Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Kandidaten voor de eerste Burgemeester Paweł Adamowicz-prijs ‎ kunnen nu worden voorgedragen  

Nieuwe jaarlijkse prijs voor stadsbestuurders, leiders van burgerbewegingen of organisaties die zich op lokaal of regionaal niveau inzetten voor vrijheid en solidariteit, gelijkheid en non - discriminatie.

Vanaf vandaag kunnen kandidaten worden voorgedragen voor de Burgemeester Paweł Adamowicz-prijs voor moed en bijzondere verdiensten bij het bevorderen van vrijheid, solidariteit en gelijkheid. Deze prijs is ingesteld door het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), het International Cities of Refuge Network (ICORN) en de stad Gdańsk.

Genomineerden komen in aanmerking voor de allereerste Burgemeester Paweł Adamowicz-prijs, een prijs die met ingang van 2021 jaarlijks wordt uitgereikt aan stadsbestuurders, leiders van burgerbewegingen of organisaties die zich – naar het voorbeeld van burgemeester Adamowicz – op lokaal of regionaal niveau inzetten voor vrijheid en solidariteit, gelijkheid en non-discriminatie. De prijs is een eerbetoon aan de voormalige burgemeester van Gdańsk, die op 13 januari 2019 werd vermoord na een aanzwellende stroom haatzaaiende uitlatingen aan zijn adres, en is bedoeld als steuntje in de rug voor iedereen die strijdt tegen onverdraagzaamheid, haatdragende taal en vreemdelingenhaat.

Kandidaten kunnen worden voorgedragen voor de prijs door 15 leden van het CvdR, steden of regio’s die lid zijn van ICORN, en door daartoe verzochte internationale organisaties met een sterk engagement en relevante expertise op het gebied waarop de prijs betrekking heeft. Kandidaten voor de prijs kunnen afkomstig zijn uit of actief zijn in om het even welk land ter wereld. De nominaties moeten uiterlijk op 15 september 2021 om 23.59 uur (Belgische tijd) binnen zijn. De prijs zal in december worden uitgereikt.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van de regio Centraal-Macedonië: “ De Europese Unie is gebaseerd op democratische waarden die het dichtst bij de burgers in hun regio’s, steden en dorpen moeten worden verdedigd en bevorderd. Een van deze waarden is vrijheid van meningsuiting. Deze prijs is een eerbetoon en een krachtig signaal van hoop voor alle verkozenen, ambtenaren en gewone burgers die er ondanks de risico’s voor ijveren om de democratie op lokaal niveau te laten functioneren door betere en meer open gemeenschappen te ondersteunen. Wij eren de mensen die dagelijks hun nek uitsteken om de wereld te verbeteren, zoals burgemeester Adamowicz in Gdansk heeft gedaan. Wij zijn op zoek naar geïnspireerde en moedige lokale leiders die de democratie aan de basis sterker maken, een open samenleving bevorderen en ervoor zorgen dat instellingen respectvol, gastvrij en eerlijk te werk gaan.

Magdalena Adamowicz , lid van het Europees Parlement en weduwe van Paweł Adamowicz, zei: “ Over het goede hoor je nooit veel, over het kwade des te meer. Vooral nu vreemdelingenhaat, homofobie, radicalisme, nationalisme en haatzaaiende uitlatingen om zich heen grijpen, moeten we ons inspannen om al diegenen die goed doen voor het voetlicht te brengen en hen als voorbeeld te stellen. Dit is de gedachte achter de Burgemeester Paweł Adamowicz-prijs. Ik vraag u, vanuit de grond van mijn hart: kijk om u heen en nomineer iedereen die zich inzet voor anderen, voor hun waardigheid, hun gelijkheid en hun veiligheid. Over het goede hoor je nooit veel, dus laat ons nu zo hard mogelijk op de trom slaan voor iedereen die goeddoet!”

Aleksandra Dulkiewicz , burgemeester van Gdańsk, zei: “ De Burgemeester Paweł Adamowicz-prijs is een gezamenlijk initiatief van ICORN, het Comité van de Regio's en de stad Gdańsk. Het is een belangrijke stap om meer aandacht te vragen voor sociale integratie, burgerparticipatie, bevordering van gelijke kansen en eerbiediging van de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden. Deze belangrijke prijs draagt de naam van een fervent bestrijder van vooroordelen, vreemdelingenhaat en geweld in het openbare leven. Wij geloven oprecht dat de winnaars van deze prijs met de waarden die zij koesteren de levende boegbeelden zullen zijn van de idealen van vrijheid en solidariteit, die zo hoog in het vaandel staan van de stad waar Paweł Adamowicz vandaan kwam.”

Helge Lunde , uitvoerend directeur van ICORN: “ Steden zijn alleen veilige havens als mensen de moed hebben om de rechten van anderen te eerbiedigen. In de wereld van vandaag zijn steden symbolen geworden van solidariteit en vertrouwen, van samenleven en samenwerken, zoals Gdańsk dat werd onder leiding van wijlen zijn burgemeester, Paweł Adamowicz”.

Achtergrond:

Paweł Adamowicz werd op 13 januari 2019 neergestoken terwijl hij een toespraak hield op een liefdadigheidsevenement. Hij overleed de volgende dag aan zijn verwondingen. Hij werd 53 jaar. In de periode voordat hij werd vermoord kreeg hij steeds meer te maken met haatzaaiende uitlatingen. Zijn dood heeft een debat op gang gebracht over de bijdrage van de ontaarding van het publieke discours aan geweld, extremisme, propaganda en intolerantie.

Adamowicz zette zich in voor de bevordering van de fundamentele waarden van de EU en was een actief lid van het Europees Comité van de Regio's. In 2016 introduceerde burgemeester Adamowicz na een ontmoeting met paus Franciscus het “integratiemodel voor immigranten” van Gdańsk. Dit model heeft andere Poolse steden geïnspireerd.

Meer informatie:

Het Europees Comité van de Regio's heeft, als politieke assemblee van lokale en regionale politici in de EU en op initiatief van de Poolse delegatie, op 7 februari 2019 unaniem een resolutie aangenomen waarin haatzaaiende taal en bedreigingen van welke aard dan ook aan het adres van politieke leiders worden veroordeeld.

Het International Cities of Refuge Network (ICORN) is een internationale organisatie van 75 steden en regio’s binnen en buiten Europa die een veilig toevluchtsoord bieden aan vervolgde schrijvers en kunstenaars. Het komt op voor de vrijheid van meningsuiting, verdedigt de democratische waarden en bevordert internationale solidariteit. Meer dan 250 schrijvers en kunstenaars hebben onderdak in een ICORN-stad aangeboden gekregen. In een veilige omgeving blijven zij een essentiële rol spelen, zowel bij het aan de kaak stellen van schendingen van de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting in hun thuisland, als bij het ondersteunen van collega’s in hun land van herkomst. Dankzij burgemeester Paweł Adamowicz heeft de stad Gdańsk zich op 30 augustus 2017 aangesloten bij ICORN.

Website van de Burgemeester Paweł Adamowicz-prijs #AdamowiczAward

Reglement, toelatingsvoorwaarden en selectiecriteria

Contact:

Europees Comité van de Regio’s

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobiel: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Stad Gdańsk

Maciej Buczkowski

Tel.: + 48 58 323 62 84

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

International Cities of Refuge Network

Helge Lunde

Tel.: + 47 51 50 71 25

helge@icorn.org

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023