Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europa dichter bij de burger brengen: ‎ Europees Comité van de Regio’s stelt drie prioriteiten vast voor de periode 2020-2025  

1) Het democratisch model van de EU opnieuw bekijken zodat het beter aansluit bij de rol en de verantwoordelijkheden van de regionale en lokale overheden

2) Het hoofd bieden aan maatschappelijke veranderingen zoals wereldwijde pandemieën, de digitale en groene revolutie en demografische veranderingen

3) De cohesie bevorderen en hiervan het uitgangspunt maken voor al het EU-beleid

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) heeft op 2 juli een resolutie aangenomen waarin het zijn drie prioriteiten voor de komende vijf jaar uiteenzet. De politieke assemblee wil de Europese Unie veerkrachtiger, duurzamer en samenhangender maken door de betrokkenheid van regio’s en steden bij de beleidsvorming en -uitvoering van de EU te versterken.

1) Democratie en de toekomst van de Europese Unie

De eerste prioriteit is om de EU nog dichter bij de burgers te brengen met de hulp van regionale en lokale politici. Alle EU- en nationale besluiten moeten zo dicht mogelijk bij de burgers worden genomen, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel. Het Comité zal er ook op blijven letten dat toekomstige EU-wetgeving de administratieve lasten en uitvoeringskosten voor regio’s, steden, gemeenten en dorpen vermindert.

2) De uitbouw van weerbare lokale en regionale gemeenschappen

De tweede prioriteit richt zich op de huidige uitdagingen waar dorpen, steden en regio’s voor staan: het beheersen van de pandemie en de groene, digitale en demografische transformatie, met inbegrip van migratiestromen. Deze uitdagingen kunnen alleen met succes worden aangepakt als alle lokale gemeenschappen in Europa weerbaarder worden.

3) Plaatsgebonden EU-beleid

De derde prioriteit benadrukt de waarde van cohesie als fundamenteel uitgangspunt van al het EU-beleid. De les die uit de COVID-19-crisis moet worden getrokken, is dat cohesie meer is dan geld alleen: het is een waarde die leidt tot duurzame economische groei, op lange termijn werkgelegenheid creëert en zorgt voor plaatsgebonden beleidsoplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van de burgers.

Lees hier de brochure over de prioriteiten van het Comité voor de komende vijf jaar .

Apostolos Tzitzikostas (EL/EVP), gouverneur van Centraal-Macedonië en sinds februari voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, zei : “De één miljoen lokale en regionale gekozen politici zijn zowel het fundament als het vangnet van Europa. Wij staan in de frontlinie om de burgers te helpen de ergste crisismomenten te boven te komen en het herstel in goede banen te leiden. De recente pandemie heeft aangetoond dat alle bestuursniveaus beter moeten samenwerken om oplossingen te bieden die het leven van onze burgers veiligstellen en verbeteren. Het tweedimensionale model van Europa, gebaseerd op de EU-instellingen en de nationale regeringen, is op zijn grenzen gestuit. De EU moet haar constructie vernieuwen en in een driedimensionale vorm gieten om de rol van de lokale en regionale overheden in de besluitvorming van de EU volledig tot uiting te laten komen. Dit is de krachtige boodschap die het CvdR zal overbrengen aan de conferentie over de toekomst van Europa.”

Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE), minister-president van de Azoren en eerste vicevoorzitter van het CvdR, zei: “De komende vijf jaar zal het CvdR het voortouw nemen en de prioriteiten van de steden en regio's voor de toekomst van onze Unie opnieuw bevestigen. We zullen samenwerken met de andere Europese instellingen en met onze Europese, nationale en lokale partners. Onze missie is om de EU dichter bij de steden en regio’s te brengen, dus dichter bij de leefomgeving van de burgers.”

De voorzitters van de vier kleinere fracties hebben de nadruk gelegd op aspecten van de gemeenschappelijke prioriteiten die voor hun leden van bijzonder belang zijn.

François Decoster (FR/Renew Europe), lid van de regionale raad van Hauts-de-France en fractievoorzitter van Renew Europe , zei: "We hebben nu meer dan ooit behoefte aan ambitieuze investeringen. Onze doelstelling is dat de investeringen van de EU, nog meer dan in het verleden, ten goede komen aan lokale economieën, lokale gemeenschappen en het lokale milieu. Dit is een ambitie die alle fracties in het CvdR gemeen hebben. En als liberalen zijn wij in Renew Europe van mening dat dergelijke investeringen moeten en zullen bijdragen tot het waarborgen van een eerlijke, vrije en open samenleving die streeft naar een evenwicht tussen vrijheid, gelijkheid en gemeenschap.”

Władysław Ortyl (PL/ECR), voorzitter van het regiobestuur van de Subkarpaten en leider van de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers , zei: “Wij in de ECR proberen het goede te behouden en te hervormen wat er moet veranderen. De klimaatverandering dwingt ons tot zeer moeilijke beslissingen, dus als ECR-leden zullen we erop hameren dat de overgang naar een groenere economie moet worden ondersteund door adequate financiering, en dat er ruimte moet zijn voor flexibiliteit. Het staat voor ons buiten kijf dat bepaalde elementen van de Green Deal van de EU moeten worden herzien en verbeterd. Als dit niet gebeurt, zou dat aanzienlijke industriële en sociale kosten met zich meebrengen voor onze lokale gemeenschappen.”

Kieran McCarthy (IE/Europese Alliantie), lid van de districtsraad van Cork en voorzitter van de Europese Alliantie , zei hierover: “De Europese Alliantie is een voorvechter van de lokale gemeenschappen en heeft er altijd voor gestreden dat plaatsen die zijn blootgesteld aan risico’s niet achterblijven in het Europese project. Wij zijn blij dat anderen in het Europees Comité van de Regio’s de komende vijf jaar met ons zullen blijven strijden voor de bestaansmiddelen van kleinere steden en gemeenten, plattelands- en eilandgemeenschappen, en dat zij de lokale culturen, ervaringen en levenswijzen als basis voor de vernieuwing van Europa zullen gebruiken. De EU staat voor solidariteit en onze gemeenschappen hebben de beginselen van solidariteit en subsidiariteit hard nodig in deze tijd van grote mondiale uitdagingen. Er is nu meer dan ooit behoefte aan praktische routekaarten voor het oplossen van dergelijke problemen.”

Satu Haapanen (FI/Groenen), lid van de gemeenteraad van Oulu en covoorzitter van de Groenen, zei: “Deze resolutie is, naar wij hopen, een erkenning door alle fracties dat wij snel en collectief op alle vlakken moeten optreden om een op hol geslagen klimaatcatastrofe te voorkomen. De ervaring leert ons dat hoe meer gemeenschappen een groene agenda omarmen, hoe meer economische en sociale voordelen zij zullen realiseren. Daarom dringen we er bij alle lokale leiders op aan de kansen van de Europese Green Deal te grijpen en steden en regio’s rechtstreeks toegang tot de EU-fondsen te geven. De Green Deal moet ook een sociaal akkoord zijn. Wij maken ons grote zorgen over het feit dat jongeren – de generatie die het klimaatbeleid voortstuwt en die het zwaarst zal worden getroffen door de opwarming van de aarde – zoveel te lijden hebben onder de coronacrisis. Wij zijn dan ook blij dat de andere fracties in het CvdR zich bij ons aansluiten om aan te dringen op een sterkere jongerengarantie en op de invoering van een Europese kindergarantie , zodat elk kind dat risico loopt op armoede of sociale uitsluiting toegang heeft tot gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs, gratis onderwijs en opvang voor jonge kinderen, fatsoenlijke huisvesting en adequate voeding.”

Tijdens de volgende zitting van het Comité van de Regio's in oktober zal de resolutie reeds een follow-up krijgen, wanneer president Tzitzikostas de eerste jaarlijkse lokale en regionale barometer zal presenteren: een op feiten gebaseerde beoordeling van kwesties die van bijzonder belang zijn voor de regio’s en gemeenten van de EU. De eerste barometer zal kijken naar de stand van de lokale democratie en de reactie op de COVID-19-pandemie.

De resolutie – getiteld “ Resolutie over de prioriteiten van het Europees Comité van de Regio's voor 2020-2025 – Europa dichter bij de mensen via de dorpen, steden en regio’s ” – is beschikbaar op de website van het CvdR.

Contactpersoon:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023