Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Paweł Adamowicz-prijs ter ere van degenen die strijden voor vrijheid en solidariteit en tegen intolerantie, onderdrukking en vreemdelingenhaat  

Het Europees Comité van de Regio’s kondigt samen met het International Cities of Refuge Network en de stad Gdańsk aan dat zij een prijs instellen ter nagedachtenis van Paweł Adamowicz, burgemeester van Gdańsk en lid van het CvdR, die in 2019 werd vermoord.

Het Europees Comité van de Regio’s heeft vandaag, samen met het International Cities of Refuge Network (ICORN) en de stad Gdańsk, en in aanwezigheid van Ylva Johansson , commissaris voor Binnenlandse Zaken, aangekondigd dat de Burgemeester Paweł Adamowicz-prijs wordt ingesteld. De prijs — vernoemd naar Paweł Adamowicz, burgemeester van Gdańsk en lid van het CvdR, die in 2019 werd vermoord — is een eerbetoon aan degenen die strijden voor vrijheid en solidariteit en tegen onverdraagzaamheid, onderdrukking en vreemdelingenhaat.

Doel van de prijs is zorg te dragen voor de nalatenschap van Paweł Adamowicz in de geest van de kerntaak van ICORN: opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, verdediging van democratische waarden en bevordering van internationale solidariteit. Mensen die zich op moedige en integere wijze verzetten tegen onverdraagzaamheid, radicalisering, haatzaaiende uitlatingen, onderdrukking en vreemdelingenhaat en die op de bres staan voor gelijke kansen, sociale integratie en grondrechten worden met de prijs geëerd en erkend.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van de regio Centraal-Macedonië: “We zullen de passie en de toewijding waarmee Paweł Adamowicz zich inzette voor zijn gemeenschap en de bescherming die hij mensen in nood gaf, nooit vergeten. Met deze prijs willen we lokale en regionale actoren aanmoedigen om radicalisering, haatzaaiende uitlatingen en discriminatie in hun gemeenschappen te blijven bestrijden.”

Ylva Johansson , commissaris voor Binnenlandse Zaken, kenschetste Paweł Adamowicz als “ een lokale leider en een Europese leider, die opkwam voor vrijheid en zijn waarden, eerst als jongeman tegen het communisme, later door de rechten van vluchtelingen en lbtq’ers te steunen, waarbij hij vaak op hevige weerstand en zelfs haat stuitte ”. Zij liet zich er lovend over uit dat een prijs wordt ingesteld om zijn nagedachtenis te eren en zei dat het nodig is “ om het werk te erkennen van lokale leiders die vluchtelingen verwelkomen in hun gemeenschappen, die zich inzetten voor verdraagzaamheid, vrijheid, grondrechten en sociale inclusie, die het verdienen in de schijnwerpers te staan en die ook in de schijnwerpers moeten staan ”. Ze sprak ook haar krachtige steun uit voor lokale leiders en zei dat lokale en regionale leiders “ bij uitstek in staat zijn om het verschil te maken, in de dorpen, steden en regio’s, in de straten, scholen en wijken van Europa. Want daar klopt het hart van onze gemeenschappen, het hart van ons continent en het hart van onze Europese Unie. Dat je iets op lokaal niveau doet, betekent niet dat je er alleen voor staat.”

Magdalena Adamowicz , lid van het Europees Parlement en de weduwe van Paweł Adamowicz: “ Vandaag wordt de strijd voor gelijkheid voor iedere mens een strijd voor de Europese Unie. Gelijkheid is het fundament van onze gemeenschap; zonder dit fundament kan de Unie niet bestaan. We hebben moed nodig om gelijkheid en vrijheid te verdedigen, omdat de antidemocraten juist daar toeslaan. Ons afsnijden van de Europese waarden is als het afzagen van een boom bij de wortels, en dat weten zij. Mijn man besefte dit en daarom verdedigde hij onze wortels, de waarden van humanitarisme en democratie, met zoveel moed. De Paweł Adamowicz-prijs zal ons — Europeanen — eraan herinneren dat vrede en welvaart afhankelijk zijn van samenwerking, en dat samenwerking wederzijds vertrouwen en respect vereist, en dat respect alleen mogelijk is als iedereen gelijk en waardig wordt behandeld.”

Aleksandra Dulkiewicz , burgemeester van Gdańsk: "Gdańsk deelt het goede.” Dit zijn de laatste woorden van Paweł Adamowicz, die bouwde aan een betere wereld, ondanks ongevoeligheid, onverdraagzaamheid, haat en geweld. En wij doen hetzelfde — wij delen het goede. Niet alleen met onze dierbaren, niet alleen met de burgers van Gdańsk. Solidariteit en vrijheid zijn de waarden die vorm hebben gegeven aan Gdańsk en aan de huidige behoefte aan echte actie en steun voor degenen wier rechten worden geschonden. En het maakt niet uit waar ze vandaan komen, van wie ze houden en tot wie ze bidden. Wij zien in onze gasten veel meer dan alleen maar immigranten in nood. Voor ons is het een kans om hen te leren kennen als kunstenaars, gelijkwaardige partners, waardevolle persoonlijkheden, en gewoon als buren die het waard zijn om voor te zorgen en die het de moeite waard maken om een gemeenschappelijke toekomst te creëren.”

Helge Lunde , uitvoerend directeur van ICORN: “ICORN werkt vanuit de overtuiging dat steden belangrijke actoren kunnen zijn op het gebied van mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. De afgelopen jaren hebben we een netwerk van veilige havens opgezet, dat vervolgde schrijvers en kunstenaars uit de hele wereld een toevluchtsoord biedt; gastvrijheid, creativiteit en solidariteit worden verder verankerd in de normen en waarden van de stad. Burgemeester Paweł Adamowicz heeft zijn hele leven en carrière gestreden voor vrijheid en solidariteit. Hij zorgde ervoor dat Gdańsk zich bij ICORN aansloot en het is voor ons netwerk dan ook belangrijk om bij te dragen aan de bevordering van de waarden waar hij voor stond. Wij feliciteren het Europees Comité van de Regio's met de instelling van deze prijs op 19 maart, en samen met de stad Gdansk kijken we er reikhalzend naar uit om de eerste editie te helpen organiseren."

De Burgemeester Paweł Adamowicz-prijs is bestemd voor stadsbestuurders, leiders van burgerbewegingen, en organisaties die samenwerken met lokale en regionale overheden, die naar het voorbeeld van burgemeester Adamowicz bruggen bouwen en muren afbreken en daarbij blijk geven van gevoel voor innovatie en verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties; die de weg vrijmaken voor maatschappelijke veranderingen die de zwaksten ten goede komen en niet terugdeinzen om waar nodig op te komen voor mensenrechten en burgerlijke vrijheden, op lokaal, nationaal of internationaal niveau.

Paweł Adamowicz werd op 13 januari 2019 neergestoken terwijl hij een toespraak hield op een liefdadigheidsevenement. Hij overleed de volgende dag aan zijn verwondingen. Hij werd 53 jaar. In de periode voordat hij werd vermoord kreeg hij steeds meer te maken met haatzaaiende uitlatingen. Zijn dood heeft een debat op gang gebracht over de bijdrage van ontaarding van het publieke discours aan geweld, extremisme, propaganda en intolerantie.

Adamowicz zette zich in voor de bevordering van de fundamentele waarden van de EU en hij was een actief lid van het Europees Comité van de Regio's. In 2016 introduceerde burgemeester Adamowicz na een ontmoeting met paus Franciscus het “integratiemodel voor immigranten” van Gdańsk. Dit model inspireerde andere Poolse steden.

Achtergrond:

  • Het Europees Comité van de Regio's, de politieke vergadering van lokale en regionale politici in de EU,
  • resolutie aangenomen waarin haatzaaiende uitlatingen en bedreigingen van welke aard dan ook aan het adres van politieke leiders worden veroordeeld.

  • Het International Cities of Refuge Network (ICORN) is een internationale organisatie van 75 steden en regio's binnen en buiten Europa die een veilig toevluchtsoord bieden aan vervolgde schrijvers en kunstenaars. Zij komt op voor de vrijheid van meningsuiting, verdedigt de democratische waarden en bevordert internationale solidariteit. Meer dan 250 schrijvers en kunstenaars hebben onderdak in een ICORN-stad aangeboden gekregen. In een veilige omgeving blijven zij een essentiële rol spelen, zowel bij het aan de kaak stellen van schendingen van de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting in hun thuisland, als bij het ondersteunen van collega’s in hun land van herkomst. Dankzij burgemeester Paweł Adamowicz heeft de stad Gdańsk zich op 30 augustus 2017 aangesloten bij ICORN.

Door zich bij ICORN aan te sluiten worden de steden onderdeel van een dynamisch en wereldwijd netwerk van solidariteit en creativiteit. ICORN zorgt voor verbinding en werkt samen met relevante overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van mensenrechten, cultuur, kunst en migratie, en met gouvernementele en intergouvernementele instanties, op zowel lokaal als internationaal niveau.

Webstreaming : via de website van het CvdR.

Contactpersonen:

Europees Comité van de Regio’s    

Wioletta Wojewodzka    

Tel. +32 (0)2 282 2289      

Mobiel: +32 (0)473 843 986      

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Stad Gdańsk

Maciej Buczkowski

Tel.: + 48 58 323 62 84

International Cities of Refuge Network

Helge Lunde

Tel.: + 47 51 50 71 25

helge@icorn.org

Share: