschappen.

Mariya Gabriel , EU-commissaris voor Digitale Economie en Samenleving, stelde dat er alleen sprake kan zijn van breedbanddekking als de man in de straat er ook volledig bij wordt betrokken. De regio’s moeten hun zegje kunnen doen zodat het duidelijk wordt wat hun reële investeringsbehoeften zijn. We moeten weten met welke obstakels ze worden geconfronteerd en hoe de Commissie kan helpen om deze aan te pakken. Het breedbandplatform met het Europees Comité van de Regio’s zal van groot nut zijn om beleidsmakers waardevolle en onderbouwde input over de realiteit in het veld te verschaffen. Dit bottom-upproces zal ervoor zorgen dat de Europese regio’s de ontwikkeling van hun connectiviteit zelf in handen zullen willen nemen, aldus de commissaris.

Het breedbandplatform voorziet in een regelmatige politieke dialoog tussen de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio's. De deelnemers, waaronder 12 CvdR-leden, zullen tweemaal per jaar bijeenkomen om te discussiëren over verschillende kwesties i.v.m. de uitrol van breedband: beleid en governance, technologiekeuzes, financieringsbronnen, regelgevend kader.

Kieran McCarthy (IE/EA), gemeenteraadslid van Cork, die aan de eerste bijeenkomst heeft deelgenomen, stelde dat lokale en regionale overheden innovatie en concurrentievermogen in de data-economie kunnen bevorderen door middel van op maat gesneden oplossingen aan de vraag- en aanbodzijde, met inbegrip van breedbandverbindingen, digitale economie, e-inclusie en e-overheid. Kansarme gebieden hebben echter vaak niet de basisinfrastructuur noch de deskundigheid die nodig zijn voor de totstandbrenging van een digitale data-economie. Via dit platform wisselen wij onze beste praktijken uit en bieden wij oplossingen om iedereen te helpen toegang te krijgen tot de Europese digitale eengemaakte markt, aldus het CvdR-lid.

McCarthy stelde het CvdR-advies over de Totstandbrenging van een Europese data-economieop, dat woensdag werd goedgekeurd en waarin de Commissie wordt verzocht lokale en regionale overheden in dit verband te ondersteunen door de Europese structuur- en investeringsfondsen prioritair te gebruiken voor digitale infrastructuur in alle Europese regio’s. In het advies van McCarthy wordt er tevens op gewezen dat gegevensverzameling voor lokale en regionale overheden en bedrijven een enorm potentieel heeft op diverse gebieden, variërend van gezondheid, milieu, voedselveiligheid, klimaat en hulpbronnenefficiëntie tot energie, intelligente vervoerssystemen en slimme steden en regio’s.

Contact:
Lauri Ouvinen
Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

De sociale en economische samenhang loopt gevaar als afgelegen gebieden worden veronachtzaamd in het beleid van de EU
De sociale en economische samenhang loopt gevaar als afgelegen gebieden worden veronachtzaamd in het beleid van de EU
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM.ASPX

Europa heeft een sterker, modern en vereenvoudigd cohesiebeleid nodig om toenemende ongelijkheid te bestrijden
Europa heeft een sterker, modern en vereenvoudigd cohesiebeleid nodig om toenemende ongelijkheid te bestrijden
12.10.2022