Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
CvdR: EU-begrotingsakkoord kan crisis omvormen in kansen – nieuwe middelen moeten ten goede komen aan onze burgers en bedrijven in regio’s, steden en dorpen  

Verklaring van Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) en gouverneur van de Griekse regio Centraal-Macedonië

“Ik feliciteer het Duitse EU-voorzitterschap en de EU-instellingen met het historische akkoord. Deze overeenkomst opent een nieuw tijdperk en kan helpen de crisis om te vormen in nieuwe kansen. Als belangrijke ontvangers van EU-fondsen zijn regio’s en steden vastbesloten om deze middelen onverwijld ten dienste te stellen van onze burgers en bedrijven. De Europese Unie geeft blijk van solidariteit en verantwoordelijkheid, uitgaande van respect voor de rechtsstaat, zoals het Europees Comité van de Regio’s had gevraagd. Alle bestuursniveaus – EU, nationaal, regionaal en lokaal – moeten hun krachten bundelen om de 1,8 biljoen euro aan middelen concreet te investeren. Hierbij moet worden ingezet op een rechtvaardig herstel dat op sociale, economische en territoriale samenhang is gegrondvest, de groene en digitale transities bevordert en innovatie aanmoedigt. Dat is wat onze burgers verwachten en waar we allemaal naar moeten streven, willen we van de uitdagingen kansen kunnen maken”.

Verklaring van Isabelle Boudineau , voorzitter van de CvdR-commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting (COTER) en vicevoorzitter van de regioraad van Nouvelle-Aquitaine, Frankrijk

“Over de eerbiediging van de rechtsstaat kan niet worden onderhandeld. Ik ben dan ook blij dat er met het compromis van de Europese Raad niet aan de bepalingen inzake de rechtsstaat wordt getornd. Steden en regio’s zullen het nieuwe MFK kunnen benutten om van de pandemie te herstellen en werk te blijven maken van een sociaal rechtvaardige en groene transitie.”

Achtergrond:

Op 10 december zijn de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten het eens geworden over het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021 - 2027 en over het beschermen van de EU-begroting in geval van tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat. Stemt ook het Europees Parlement ermee in, dan zal de Europese Unie met dit akkoord de beschikking krijgen over een begroting van 1 074,3 miljard EUR voor de komende zeven jaar en kan Next Generation EU, het tijdelijke herstelinstrument van 750 miljard EUR, worden uitgerold. Het gaat dus in totaal om 1,8 biljoen euro. Het is het grootste pakket ooit dat uit de EU-begroting wordt gefinancierd.

Woordvoerder van de voorzitter:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Persvoorlichter:

Matteo Miglietta

Tel. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

De sociale en economische samenhang loopt gevaar als afgelegen gebieden worden veronachtzaamd in het beleid van de EU
De sociale en economische samenhang loopt gevaar als afgelegen gebieden worden veronachtzaamd in het beleid van de EU
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Europese regio’s en steden zijn ingenomen met inspanningen van lidstaten om cohesiebeleid als dragende zuil van EU te behouden
Europese regio’s en steden zijn ingenomen met inspanningen van lidstaten om cohesiebeleid als dragende zuil van EU te behouden
22.11.2022