Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
In het licht van de uitdagingen waar Europa voor staat, zijn de regio’s en steden “bakens van solidariteit, vooruitgang en hoop”  

Sociale ongelijkheid, energiearmoede en de klimaatcrisis kunnen alleen worden bestreden met behulp van regionale en lokale partners, aldus de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Vasco Alves Cordeiro

Nu Europa voor tal van opgaven staat — variërend van de gevolgen van de oorlog tegen Oekraïne tot de klimaat- en energiecrisis — is het volgens de voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), Vasco Alves Cordeiro, tijd om de schijnwerper te richten op het fundamentele werk dat op regionaal en lokaal niveau is verricht om de cohesie van Europa door middel van solidariteit en democratie in stand te houden.

De heer Cordeiro hield zijn jaarlijkse toespraak over de Staat van de regio’s en steden in de Europese Unie ter gelegenheid van de publicatie van het EU-verslag 2022 over de staat van de regio’s en steden door het CvdR. Het verslag bevat de resultaten van de jaarlijkse regionale en lokale barometer, een Europese enquête onder lokale en regionale vertegenwoordigers in de 27 EU-lidstaten over de vraag hoe zij de toekomst van Europa zien en hoe zij de huidige crisis te lijf gaan. 

De oorlog tegen Oekraïne, de langetermijngevolgen van de COVID-19-pandemie en de existentiële dreiging die uitgaat van de klimaatcrisis hebben de Europese Unie onder ongekende druk gezet. Het EU-verslag 2022 over de staat van de regio’s en steden benadrukt hoe regio’s en steden te midden van deze mondiale uitdagingen nog steeds de eerste klappen opvangen.

Voorzitter Cordeiro zei hierover: “De staat van de regio’s en steden kan alleen maar de staat zijn van het leven van de mensen in heel Europa, in al hun verscheidenheid, net zoals de staat van de Europese Unie niet volledig kan worden beoordeeld als we de staat van haar regio’s en steden over het hoofd zien. De verhalen uit heel Europa zijn een krachtige getuigenis van regio’s en steden als bakens van solidariteit, vooruitgang en hoop en hoeders van Europese waarden en beginselen.”

Het verslag bevat ook een reeks aanbevelingen voor EU-beleidsmakers in belangrijke dossiers, zoals de wederopbouw van Oekraïne, maatregelen ter ondersteuning van huishoudens, bedrijven en overheidsdiensten tijdens de energiecrisis of ter voorbereiding van het debat over de toekomst van het cohesiebeleid.

Over de wederopbouw van Oekraïne voegde voorzitter Cordeiro hieraan toe: “Er moet een specifieke begrotingslijn komen voor regionale en lokale samenwerking ten behoeve van de wederopbouw. Dit is mijn concrete voorstel met het oog op de conferentie voor wederopbouw in Berlijn.”

Ten aanzien van de energiecrisis benadrukte hij dat “lokale en regionale overheden ondersteund moeten worden in hun streven om energie te besparen en dat het CvdR zijn steentje zal bijdragen."

Wat de toekomst van het cohesiebeleid betreft, kondigde voorzitter Cordeiro aan dat “het Europees Comité van de Regio’s ervoor zal pleiten dat in al het EU-beleid het eerder dit jaar door commissaris Elisa Ferreira ingevoerde beginsel ”geen afbreuk doen aan het cohesiebeleid” zal worden opgenomen.”

Het EU-verslag 2022 over de staat van de regio’s en steden is verwerkt in een politieke resolutie, waarover op 12 oktober door de leden van het Europees Comité van de Regio’s wordt gestemd en die vervolgens wordt doorgestuurd naar de voorzitters van de EU-instellingen.

ACHTERGROND

Links

Toespraak van CvdR-voorzitter Vasco Alves Cordeiro

Video van het debat

Foto’s van het debat

Bevindingen van het EU-verslag 2022 over de staat van de regio’s en steden:

Factsheet van het EU-verslag 2022 over de staat van de regio’s en steden in de Europese Unie –belangrijkste conclusies

EU-verslag 2022 over de staat van de regio’s en steden – volledig verslag

Regionale en lokale barometer – opiniepeiling (ook landspecifieke resultaten)

Regionale en lokale barometer:

De regionale en lokale barometer, een enquête onder lokale en regionale politici in de 27 lidstaten ter aanvulling van het EU-verslag 2022 over de staat van de regio’s en steden, werd in opdracht van het Europees Comité van de Regio’s uitgevoerd door IPSOS. De enquête peilt hun mening over de steun aan Oekraïne, de betrokkenheid van subnationale overheden bij de nationale herstelplannen, de gevolgen van de oorlog voor de beleidsdoelstellingen van de EU en de rol van het lokale en regionale niveau bij de vormgeving van de toekomst van de EU.

Contactpersoon:

Monica Tiberi -Spokesperson of the President

Tel. +32 (0) 479 51 74 43

monica.tiberi@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain – persvoorlichter

Tel. +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/BEACONS-SOLIDARITY-PROGRESS-HOPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023