Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Een nieuwe manier van werken : ‎ lokale en regionale overheden dichter bij het vuur van de Europese besluitvorming  
Taskforce presenteert plan voor vernieuwing EU-beleid door betere betrekkingen tussen EU-instellingen, nationale en regionale parlementen en lokale en regionale overheden

Het Europees Comité van de Regio's (CvdR) heeft vandaag zijn tevredenheid geuit over een hele reeks aanbevelingen waarmee lokale en regionale overheden meer zouden worden betrokken bij de voorbereiding, goedkeuring en uitvoering van EU-beleid. De nieuwe werkwijze zou de burgers ten goede komen, de efficiency van de EU verhogen en de politieke gang van zaken verbeteren.

Volgens het CvdR zouden de voorstellen van de taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden , zoals betoogd door de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans , resulteren in een nieuwe manier van werken, die ervoor zorgt dat er in de EU meer rekening wordt gehouden met de ideeën en wensen van alle lokale en regionale overheden. Drie van de zeven leden van de taskforce, die wordt voorgezeten door vicevoorzitter Timmermans, zijn leden van het CvdR, nl. de voorzitter, Karl-Heinz Lambertz , de voorzitter van de EVP-fractie, Michael Schneider , en François Decoster van de ALDE-fractie. Het verslag bevat negen belangrijke aanbevelingen voor een betere beleidsvorming in de EU.

Karl-Heinz Lambertz , voorzitter van het CvdR, zei: "Eerste vicevoorzitter Timmermans heeft laten zien dat de Commissie pragmatisch denkt en openstaat voor een nieuwe manier van werken in de EU. Deze taskforce wil het EU-beleid doeltreffender maken door beter samen te werken en ervoor te zorgen dat de EU echt toegevoegde waarde heeft in het leven van de burgers. In het verslag worden manieren beschreven om alle bestuursniveaus bij het beleid te betrekken en de steden en regio's een andere rol te geven in het besluitvormingsproces. In de voorstellen staat de burger voorop: door in de Europese beleidsvorming vaker voor een "bottom-up benadering" te kiezen krijgt de EU concrete betekenis voor de burger. Om het in voetbaltermen te zeggen: de taskforce wil de spelregels aanpassen. In plaats van alleen maar gele en rode kaarten uit te delen wanneer iemand een overtreding begaat, wordt er bij de "actieve subsidiariteitsaanpak" gekeken naar het potentieel van beide teams om ervoor te zorgen dat iedereen resultaat behaalt."

Michael Schneider (DE/EVP) , staatssecretaris voor Europese zaken van de deelstaat Saksen-Anhalt: "De Europese besluitvorming is veel transparanter en veel meer op raadpleging gebaseerd dan nationale stelsels. Maar we zijn bijzonder blij dat de taskforce pleit voor breder en meer diepgaand overleg op het lokale en regionale niveau dat het dichtst bij de burger staat, evenals voor meer transparantie en strengere controles om ervoor te zorgen dat de Europese wetgeving meerwaarde biedt. Als de voorstellen van de taskforce worden goedgekeurd en uitgevoerd, dan zou er een betere informatiestroom van lokale en regionale autoriteiten naar de EU-instellingen in het wetgevingsproces ontstaan. Er zou een consistente manier zijn om te bepalen hoe elk bestuursniveau het beste kan bijdragen aan het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen via een meer inclusief governancesysteem."

François Decoster (FR/ALDE) , vicevoorzitter van de regioraad van Nord-Pas-de-Calais-Picardie, zei: “ De taskforce ziet in dat de EU-wetgeving efficiënter moet zijn en dat de meerwaarde ervan zichtbaarder moet worden gemaakt door meer betrokkenheid van lokale en regionale overheden. Op grond van deze voorstellen zouden lokale en regionale overheden de wetgever een duidelijke beoordeling kunnen geven van de gevolgen van de EU-wetgeving in de praktijk, meer invloed kunnen uitoefenen bij de herziening van de bestaande wetgeving en de ontwikkeling van nieuwe wetgeving, en een eenvoudiger manier kunnen bieden om de flexibiliteit van de EU-wetgeving te waarborgen. Zij zouden de kans krijgen om hun betrekkingen met de nationale parlementen te ontwikkelen, samen te werken om het effect van de EU-wetgeving te beoordelen en betrokken te zijn bij het uitstippelen en uitvoeren van economische hervormingen.”

Naar verwachting zal de voorzitter van de Europese Commissie , Jean-Claude Juncker , de voorstellen verwerken in zijn toespraak over de staat van de Unie in september. In oktober zal voorzitter Lambertz nader ingaan op de waarde en de implicaties van de voorstellen van de taskforce in zijn tweede toespraak over de staat van de EU-regio’s en steden tijdens de Europese Week van regio's en steden. In dezelfde week zullen voorzitter Lambertz en de eerste vicevoorzitter, Markku Markkula , het CvdR-advies presenteren over "Nadenken over Europa: de inbreng van regionale en lokale overheden bij het herstellen van het vertrouwen in de Europese Unie”, een verslag op verzoek van Donald Tusk , voorzitter van de Europese Raad.

Achtergrond

De taskforce voor subsidiariteit, evenredigheid en minder en efficiënter optreden is in november 2017 opgericht door de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Hij verzocht de taskforce om zich over drie kwesties te buigen: (1) de rol van de lokale en regionale overheden in de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid van de Europese Unie; (2) de rol van subsidiariteit en evenredigheid in de werkzaamheden van de instellingen en organen van de Unie; en (3) de vraag of de verantwoordelijkheid voor bepaalde beleidsterreinen moet worden overgedragen aan de lidstaten.

De taskforce is zeven keer bijeengekomen om de drie doelstellingen te bespreken. Op basis van dit overleg, een openbare hoorzitting en de inbreng van talrijke belanghebbenden worden in het verslag van de taskforce negen aanbevelingen gedaan met concrete uitvoeringsmaatregelen voor de nationale parlementen, de nationale, regionale en lokale autoriteiten, het Europees Parlement, de Raad, het Europees Comité van de Regio's en de Europese Commissie.

Voorgezeten door de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, bestaat de taskforce uit drie leden van het Europees Comité van de Regio's - voorzitter Karl-Heinz Lambertz (BE), Michael Schneider (DE) en François Decoster (FR) - en drie leden van nationale parlementen: Toomas Vitsut (EE), Kristian Vigenin (BG) en Reinhold Lopatka (AT).

Contact:

Natalie Vandelle

Tel. +32 2 282 2499

natalie.vandelle@cor.europa.eu

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu