Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Lancering van de Automotive Regions Alliance om de transitie van de auto- en toeleveringsindustrie te ondersteunen  

22 Europese regio's uit zeven lidstaten sluiten zich aan bij Automotive Regions Alliance

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) heeft de Automotive Regions Alliance gelanceerd – een politiek netwerk van regio's die zich inzetten voor de succesvolle transitie van de Europese auto- en toeleveringsindustrie. De Alliantie wil het regionale perspectief betrekken bij de lopende debatten over het koolstofvrij maken van het vervoer in de EU en tegelijkertijd banen en concurrentievermogen veiligstellen en zorgen voor economische en sociale cohesie op elk Europees grondgebied dat door de overgang wordt getroffen. De auto-industrie behaalde in 2020 een omzet van meer dan 7% van het bbp van de EU en biedt momenteel werk aan meer dan 14 miljoen Europeanen, wat neerkomt op 6,1% van de totale werkgelegenheid in de EU. Het lanceringsevenement vond plaats tijdens de plenaire vergadering van het CvdR op 30 juni en is het startpunt voor verdere acties van de alliantie, die bestaat uit 22 regio's met een sterke automobiel- en toeleveringssector uit zeven lidstaten: Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Slowakije, Spanje en Nederland.

In het licht van de EU-doelstelling om emissievrij wegvervoer te bereiken, hebben zeven EU-landen en 22 regio's hun krachten gebundeld om de Automotive Regions Alliance te vormen om te pleiten voor een rechtvaardige, eerlijke en succesvolle transitie in de Europese automobiel- en toeleveringsindustrie. Het opzetten van een nieuw ondersteunend mechanisme met een specifiek budget, het leveren van territoriale effectbeoordelingen, fondsen voor de om- en bijscholing van het personeel en flexibelere richtsnoeren voor staatssteun behoren tot de claims en doelstellingen van de Automotive Regions Alliance. De Interregionale Groep voor de Toekomst van de Automobielindustrie van het CvdR, die in 2009 werd gelanceerd, heeft een sleutelrol gespeeld bij de succesvolle lancering van de Alliantie.

Tijdens de openingsceremonie tijdens de plenaire vergadering van het CvdR op 30 juni benadrukten de deelnemende regio's dat de EU rechtvaardige overgangsmaatregelen moet ontwikkelen op basis van territoriale effectbeoordelingen en een sociale dialoog op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau moet ondersteunen. De regio's keurden voorts een verklaring van tien punten goed, waarin de belangrijkste eisen en doelstellingen van het Bondgenootschap worden uiteengezet.

Bij de opening van het lanceringsevenement zei CvdR-voorzitter Vasco Alves Cordeiro, lid van het regionale parlement van de Azoren: "De klimaatnoodsituatie vereist een krachtig optreden. Om een eerlijke en rechtvaardige transitie te leiden, moeten mensen op de eerste plaats komen. De doelstellingen van de Green Deal moeten hand in hand gaan met de bescherming van mensen en banen, waarbij de Sustainable Development Goals als kompas dienen".

Nicolas Schmit, Europees commissaris voor banen en sociale rechten, woonde het lanceringsevenement bij en verklaarde: "De automobielsector in de EU is goed voor meer dan 14 miljoen banen. De overstap naar emissievrije auto's en bestelwagens biedt kansen voor de Europese industrie, maar even duidelijk uitdagingen. Eén ding is duidelijk: om er een succes van te maken, vereist deze groene transformatie een sterke begeleiding van omscholing en de overgang van baan naar baan, een sterke dialoog tussen sociale partners en voldoende financiering."

Achtergrond:

Het doel van de Europese Unie om de uitstoot in de EU tegen 2030 met minstens 55% te verminderen, omvat de verordening van de Europese Commissie om de CO2-emissienormen voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen te verlagen. Een recent voorstel van het EU-parlement om auto's met verbrandingsmotoren vanaf 2035 op EU-niveau te verbieden, aangenomen op 8 juni 2022, zal nog meer leiden tot veranderingen in de Europese auto- en toeleveringsindustrie. Het doel van de Automotive Regions Alliance is daarom ervoor te zorgen dat de transitie in de automobielsector eerlijk en succesvol verloopt, waarbij geen enkele regio achterblijft en tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen van de EU volledig ondersteunt.

Het wetgevende werk van het CvdR over deze kwestie, met het advies"Naar emissievrij wegvervoer: gebruik van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en versterking van de prestatienormen voor CO2-emissies" van rapporteur Adrian Teban (RO/EVP), aangenomen tijdens de plenaire vergadering van het CvdR in januari 2022, heeft heeft de noodzaak om het wegvervoer koolstofarm te maken niet in twijfel getrokken, maar heeft opgeroepen deze verandering niet te laten plaatsvinden zonder budgettaire en politieke steunmaatregelen op Europees niveau waarbij alle actoren in het automobielecosysteem betrokken zijn. Alle belangrijke standpunten en eisen van het CvdR-advies zijn opgenomen in het bovengenoemde voorstel van het Europees Parlement. De Automotive Regions Alliance zal ernaar streven dit werk naar een rechtvaardig transitiemechanisme voort te zetten.

De territoriale gevolgen die de voorgestelde geleidelijke afschaffing van de verbrandingsmotor in auto's en bestelwagens zal hebben voor regio's die sterk afhankelijk zijn van de auto-industrie, worden ook besproken in nauwe samenwerking met de interregionale groep "The Future of the Automotive Industry" (CoRAI) van het CvdR. Het platform brengt meer dan 30 politieke leiders uit automobielregio's samen om de expertise te vergroten om de samenwerking tussen lokale en regionale autoriteiten te bevorderen. De CoRAI is de belangrijkste partner geweest voor het opzetten van de Automotive Regions Alliance en het uitwerken van de verklaring. De ledenlijst is hier beschikbaar.

Om een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit voor alle Europese steden en regio's te garanderen, heeft het Europees Comité van de Regio's de campagne Green Deal Going Local opgezet. Dit initiatief heeft tot doel regio's en steden centraal te stellen in de Europese Green Deal om lokale en regionale leiders in staat te stellen actie te ondernemen tegen klimaatverandering en de uitvoering van duurzame, door de EU gefinancierde projecten in lokale gemeenschappen in de hele Europese Unie te vergroten.

Duitse contactpersoon:

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Nederlandse contactpersoon:

Alejandro Maya Toro

Tel. +32 470353730

Alejandro.MayaToro@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

De voedselcrisis: regionale en lokale EU-leiders dringen aan op investeringen in lokale productie voor duurzaam en betaalbaar voedsel
De voedselcrisis: regionale en lokale EU-leiders dringen aan op investeringen in lokale productie voor duurzaam en betaalbaar voedsel
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

Alliantie van automobielregio’s dringt aan op EU-steunprogramma voor rechtvaardige en succesvolle transitie van sector met 7,5 miljoen banen
Alliantie van automobielregio’s dringt aan op EU-steunprogramma voor rechtvaardige en succesvolle transitie van sector met 7,5 miljoen banen
17.11.2022