Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Brexit: onzekerheid troef, regio’s en steden op alles voorbereid  
EU-hoofdonderhandelaar Barnier en CvdR-voorzitter Lambertz sporen lokale en regionale overheden aan om zich voor te bereiden op alle mogelijke scenario's in de brexit-onderhandelingen

De hoofdonderhandelaar voor de Europese Unie heeft gezegd dat de regio’s en steden van de EU overal op voorbereid moeten zijn. De uitkomst van de besprekingen over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is immers hoogst onzeker. Barnier kreeg bijval van de voorzitter van het Europees Comité van de Regio's, vlak voordat het Britse parlement voor uitstel van de brexit-datum stemde.

Terwijl het Lagerhuis zich opmaakte voor een stemming over uitstel van het vertrek van het VK uit de EU, zei de heer Barnier in een toespraak voor de lokale en regionale leiders van de EU op 14 maart: “De EU heeft alles gedaan wat in haar mogelijkheden ligt om het terugtrekkingsakkoord erdoor te krijgen. De impasse kan alleen in het Verenigd Koninkrijk worden opgelost. Het is nu belangrijker dan ooit dat we ons voorbereiden op een “no deal”. Toch hebben we belangrijke lessen geleerd. Ten eerste: we hebben een EU nodig die naar haar burgers luistert. En ten tweede: voor een succesvolle toekomst moet iedereen in de EU samenwerken. We hebben gezien dat het kan.”

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het Europees Comité van de Regio's , zei: “Alle regio’s en steden van de EU moeten in hoogste staat van paraatheid zijn om de impact op hun bevolking en hun economie te beperken, ook al heeft het Britse parlement voor uitstel gestemd. Hoewel de kosten sterk zullen verschillen per regio, kunnen de gevolgen van een chaotische verstoring van de sociale en economische betrekkingen die decennialang zijn opgebouwd gigantisch zijn. We zijn blij dat de heer Barnier heeft besloten om op een van de meest cruciale momenten in het brexit-proces naar het CvdR te komen. Het onderstreept dat samenwerking tussen alle bestuursniveaus in de EU essentieel is om de uitdagingen van de brexit het hoofd te kunnen bieden. Voor ons is het klip en klaar: samen staan we sterker dan alleen, en we moeten ervoor zorgen dat de toekomstige EU meer is dan een markteconomie en voldoende oog heeft voor de sociale behoeften van de burgers.”

Achtergrond

De heer Barnier en voorzitter Lambertz spraken tijdens de Europese Top van regio's en steden , waar leden van het Europees Comité van de Regio's (CvdR) en een honderdtal andere politieke vertegenwoordigers bijeen zijn om te discussiëren over hoe de EU kan worden vernieuwd. De tweedaagse top, die op 14 en 15 maart plaatsvond in Boekarest, resulteerde in een verklaring die naar alle staatshoofden en regeringsleiders zal worden gestuurd in de aanloop naar hun bijeenkomst op 9 mei in Sibiu, waar zij hun inzet voor een EU die meer verenigd, sterker en democratischer is nog eens zullen bevestigen.

Het CvdR heeft twee resoluties aangenomen over de brexit, in maart 2017 en in mei 2018 , waarin het heeft benadrukt dat een harde grens op het eiland Ierland moet worden voorkomen, dat de rechten van burgers moeten worden beschermd en dat de lokale en regionale overheden niet aan hun lot mogen worden overgelaten wanneer zij moeten dealen met de gevolgen van de brexit. Het CvdR is voorstander van een toekomstige relatie met het VK waarin plaats is voor nauwe samenwerking met regio’s, steden, bedrijven en universiteiten. Als voorbereiding op de terugtrekking van het VK heeft het CvdR de zorgen van regio’s en steden kenbaar gemaakt aan de beleidsmakers van de EU, contact onderhouden met verenigingen van lokale overheden in het VK en een intern politiek platform – een interfractiegroep inzake de brexit – voor zijn leden opgericht. Ter informatie van de besluitvormers heeft het CvdR de zorgen van zijn leden in kaart gebracht , samen met Eurochambres de balans opgemaakt van de verwachtingen en voorzorgsmaatregelen van de lokale en regionale overheden en de kamers van koophandel, en opdracht gegeven voor een studie naar de gevolgen van de brexit voor specifieke regio’s en sectoren.

Contact:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BREXIT-FACING-UNCERTAINTIES-REGIONS-AND-CITIES-PREPARE-FOR-ANY-OUTCOME.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023