Klik hier voor een automatische vertaling van onderstaande tekst.
Europese Green Deal: stakeholdersplatform voor een samenleving zonder verontreiniging van start  

De leden van het in het EU-actieplan om de verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul terug te dringen aangekondigde stakeholdersplatform zijn vandaag voor het eerst bijeengekomen voor de formulering van het werkprogramma 2022-2024, dat de uitvoering van het actieplan moet ondersteunen. Het platform is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s.

Apostolos Tzitzikostas , voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s en gouverneur van de regio Centraal-Macedonië in Griekenland, zei hierover het volgende: “ Vervuiling is wereldwijd de belangrijkste milieuoorzaak van ziekte en vroegtijdige sterfte en heeft gevolgen voor ons klimaat, onze ecosystemen, onze bebouwde omgeving en onze lokale economieën . Vervuiling stopt niet aan de grenzen en tast de gezondheid en het welzijn van onze lokale gemeenschappen aan. Als medevoorzitter van het stakeholdersplatform streven wij ernaar dat EU zich inzet om elke stad, regio en dorp te ondersteunen. De lokale en regionale overheden in Europa beschermen hun inwoners en milieu, maar hebben nu behoefte aan directe technische en financiële steun van de EU om vervuiling sneller tot nul terug te brengen.”

Virginijus Sinkevičius , commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, voegde hieraan toe: “Het stakeholdersplatform speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van ons actieplan. We hebben nog veel werk voor de boeg. Wij roepen alle betrokken partijen op om goede praktijken te ontwikkelen en uit te wisselen, en synergieën te zoeken met andere relevante initiatieven, zoals het Europees klimaatpact, het stakeholdersplatform voor de circulaire economie of andere initiatieven.”

Het stakeholdersplatform voor nulverontreiniging zal bijdragen tot de uitvoering van de vlaggenschipinitiatieven en acties die in het actieplan voor nulverontreiniging worden uiteengezet, door:

  • stakeholders van verschillende gemeenschappen en met verschillende expertisegebieden bijeen te brengen, zodat zij samen met elkaar verband houdende kwesties kunnen aanpakken en zich bijvoorbeeld hard kunnen maken voor een gemeenschappelijke agenda voor milieu en gezondheid;
  • een gemeenschappelijke visie vast te stellen over de wijze waarop de doelstellingen voor nulverontreiniging kunnen worden behaald.
  • Marieke Schouten (NL/Groenen), wethouder van de gemeente Nieuwegein en CvdR-rapporteur voor het ‘EU-actieplan om de verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul terug te dringen’ en Patrick Child , adjunct-directeur-generaal van DG Milieu van de Europese Commissie.

Achtergrond:

Het stakeholdersplatform voor nulverontreiniging streeft ernaar de agenda voor nulverontreiniging en de uitvoering van het Actieplan om alle verontreiniging tot nul terug te dringen doeltreffend te mainstreamen. Het zal belanghebbenden en deskundigen van verschillende beleidsterreinen samenbrengen, zoals gezondheid, landbouw, onderzoek en innovatie, vervoer, digitalisering en milieu. Het platform moet leiden tot gedeelde verantwoordelijkheid, samenwerking bevorderen en geïntegreerde oplossingen stimuleren voor een optimale synergie met inspanningen op het gebied van decarbonisatie en het herstel na COVID-19. Het platform is een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en het Europees Comité van de Regio’s.

Meer dan 100 steden in de EU voldoen nog niet aan de EU-luchtkwaliteitsnormen. Volgens de meest recente ramingen van het EMA zijn in 2019 in de EU 307 000 mensen voortijdig overleden door blootstelling aan vervuiling door fijnstof. Ten minste 58 %, oftewel 178 000 van deze sterfgevallen, had vermeden kunnen worden indien alle lidstaten het nieuwe richtniveau voor luchtkwaliteit van 5 µg/m3 van de WHO hadden gehaald.

Wat water betreft, voldoen zeven EU-hoofdsteden niet aan de minimumvereisten inzake waterkwaliteit. Om ervoor te zorgen dat afvalwater correct wordt behandeld, moet de komende jaren ruim 200 miljard EUR worden geïnvesteerd EC ).

Contact:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

David.Crous@cor.europa.eu

Delen :
 
Gerelateerd nieuws

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/NL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023